Pajottersprijs voor jeugdwerkgroep 1601


SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdagavond heeft JONGCD&V Sint-Pieters-Leeuw haar jaarlijkse Pajottersprijs uitgereikt. Een prijs die uitgereikt wordt aan een persoon of organisatie die zich speciaal inzet voor de Leeuwse bevolking.

Dit jaar ging de prijs gaan naar de vrijwilligers die, samen met de jeugddienst, onder de noemer “1601” activiteiten organiseren voor de Ruisbroekse jeugd.

JONGCD&V voorzitster Katrien Monteyne: “ Een jaar geleden kwamen enkele jongeren uit Ruisbroek naar de jeugddienst om extra jongeren werking in Ruisbroek te vragen.
Als JONGCD&V hebben we van in het begin achter dit initiatief gestaan en gesteund want de jongeren in Ruisbroek waren moeilijk te bereiken.
We zijn dan ook mee in de werkgroep gestapt omdat we blij waren dat er zo terug een jeugdwerking in Ruisbroek kwam.
In Ruisbroek wonen veel Franstaligen en voor hen is de stap naar de gemeente zetten te groot. Bij de jeugdwerking 1601 is de voertaal Nederlands maar niemand zal raar opkijken als er een Frans of Engels woord valt. De anderstalige jeugd is er zelf extra gemotiveerd om er gesprekken in het Nederlands te voeren.
Ze verdienen de Pajottersprijs omdat het project gedragen wordt door de jongeren zelf. Op termijn zullen ze steeds meer zelf de verantwoordelijkheid dragen.
Om hen te steunen hebben we onze klassieke Pajottersprijs die tot nu toe steeds een kunstwerk was vervangen door een cheque van 200 euro. Want de jongeren zijn hun lokaal aan het inrichten en een extra steuntje zal dus wel van pas komen.”

.
Initiatiefneemster Deborah Crokaert was blij met de erkenning van de jeugdwerking 1601.

Haar idee ontstond door het groeiend aantal ‘hang-jongeren’ aan het statiosplein in Ruisbroek.
In Ruisbroek werd niets meer gedaan voor de jeugd en zo ging iedereen maar wat rondhangen.
Nu dat ze een eigen lokaal hebben die ze zelf gaan inrichten en met de ondersteuning van de Groep INTRO die de jongeren begeleidt in het organiseren van activiteiten gaat het in Ruisbroek de goede weg op.


jeugdwerkgroep 1601 richten eigen lokaal in.

RUISBROEK: – Jeugdwerkgroep ‘1601’ stak vrijdagavond ook de handen uit de mouwen. Ze kregen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een lokaal ter beschikking in de kerkstraat 10 te Ruisbroek. Dit lokaal gaan ze nu zelf inrichten.
Vanavond zijn 13 jongeren gestart met fase één van hun werken. Namelijk het lokaal leegmaken.
Al het werkmateriaal dat er nog stond (bakstenen, schrijnwerkerij-afval,..) werd naar de ingang gebracht. Een hele container vol. Volgende week zullen de gemeentediensten al het bouwafval ophalen.

Deborah en Damien Crokaert - Remco Deryckere - Katrien Monteyne

Remco Deryckere van Groep INTRO leidt samen met de vrijwilligers en de jeugd alles in goede banen.
Remco Deryckere: “ Eigenlijk is het straf. Vorige week lanceerde ik via facebook een oproep om mee te komen opruimen en vanavond waren hier 13 jongeren aan het helpen!
Je merkt dus dat de jongerenwerking leeft in Ruisbroek.
We gaan het lokaal nu ook nog inkleden om er daarna vrijetijdsactiviteiten in te organiseren. De inrichting doen we met eigen middelen als er bijvoorbeeld een zetel of biljart zou komen dan betalen we dat zelf. Zo krijgt iedereen meteen ook meer respect voor het materiaal dat we met de groep aanschaffen.”

Hun lokaal in de kerkstraat 10 te Ruisbroek zal in de maand januari 2010 open zijn woensdag 13 januari (14u-18u), zondag 17 januari (13u-18u) en op vrijdag 22 januari (17u-21u). Iedereen welkom!

Meer info over jeugdwerkgroep ‘1601’:
www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=176665374853

Zie ook ons artikel van:
5/10/2009 Jeugddienst breidt werking in Ruisbroek uit.

Share

Sneeuwval dit weekend: het Agentschap Wegen en Verkeer neemt extra maatregelen

VLAANDEREN: – Omwille van het aangekondigde aanhoudende winterweer neemt het Agentschap Wegen en Verkeer een aantal maatregelen om het aangekondigde winterweer te bestrijden. De maatregelen zijn erop gericht om zo efficiënt en zuinig mogelijk te strooien. Daarnaast is er op initiatief van minister Hilde Crevits een commissie opgericht die de informatie-uitwisseling tussen de verschillende wegbeheerders coördineert. Weggebruikers moeten er rekening mee houden dat bepaalde wegen dit weekend glad of beperkt toegankelijk kunnen zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt alle weggebruikers dan ook aan om dit weekend hun verplaatsingen te beperken tot de strikt noodzakelijke en extra voorzichtig te zijn op de weg.

De gladheidsbestrijding gaat door
Om te voorkomen dat de sneeuw dit weekend wordt vastgereden tot een ijslaag, wordt er vrijdag preventief gestrooid. Als het begint te sneeuwen, wordt er eerst geruimd en daarna een strooibeurt uitgevoerd eventueel ook met pekel. De autosnelwegen, ringwegen en gevaarlijke punten kunnen indien nodig voorrang krijgen, zoals bepaald is in het strooiactieplan.

Samenwerking met de provinciebesturen
Op initiatief van minister Hilde Crevits werd op 7 januari een Overlegcommissie Winterdienst opgericht. In die commissie wordt informatie uitgewisseld tussen de provinciebesturen en het Vlaamse Gewest. Het Agentschap geeft via de website www.winterdienst.wegenenverkeer.be advies en informatie aan de gemeenten over efficiënt en zuinig strooien, alternatieven voor droog strooizout, communicatie, …

Actuele informatie voor de weggebruiker
Voor informatie over de toestand op de weg, kan de weggebruiker terecht op de website van het verkeerscentrum: www.verkeerscentrum.be.

Share

De weersverwachtingen voor Sint-Pieters-Leeuw –> KLIK HIER

Algemeen schaatsverbod in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Januari staat bekend als één van de koudste maanden van het jaar.
Na enkele aanhoudende vriesdagen kunnen sommige sportievelingen de verleiding niet weerstaan om zich op dichtgevroren vijvers en waterlopen te begeven.
We willen de winterpret niet bederven maar staan toch even stil bij de gevaren die dat met zich meebrengt.
Zich op het ijs begeven, is niet zonder risico’s! Regelmatig zakken er mensen door het ijs omdat dit onvoldoende dik blijkt te zijn.

Daarom is er in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een algemeen schaatsverbod van kracht.

Gemeentelijk Administratieve Sancties
Artikel 42 Kanalen, waterbekkens en waterlopen

‘Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een afwijking van dit verbod toestaan.’

Overtreders van dit reglement riskeren een geldboete van minimum 60 tot maximum 250 euro.

Meer info over de GAS reglementen:
Klik hier om het volledige reglement te lezen (PDF doc).

Share