Extra sfeer verlichting op zendmast Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De zendmast in Sint-Pieters-Leeuw mede beheerd door Norkring Belgium die de digitale signalen van de VRT  mee verspreid is sinds gisterenavond extra verlicht.

Vele mensen merkten dat sinds woensdagavond buiten de beveiligings verlichting er nu ook  groene en blauwe sfeer verlichting aanwezig is op de zendmast in Sint-Pieters-Leeuw.

Stijn Annendijck bezorgde ons deze foto.

.

Sinds 2009 wordt de mast mede beheerd door Norkring.

De afsplitsing van het zenderpark van de VRT en de geleidelijke overdracht ervan naar de privépartner Norkring Belgium zijn een onderdeel van een driestappenplan van de Vlaamse regering om het gebruik van de ether voor digitale omroepuitzendingen te stimuleren.

Netwerk operator:VRT (51 %) en Norkring (49 %).

Share

De politiezone Sint-Pieters-Leeuw hield verschillende controles

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw hield dinsdag 9 maart 2010 verkeersacties op diverse plaatsen te Sint-Pieters-Leeuw.

– In de voormiddag werd controle uitgevoerd op de veiligheidsgordel langsheen de Fabriekstraat (Ruisbroek) .Er werden 19 onmiddellijke inningen van 50 euro uitgeschreven voor niet dragen veiligheidsgordel en 1 proces-verbaal voor tonnagebeperking.

– Langsheen de Bergensesteenweg  werd een snelheidscontrole met interceptie gehouden en werden er 32 van de 891 gecontroleerde voertuigen in overtreding bevonden voor niet naleven van de max.snelheid in de bebouwde kom. Van 2 bestuurders dewelke geflitst werden aan respectievelijk 109 en 111 km/u werd er  overgegaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.
 
– In de namiddag en vooravond werd de verkeersactie verdergezet  op diverse plaatsen langsheen de Bergensesteenweg  en werden 1869 voertuigen onderworpen aan een snelheidscontrole waarvan er 50 snelheidsovertredingen werden vastgesteld. Hiernaast werden 24 onmiddellijke inningen voor niet dragen veiligheidsgordel en  4 PV’s voor gsm-gebruik tijdens sturen opgesteld.
Twee bestuurders  onder invloed van alcohol dienden hun rijbewijs voor  6 uren in te leveren.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw