kunstgrasveld

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op voorstel van Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport, keurde de Vlaamse Regering vandaag (23 juli 2010) definitief het dossier voor 29 kunstgrasvelden goed.
In Sint-Pieters-Leeuw is  SK Leeuw bij de gelukkigen.
De gemeente diende hiervoor via sport schepen Jos  Speeckaert in 2008 een aanvraag tot subsidie in.
update 09/08/2010:

Persmededeling Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw:
Kunstgrasveld voor KV Zuun
Naar aanleiding van de artikels in de pers in verband met het kunstgrasveld, dat zal worden aangelegd met de steun van het Vlaams Sportinfrastructuurfonds, wensen wij te melden dat het kunstgrasveld toegekend aan Sint-Pieters-Leeuw zal worden ingeplant volgens het BPA Wauterstraat, namelijk op het tweede veld van KV Zuun,

Dit in tegenstelling tot wat in de pers is verschenen, met name dat het kunstgrasveld op de velden van  SK Leeuw zou worden aangelegd. Het is het departement CSJM Vlaanderen, die op basis van objectieve criteria, de inplantingplaats heeft bepaald.

Wij weten niet waarop de onlangs gepubliceerde artikels zijn gebaseerd en wensen elke betrokkenheid te ontkennen. Nooit heeft een ambtenaar of mandataris van het gemeentebestuur dit anders gecommuniceerd.

************

Deze eerste cluster van kunstgrasvelden wordt gerealiseerd in het kader van de eerder gelanceerde inhaalbeweging voor sportinfrastructuur en wordt gefinancierd door publiek private samenwerking. De concrete realisatie wordt toevertrouwd aan Krinkels Holding BV.

29 kunstgrasvelden
De realisatie van deze cluster kunstgrasvelden komt er in uitvoering van de inhaalbeweging in sportinfrastructuur die door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd in mei 2008. De genomen beslissing impliceerde een alternatieve financiering via publiek private samenwerking. Nadat de Vlaamse Regering een dertigtal te realiseren projecten had geselecteerd, werd de gunningsprocedure opgestart. Verschillende nationale en internationale bieders dienden een dossier in. Na onderzoek van de ingediende dossiers besliste de Vlaamse Regering vandaag om de opdracht formeel te gunnen aan Krinkels Holding BV.

De realisatie van de kunstgrasvelden zal nog deze zomer starten. De precieze volgorde van de projecten zal in onderling overleg tussen Krinkels Holding BV en de betrokken gemeenten worden vastgelegd. Volgens afspraak dienen alle projecten volledig gerealiseerd te zijn tegen de zomer van 2012. Na realisatie van de kunstgrasvelden zal de projectvennootschap het kunstgrasveld gedurende 10 jaar onderhouden en ter beschikking stellen van de betrokken gemeenten tegen een periodieke beschikbaarheidsvergoeding. De Vlaamse gemeenschap subsidieert deze beschikbaarheidsvergoeding voor maximaal 30%.

Minister Muyters: “Met deze vorm van publiek private samenwerking waarbij de Vlaamse Overheid een centrale en cruciale rol speelt, creëren we een duidelijke win-winsituatie. Door als opdrachtcentrale op te treden voor de 19 betrokken gemeenten, werd het onderhandelingsproces aanzienlijk vereenvoudigd en werd de individuele gemeenten flink wat werk bespaard. De inbreng van de solide privépartner garandeert dan weer een kwaliteitsvolle en vlotte uitvoering van de werken. Op deze manier lopen we al een aanzienlijk stuk van de achterstand inzake sportinfrastructuur in en zullen honderden clubs en duizenden sporters op kwalitatief hoogstaande en goed onderhouden kunstgrasvelden hun favoriete sport kunnen beoefenen.”

Extra informatie
De lokale overheden die in de eerste cluster kunstgrasvelden zitten, zijn: Aalst (2 velden), Antwerpen (provincie), Antwerpen (stad), Borsbeek, Brugge, Gent (7 velden), Grimbergen, Halle (2 velden), Herselt, Huldenberg, Lommel, Maasmechelen (2 velden), Machelen, Mechelen, Merchtem, Oudenaarde, Sint-Pieters-Leeuw, Tongeren, Turnhout en Wommelgem.

Vanaf 4 augustus Rink verkeersvrij voor wegeniswerken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 04 augustus 2010 tot maart 2011 worden er wegenwerken uitgevoerd op de Rink. Het wegdek wordt verbeterd en bepaalde aanpassingen aan de structuur van de straten worden gewijzigd.

Om deze werken te kunnen uitvoeren is vanaf die datum de Rink verkeersvrij ongeacht de bepaalde activiteiten die zullen doorgaan o.a. de jaarmarkt, de wekelijkse markt, enz.
De werken zullen geschieden in verschillende fases, in die zin dat de J. Depauwstraat en Pastorijstraat beurtelings geen verkeer zal doorgaan.

De Sint-Pieterskerk zal bereikbaar zijn via een omleiding.

bron + meer info: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw


De werken beogen:

  • Het aanleggen van een gescheiden rioleringswerken.
  • De realisatie van een nieuwe rijweg.
  • Herstel van bestaande verharding in mozaïekkeien langsheen de Rink

Wegenwerken:
Tussen de profielen 1 en 3 en 6 en 8 wordt geopteerd om de wegenis in ongewapend cementbetonverharding (20cm) aan te leggen op een breedte van 5,40m, gefundeerd op 20cm steenslagfundering met 20cm onderfundering type II.
De betonverharding wordt afgeboord door middel van ene ter plaatse gegoten kantstrook type IIE1 en ene geprefabriceerde trottoirband type IE.
Tussen profiel 3 en profiel 6 wordt geopteerd om de wegenis in natuursteenkeien (14x20cm) aan te leggen op een breedte van 5,40m, gefundeerd op 20cm schraal beton met 20cm onderfundereing type II. De wegenis in natuursteenkeien wordt opgesloten door middel van een kantstrook in natuursteenkeien (breedte 30cm) en een trotoirband in blauwe hardsteen (afkomstig van de opbraak).
Voor de parkeerstroken over het volledige tracé wordt geopteerd om deze in mozaïkkeien (afkomstig van de opbraak) te voorzien op een breedte van 2m, gefundeerd op 20cm schaal met 20cm onderfundering type II. Voor de voetpaden wordt geopteerd om deze in dnkerbruine gresplatines (14x14cm) aan te leggen, gefundeerd op 15cm schraal beton, ook langsheen de Rink.

Share