VLEZENBEEK: – Binnenkort start het project “Collector Vlezenbeek fase 1”. Met dit project wil Aquafin in opdracht van het Vlaamse Gewest het afvalwater van de inwoners van Vlezenbeek aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk.

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Vlezenbeek dat nu nog ongezuiverd in de Sobbroekbeek, de Vogelzangbeek en Vlezenbeek belandt, aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Sint-Pieters-Leeuw. Het gaat om het afvalwater van meer dan 7500 inwoners.
De aangesloten huishoudelijke vuilvracht bedraagt 7597 IE’s na uitvoering van het project.

Het beginpunt is gelegen ter hoogte van de Postweg, waar de bestaande riolering aangesloten wordt. Het eindpunt is gelegen ter hoogte van de E. Ghijsstraat, waar aangesloten wordt op het bestaande RWZI. Het afvalwater wordt grotendeel gravitair afgevoerd; enkel ter hoogte van Carrefour/bedrijf Blaton wordt een pompstation voorzien. Vanaf dit punt wordt het afvalwater opgepompt middels twee persleidingen (di 250 en 350mm) over een lengte van ± 385m tot het RWZI.

Tussen de Postweg en de Domstraat volgt de collector de Sobbroekbeek. Vanaf de Domstraat tot de Oudstrijdersstraat wordt de collector aangelegd in de vallei van de Vlezenbeek. Ter hoogte van de Bezemstraat worden diverse lozingen aangesloten. Vanaf dit punt tot de Oudstrijdersstraat bevindt de collector zich op grondgebied van Anderlecht (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De collector volgt ook gedeeltelijk de Oudstrijdersstraat en P. Walckiersstraat, in deze straten wordt de bestaande riolering behouden als regenwaterafvoer (RWA) zodat een semi-gescheiden rioleringsstelsel bekomen wordt.

Om de aansluiting van de gemeentelijke riolen op het waterzuiveringsnetwerk te realiseren, worden er dus werken uitgevoerd in de volgende straten:
• Postweg
• Domstraat
• Kortvondelweg
• Bezemstraat
• Oudstrijdersstraat
• P. Walckiersstraat
• Kruispunt P. Wittouckstraat – A. Debroyerstraat – P. Walckierstraat
• Renessestraat
• Bergensesteenweg
• E. Ghijsstraat

Aquafin en de gemeente nodigen de buurtbewoners uit om een infoavond bij te wonen.
Daar zal men informatie bekomen over de concrete timing en fasering.
Deze infoavond gaat door op woensdag 27 januari om 19.00 uur in Merselborre (Schaliestraat 2 – 1602 Vlezenbeek).

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin

• de aanleg van een collector (verzamelriool)
o vanaf de Postweg tot Carrefour (ter hoogte van P. Walckierstraat) met plaatselijk wegherstel in de Postweg.
o in de Domstraat, Bezemstraat en parking Negenmanneke.
o in de Oudstrijdersstraat en de P. Walckierstraat.
o aan het kruispunt P. Wittouckstraat – A. Debroyerstraat – P. Walckierstraat en Renessestraat.
• de bouw van een pompstation (om het afvalwater te kunnen oppompen) ter hoogte van Carrefour / bedrijf Blaton.
• de aansluiting van de riolering op de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie van Sint-Pieters-Leeuw ter hoogte van de E. Ghijsstraat.
Werken ten laste van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
• de heraanleg van de Domstraat.
• de plaatsing van straatkolken met aansluiting op de Vlezenbeek (tussen Groenstraat en Steenbergstraat).
• de aanleg van een rioolleiding langs buurtweg nr. 7 ter hoogte van de Postweg.
Werken ten laste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Samen met de werken van Aquafin wordt in de Oudstrijdersstraat in Anderlecht een deel van de collector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangelegd. Dit gebeurt in opdracht van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB).
De aanleg van de leiding start oostelijk in de Veeweydekaai ter hoogte van de Lijsterstraat en gaat via de Zuunstraat tot aan de Oudstrijdersstraat.
In westelijke richting volgt de collector de Vogelzangstraat, met een zijtak in de Meylemeersstraat tot in de Lenniksebaan – de Joseph Wybranlaan tot aan het rond punt Henri Simonet.

Timing: De werken zullen in totaal ongeveer 20 maanden duren.

Kostprijs
in euro
Aandeel Aquafin
3.296.170
Aandeel Sint-Pieters-Leeuw
71.363
Aandeel BMWB
3.433.810
Aandeel Vivaqua
335.589
Totaal
7.136.932

Share

%d bloggers liken dit: