Nieuwe uitgave LEWE: Brukom

SINT-PIETERS-LEEUW: – de werkgroep voor Streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw (LEWE) publiceerde  een nieuwe uitgave :’Brukom’.

De wijk Brukom te Sint-Pieters-Leeuw werd samengesteld door: Wilfried Verleyen, Jan De Backer en Gilbert Pické.

Voorzitter Jan De Backer: “Reeds lang wilden we een werk maken over Brukom. In zekere zin is het een gezond buitenbeentje in onze gemeente. Wie er woont zal steevast getuigen dat hij van Brukom is, niet van Leeuw. Het is een wijk die fier en afzonderlijk profileert. Nooit stond er een parochiekerk, het verenigingsleven was zo enigzinds op het centrum aangewezen, maar de sociale activiteiten ter plaatse logen er niet om: de Pijnbroekstraat gold als de winkelstraat, in de wijk waren zelfs twee danszaaltjes, Brukom verkoos zijn lokale Miss en uiteraard was er de groengele voetbalploeg, de oudste van de gemeente.

Voor dit werk kon de werkgroep voor Streek- en volkskunde terugvallen op een geschenk uit de hemel. Kind van de wijk Dom Wilfried Verleyen, maakte in 1996 en 2006 al een mooie en unieke studie over Brukom. Toen we hem over ons project spraken was hij ook meteen akkoord dat zijn werk de basis zou vormen voor dit boek. Onze dank is daarom ook zeer groot evenals aan de Brukomnaren die ons bereidwillig hebben geholpen bij het verzamelen van foto’s en aanvullende informatie”

Wie wil kan zich nog steeds lid maken van Lewe.
Dan ontvang je per jaar 4 nummers van het heemblad. Lid wordt je door storting van 5,00 euro op het rekeningnummer 091-0116303-29 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.
Wie geïnteresseerd is in deze publicatie kan deze bekomen bij de secretaris van de Werkgroep,
Gilbert Pické: Heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

Share