Beleidsnota Vlaamse-Rand 2009-2014 met projecten die betrekking hebben op Sint-Pieters-Leeuw

logo_vlaanderen_grijsSINT-PIETERS-LEEUW / VLAAMSE-RAND / VLAANDEREN:- Gisteren werd de beleidsnota Vlaamse Rand 2009-2014 ingediend in het Vlaamse Parlement.
Onderstaand enkele fragmenten uit de tekst die betrekking hebben op Sint-Pieters-Leeuw.

BELEIDSNOTA VLAAMSE RAND 2009-2014
Door Geert Bourgeois
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurzaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Pagina 20:

Op het vlak van cultuur blijf ik samenwerkingsverbanden stimuleren tussen de verschillende cultuuren gemeenschapscentra in de Vlaamse Rand. De zuidwestrand, het gebied gelegen tussen Brussel en Wallonië, verdient bijkomende aandacht. De verfransing in vooral Sint-Pieters-Leeuw, Ruisbroek, Lot, Dworp, Beersel, Halle en zelfs het Pajottenland wordt problematisch en kan de taalpolitieke verhoudingen daar zeer snel doen kantelen. Net deze streek heeft een schrijnende nood aan culturele infrastructuur. Ik zal onderzoeken om in samenwerking met de verschillende gemeenten, een intergemeentelijke culturele vuurtoren te bouwen voor deze regio. Een “Zuidrand” naar analogie met de “Westrand” in Dilbeek. Vlaanderen moet het signaal geven dat het deze vergeten streek onder Brussel wil verankeren in Vlaanderen.

Pagina 21:
Het fietsnetwerk Groene Gordel op basis van knooppuntenbewegwijzering dat sinds 2007 gefaseerd uitgebouwd wordt, werk ik volledig af.

Pagina 22:
De Vlaamse Rand, de gordel van Vlaamse gemeenten rond Brussel, herbergt heel wat waardevol onroerend erfgoed.

Met uitzondering van de recent geherinventariseerde gemeenten Vilvoorde, Asse, Machelen en Grimbergen, is het waardevolle onroerend erfgoed van de Vlaamse Rand nog niet volledig in kaart gebracht. Hierdoor was tot op heden geen coherent beschermingsbeleid mogelijk in deze gemeenten.
Daarom staat de herinventarisatie van de gemeenten in de Vlaamse Rand prioritair in mijn beleid. Deze herinventarisatie wil ik laten volgen door een gerichte beschermings- en beheerscampagne waardoor het waardevolle erfgoed veilig wordt gesteld. Voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan er meteen een thematisch pakket rond agrarisch erfgoed aan gekoppeld worden. Ik zal ook aandacht besteden aan een goede communicatie over en ontsluiting van deze campagne. Een mogelijk voorbeeld is de opmaak van een M&L publicatie over de modernistische architectuur in de Vlaamse Rand. Ook ondersteun ik in samenwerking met vzw De Rand individuele projecten die de zorg en het draagvlak voor onroerend erfgoed in de Vlaamse Rand vergroten.

Zie de volledige beleidsnota Vlaamse-Rand 2009-2014:
www.briobrussel.be/assets/beleidsdocumenten/vlaamse%20overheid/beleidsnota_vlaamse_rand.pdf

Share

Witseboom in Vlezenbeek wordt beschermd

VLEZENBEEK: – In Vlezenbeek wordt een openbaar onderzoek gehouden voor de bescherming van de Zomerlinde aan de Klein-Nederstraat en Puttenberg. De Zomerlinde van Vlezenbeek is in Vlaanderen beter bekend als de Witseboom uit de TV-serie Witse van de VRT.

2009-08-09-hoebelbike-9d_Witse-boom 2009-02-18-vlezenbeek-dorp-op-stap_radio2vl-br_6
Luc Lehouck van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant: “
De bescherming heeft niet rechtstreeks met de televiesie reeks te maken. De televisie reeks heeft natuurlijk wel de boom veel bekendheid gegeven. Ik denk dat de makers daar een prachtig stukje Pajottenland gezien hebben. Dus die Zomerlinde is echt een een prachtig element binnen dat open landschap en zijn in feite de kwaliteiten van de boom zelf die tot de bescherming hebben geleidt.
Het is een heel vitale Zomerlinde die geen enkel gebrek vertoont. Die een prachtige kruin heeft. Die een heel mooie relatie heeft tot zijn omgeving, het is een heel open ruimte dus je hebt dat accent openheid met die ene boom erin. Ik denk dat het een element is dat zeldzaam begint te worden in onze landschappen en dat is de reden waarom de bescherming werd aangevraagd.
Ook de 28 meter onmiddellijk rond de boom zit mee in de beschermingsaanvraag want het gaat natuurlijk om de hele zetting van de boom in zijn omgeving die van belang is.

Op termijn als het beschermd wordt betekent dit concreet dat moest er iets gebeuren dat we alles in het werk gaan stellen om de boom te bewaren. En in het slechtste geval dat de boom toch zou moeten verdwijnen zullen we ons maximaal inzetten om er een nieuwe Linde te zetten op dezelfde plaats.”

Op dit ogenblik zit men dus in de fase van voorlopige bescherming. Het openbare onderzoek is lopende en daarna is het wachten op de definitieve handtekening van de Minister.

