Steeds meer vis in de Zenne

2009-10-15-vissen-zenneZENNEVALLEI / SINT-PIETERS-LEEUW: – Het INBO gaat jaarlijks na welke vissen er voorkomen in de Zenne, in het kader van het Meetnet Zoetwatervis en de Ecosysteemmonitoring van het Zeeschelde-estuarium. In juli 2009 visten ze op 6 plaatsen: Lembeek (Halle), Drogenbos, Anderlecht, Vilvoorde, Zemst en Leest (bij Mechelen).  De jongste meetgegevens zijn nu beschikbaar.

Gerlinde Van Thuyne van INBO: “Op de meeste plaatsen gebruikten we elektrovisserij. Hierbij zetten we, vanuit een bootje, het water even onder stroom zodat de vissen verdoofd raakten en kwamen bovendrijven. In het getijdengebied ter hoogte van Leest hebben we twee fuiken uitgezet gedurende 24 uur. We noteerden enkele gegevens van de vissen en lieten ze daarna weer vrij.
De resultaten tonen dat het steeds beter gaat met de Zenne. De collectieve inspanningen van het Waalse, Brusselse en Vlaamse Gewest om het water te zuiveren werpen hun vruchten af.
In de metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij zien we dat de zuurstofconcentraties stijgen.”

De meeste soorten vingen ze in Drogenbos: blankvoorn, vetje, riviergrondel, drie- en tiendoornige stekelbaars en giebel. De eerste drie soorten zijn al iets kieskeuriger voor hun omgeving. Deze vangstplaats, dicht bij het natuurgebied de Zennebeemden, heeft met zijn meanderende structuur duidelijk het beste biotoop.
Je kan de gegevens bekijken op deze website.

Share

Colruyt verkoopt verse gepasteuriseerde melk verpakt in melkbedrijf Vermeersch uit Sint-Pieters-Leeuw

HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – Colruyt zal voortaan in zijn winkels verse gepasteuriseerde melk aanbieden. Dat is het gevolg van een donderdag voorgestelde samenwerking met een melkerij in Sint-Pieters-Leeuw en enkele Waals-Brabantse melkveehouders. In een eerste fase leveren zij 200.000 liter per jaar aan Colruyt.

2009-10-15-colruyt-melkDe melk wordt ’s nachts verzameld op de boerderijen en komt ’s ochtends toe aan melkbedrijf Vermeersch uit Sint-Pieters-Leeuw . De zuivelfabriek Vermeersch pasteuriseert en en verpakt de melk onder de naam Galaxi, een eigen merk van Colruyt. Daarna wordt er rechtstreeks geleverd aan Colruyt. Alles gebeurt dus binnen een straal van 30 km.

Voor de 3 boeren is het initiatief een persoonlijk antwoord op de huidige melkcrisis. Ze gingen creatief op zoek naar een ruimere afzetmarkt voor hun melk en naar nieuwe manieren om hun landbouwproduct te promoten. Ze zochten zelf een melkerij en stapten met het uitgewerkte idee naar Colruyt.
Melkveehouder Etienne Allard: “De samenwerking met Colruyt is het logische gevolg van alles wat we de voorbije jaren gerealiseerd hebben inzake dierenwelzijn en de kwaliteit van onze melk. Het enige wat nog ontbrak, was een afzetkanaal. Het project met Colruyt helpt ons daarbij.”
2009-10-15-colruyt-melk2
Voor Colruyt is deze samenwerking een manier om kwaliteitsvolle producten van eigen bodem extra te promoten. Luc Rogge: “We zijn ons bewust van de crisis waarin de melksector vandaag verkeert. Waar mogelijk willen we een bijdrage leveren om de Belgische landbouwproducten een duwtje in de rug te geven. Met deze verse melk krijgen we bovendien een heel lekker product in onze rekken dat volledig nieuw is in ons assortiment.”

De halfvolle verse melk van Galaxi is na productie 28 dagen houdbaar in de koelkast en behoudt toch de authentieke smaak van echt verse melk. Dat komt door de pasteurisatie, waarbij de verse melk op een lagere temperatuur wordt opgewarmd dan andere melk die met U.H.T.-sterilisatie (ultrahoge temperatuur) wordt behandeld.

Share

Knotteam zoekt knotbomen

SINT-PIETERS-LEEUW:  – Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën vzw komt  je waardevolle knotbomen (wilg, els, eik, es, populier, …) die dringend moeten onderhouden worden snoeien.

2009-10-15-knotteamStephane Swinnen van RLZZZ: “Als Regionaal Landschap zoeken we voor jouw knotbomen een geschikte knotter. Wij geven jouw aanvraag door aan een groep van geoefende knotters, die op zoek zijn naar geschikte locaties. De afspraak is dat de knotter vrij kan beschikken over het dikke (brand)hout. Het dunne (snoei)hout wordt op een stapel verzameld. Als eigenaar sta je in voor de verdere verwerking van dit kleine hout, bijvoorbeeld verhakselen of het maken van een houtril.”

Het knotteam werkt vrijwillig en professioneel, en doet gratis deze werkzaamheden. Geef uw aanvraag zo snel mogelijk door zodat we deze winter nog in actie kunnen schieten! Neem gerust contact op met het Regionaal Landschap via 02 452 60 45 of info@rlzzz.be of –nog beter– gebruik direct het aanvraagformulier

Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën vzw – Oude Pastorie – Donkersstraat 21 – B-1750 Gaasbeek
Tel.: 02 452 60 45 – Fax: 02 460 07 01 – e-mail: info@rlzzz.bewww.rlzzz.be

Share

Bezoek van Warsaw Metropolitan Police aan politiezone Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op woensdag 14 oktober ontving de Leeuwse politiezone een delegatie van de Warsaw Metropolitan Police (stadspolitie Warschau), een politiekorps van 11000 mensen. De delegatie bestond uit 8 mensen die gespecialiseerd zijn in het financieel management van het politiekorps onder leiding van Katarzyna Burylo, diensthoofd van het departement financiën en begroting.

2009-10-15-Bezoek-Warsaw-Metropolitan-Police3
Het hoofdobjectief van hun bezoek lag in de politiezone Brussel Elsene, maar ze kwamen ook de politiezones Sint-Pieters-Leeuw en AMOW, beide zones uit Vlaams-Brabant, eens bestuderen hoe wij onze financiën beheersen.

2009-10-15-Bezoek-Warsaw-Metropolitan-Police2 Zij kregen een toelichting van de korpschef Marc Crispel en hoofdinspecteur Guillaume Eylenbosch over het opstellen van de begroting en kosten bewust denken. Verder kregen zij ook van de ambtenaar maatschappelijke veiligheid Liesbeth Avaux een uiteenzetting over duurzame ontwikkeling. In de namiddag bezocht de delegatie de Leeuw van Waterloo als herinnering aan de rol die het Pruisische leger heeft gespeeld tijdens de slag bij Waterloo.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

marathon van 24 uur tennis en volley bracht 1277 euro op

RUISBROEK: – Zowat een jaar geleden kregen enkele jonge mensen van volleybalclub R’84 en tennisclub RTC het idee om een sportgebeurtenis in te richten waarvan de opbrengst bestemd zou zijn voor de vzw HACHIKO. Op 11 en 12 september klaarden ze deze uitdaging met een tennis -en volleymarathon in Ruisbroek.

2009-10-15-cheque-24uren-Ruisbroek
Franky Van Meerbeek: “Met wat vertraging kunnen we het resultaat van de 24 uur van Ruisbroek meedelen.
Wij hebben voor VZW Hachiko €1277,9 kunnen bijeenbrengen.”

Zie onze twee artikels van september:
DAG1 – KLIK HIER
DAG2 – KLIK HIER

2009-10-15--24uren-Ruisbroek
Het verloop van de 24 uur:
Het was voorzien dat er tijdens de nacht wat geslapen kon worden op luchtmatrassen in de kleine zaal maar het was leuk om te zien dat onze tieners op vrijdagavond hun tentje opsloegen voor de tennisterreinen. We hadden gedacht dat die in de loop van de nacht wel naar binnen zouden trekken (het was toch maar frisjes ’s nachts om 2u) maar niets daarvan. Vanuit de tent direct het
veld op, zelfs om 4u ’s morgens! Het jeugdige enthousiasme was niet te stoppen. Ook de organisatoren wilden van geen onderbreking weten en wisten de mensen te overtuigen om de volle nacht door te sporten. Zelfs de cafetaria uitbaters, Luc en Martine, hebben ’s nachts bijna 2 uur op het veld gestaan om een balletje te kloppen.
Zaterdagnamiddag kwam de RTC-jeugd aan de bak. Marnicq Ryckaert zorgde ervoor dat ook enkele goede B-spelers deelnamen. We konden aldus genieten van wat we demo-matchen konden noemen.
Felicitaties  aan de initiatiefnemers en organisatoren voor dit geslaagde gebeuren.
Voor RTC: Kevin Devillé, Franky Van Meerbeeck en Jan Derick.
Voor R’84: Joris Mousky, Jimmy Mertens en Etienne Dewinter.
De organisatoren danken ook de deelnemers want het is niet evident om zoveel uren ononderbroken sportactief te zijn.

meer info: www.de24u.be

Share

Missiefeest tvv de projecten van missionarissen en Rainbow4kids

Op zondag 18 oktober 2009 wordt u vriendelijk uitgenodigd op het eetfestijn ten voordele van de projecten van missionarissen van de Pastorale zone Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun en het project ‘Rainbow4kids‘. We blijven ook de projecten van onze pater Jef De Laet in Congo steunen.
2008-09-10-sint-lutgardiskerk_zuun_2U bent welkom tussen 10.30 u. en 20.00 u. De keuken is open vanaf 11.30 u.
Dit eetfestijn gaat door in het Parochiecentrum Sint-Lutgardis, A. Quintusstraat 22 te Sint-Pieters-Leeuw.
Op het menu ondermeer: pompoensoep; kaaskroketten; croque monsieur; witte en/of zwarte pensen met appelmoes of sla; Vlaamse stoverij op jagers wijze met sla en dit alles met frietjes. Er is een aangepast kindermenu voorzien. Als dessert kunt u kiezen voor een ijscoupe of een lekker stukje taart.

Agenda: bezoek trammuseum Schepdaal

VLEZENBEEK / SCHEPDAAL: – Vlaamse Werkgroep DE VREDE vzw – afdeling Vlezenbeek bezoekt op 8 november 2009 ‘Het Trammuseum’ in Schepdaal.
INSCHRIJVING MOGELIJK TOT 25/10/2009

2009-10-15-trammuseum-schepdaal
Het Trammuseum in Schepdaal bestaat sedert 1962 maar is recent heropend na een vrij lange renovatieperiode van 10 jaar. Het wordt nu uitgebaat door de Stichting Vlaams Erfgoed die als doel heeft waardevol onroerend erfgoed te beschermen, te restaureren en er een functionele bestemming aan te geven.

Het trammuseum is eigenlijk een oude stelplaats van de trams welke spoorden tussen Brussel en Ninove. Deze tramlijn, aangelegd tussen 1887 en 1913, was de eerste buurtspoorweglijn in de toenmalige provincie Brabant. Langsheen het traject van 23 km bouwde men drie stelplaatsen : Dilbeek, Schepdaal en Meerbeke. De stelplaats Schepdaal dateert uit 1888 en is vrij intact gebleven. Er is o.m. een smidse, een watertoren voor de stoomlocomotieven, een weegbrug, een goederenmagazijn, een woning van de stelplaatsoverste en een wachtzaal voor de reizigers. De loodsen herbergen nog enkele stoomlocomotieven, één spoorauto, enkele elektrische motorrijtuigen en een reeks bijwagens voor personen- en goederenvervoer.

Een uniek onderdeel van het rollend materieel mag zeker het Koninklijk Rijtuig van de kust genoemd worden. Het werd vooral gebruikt door Koning Leopold II. Verder staat er ook nog het tramstel dat gereden heeft tot op de laatste dag van de tramuitbating in het Pajottenland op de lijn Leerbeek-Brussel.

Graag nodigen wij u uit om samen met ons een geleid bezoek te brengen aan het Trammuseum. Aansluitend kunnen we napraten bij een geuze, kriek of ander streekbier in de typische Schepdaalse dorpsherberg “In de Rare Vos”.

Concreet : Zondag 8 november 2009
Afspraak : 14 u Gemeenteplein Vlezenbeek (autodelen)
14.15 u Marktplein Schepdaal (van hieruit wandelen we naar het Trammuseum)
Deelname : inschrijving verplicht (tot 25/10/09) : tel. 02/569.17.52 (na 20 u) of
e-post : jan.quinart@telenet.be
+ overschrijving van € 9/ persoon (leden) en € 10/persoon (niet-leden) op bankrekening 001- 2356669-33 met vermelding” trammuseum”
Inbegrepen : ingang, gidsvergoeding en één drank naar keuze in De Rare Vos)
Deelname zonder drankje in De Rare Vos : € 6/persoon

Share