Uit het Belgisch Staatsblad 23 juli 2009:
Bij ministerieel besluit van 16 juni 2009 wordt vastgesteld het ontwerp van lijst van volgend voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 18 maart 2009 :
1° Wegens de artistieke, historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde :

– als monument :
Nr. 18 – De Zomerlinde (Tilia platyphyllos) met inbegrip van een cirkelvormige zone met een straal van 28 m. rond de boom, gelegen te
Sint-Pieters-Leeuw (Sint-Pieters-Leeuw), Puttenberg; Klein-Nederstraat;
Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek) Klein-Nederstraat; bekend ten kadaster :
Sint-Pieters-Leeuw, 1e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) ZONDERNR., 220(DEEL), 243C(DEEL), 34B(DEEL); Sint-Pieters-Leeuw, 6e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) ZONDERNR., 627(DEEL).

Share

Werken aan voegen op Brusselse Ring worden opgeschort

RUISBROEK: – De eerder aangekondigde wegenwerken op de westelijke ring om Brussel tussen Drogenbos en Halle  gaan niet door. Dat is beslist na overleg tussen Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant en de aannemer.

2009-10-08-wegenwerken-ring-oktober
dubbelklik op kaart

Wegens problemen die opgedoken zijn tijdens de eerste uitvoeringswerken is er beslist om over te gaan naar een andere uitvoeringsmethode.

De werkzaamheden aan de voegen van de bruggen die gepland waren tijdens de weekends van de maand oktober moesten scheurvorming in het wegdek vermijden. Aan de voegen zou de asfaltverharding worden weggenomen en vervangen door elastisch materiaal.

Die werken gaan nu niet door omdat er problemen zijn opgetreden tijdens de eerste uitvoeringswerken. Er is nu beslist de scheuren pas op te vullen met elastische voegvulling wanneer ze werkelijk zichtbaar zijn in de toplaag. Dat kan binnen een, twee of drie jaar pas zijn, afhankelijk van verscheidene factoren.

De voegen van de brug in Drogenbos zullen wel worden afgewerkt, over alle rijstroken en in beide richtingen. Bij goed weer worden ze komend weekend uitgevoerd.

Share

Overval op Proxy Delhaize Vlezenbeek

politieVLEZENBEEK: – Maandagavond omstreeks 19.15 uur  vielen 3 gewapende en gemaskerde manspersonen het warenhuis Proxy Delhaize langsheen de Postweg binnen. De aanwezige klanten werden verplicht op de grond te liggen. De daders trachten  het bureel van de zaakvoerder binnen te dringen maar slaagden niet in hun opzet. Vervolgens stalen ze de handtas en portefeuille van één van de klanten. Eén van de kassierster, niet gekwetst maar wel danig onder de indruk van de feiten en in shock  , werd  voor  verzorging overgebracht naar het Erasmushospitaal.

De daders namen vervolgens de vlucht met een grijze personenwagen Ford in de richting van Brussel.
Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

agenda: proeverij Spaanse wijnen

logo-landelijke-gildeOUDENAKEN: – De landelijke Gilde van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem organiseren een proeverij van Spaanse wijnen.

Tijdens deze wijnproeverij krijgt u de gelegenheid te genieten van een aantal lekkere Spaanse wijnen en kan u de wijnstreken ontdekken waar ze vandaan komen.
Naast de gebruikte druivensoorten komen ook de appelaties en classificaties aan bod. Wijnstreken zoals de Rioja, Navarra, Penedès en de Ribera del Duero worden eveneens besproken. Met de eindejaarsfeesten in aantocht krijg je zeker een aantal leuke suggesties!!!

Waar : Parochiezaal Oudenaken
Wanneer : vrijdag 30 oktober 2009 – 19u30
Gelegenheid tot het proeven van een aantal kwaliteitswijnen
– 2 cava’s, 2 witte, 4 rode wijnen en lekkere tapa’s!!!
Deelname : 10 euro
Mogelijkheid wijn te bestellen aan democratische rijzen!
Gelieve je deelname aan deze proeverij te bevestigen – telefonisch of per mail
Defranc Paul : 0475/75.70.60 – paul.defranc@telenet.be
Demesmaeker Willy : 02/532.55.55 – demesmaeker.willy@skynet.be
Wauters Victor : 02/532.47.78 – victor.wauters@skynet.be
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM !!!
www.lg-oudenaken-st-l-berchem.be

agenda: Breugheliaanse Pensenkermis

2009-11-02-st-cecilia-breugheliaanse-pensenkermisSINT-PIETERS-LEEUW: – De Koninklijke Muziekvereniging St.-Cecilia uit Sint-Pieters-Leeuw nodigt u uit voor een Breugheliaanse Pensenkermis.
zaterdag 31 oktober 2009 van 17u30 tot 21u30
zondag 1 november 2009 van 12uur tot 21u30
maandag 2 november 2009 van 12 uur tot 21u30
In het parochiecentrum R. Balléstraat te Sint-Pieters-Leeuw

toonmoment ABBA-Ja

VLEZENBEEK: – Op vrijdag 30 oktober om 20 uur presenteren Double Voice en het gelegenheidskoor ABBA-Ja! een toonmoment van de workshop smART to SING.
Vijftien enthousiaste dames, onder leiding van Double Voice-dirigenten Nathalie en Krista, vergasten u op een onvervalst ABBA-ja-concert.
Vier weken lang hebben deze ABBA-fanaten pur sang hard geoefend, deskundig begeleid door twee professionele zangeressen-muzikanten. Het resultaat is zonder meer verbluffend.
In de Merselborre te Vlezenbeek
Ingang 5 euro , kaarten te verkrijgen bij GCC Coloma op 02/371 63 08 of cultuur@sint-pieters-leeuw.be