Vaccinatie tegen de Mexicaanse Griep voor de risicogroepen vanaf begin november 2009 in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – PERSBERICHT gemeente Sint-Pieters-Leeuw – De risicogroepen aangegeven door vzw Artsenkring Halle en Omstreken kunnen zich tussen begin november en half december 2009 door hun huisarts laten vaccineren tegen de Mexicaanse Griep.
De vaccinatie is vrijblijvend, niet verplicht. Behoort u tot één van de risicogroepen, neem dan contact op met uw huisarts, indien u van hem of haar nog geen persoonlijke brief kreeg. Uw dokter zal u vertellen wanneer u dit vaccin kunt laten zetten.

Indien u niet tot één van deze groepen behoort, hoeft u zich dus niet te laten vaccineren.

Voor meer informatie kan u ook terecht bij het Call Center Influenza op het nummer 0800 99 777 of via het internet www.influenza.be .

Risicogroepen:

logo_artsenkring-HalleAlle personen met medische risicofactoren vanaf de leeftijd van zes maanden
patiënten met een chronische respiratoire aandoening, zoals patiënten met astma, COPD, mucoviscidose, bronchopulmonale dysplasie, …;
patiënten met een chronische hartaandoening, met uitzondering van ongecompliceerde hypertensie;
diabetici;
patiënten met chronische neuromusculaire aandoeningen;
patiënten met een ernstige neurologische aandoening (bijvoorbeeld hersenverlamming);
patiënten met matige tot ernstige nier- of leverinsufficiëntie;
patiënten met immunodepressie wegens ziekte of behandeling;
patiënten die drager zijn van een erfelijke metabolische aandoening.
Alle mensen die beroepshalve in aanraking komen met zieken.
Alle onderwijzend personeel en omkaderingsmedewerkers van kleuterscholen, basisscholen en middelbare scholen.
Alle kinderopvangpersoneel.
Zwangere vrouwen (in het tweede en derde trimester).
Vrouwen die zijn ingeschreven in een programma voor medisch begeleide voortplanting. Ouders van kinderen jonger dan zes maanden of personen die op dergelijke kinderen passen.
Noot
Het is aangeraden twee weken te laten tussen de vaccinatie tegen de nieuwe griep A/H1N1 (Mexicaanse Griep) en de gewone seizoensgriep.
Mogelijke bijwerkingen van de vaccinatie: tijdelijke pijnlijke roodheid ter hoogte van de toediening.
Breng uw SIS-kaart of elektronische identiteitskaart mee wanneer u uw vaccin laat zetten bij uw huisarts. Dat maakt de administratie gemakkelijker.

banner

Share

politie hield alcohol- en snelheidscontrol

politie_PZ_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond hield de verkeersdienst van de lokale politie een  alcohol- en snelheidscontrole .

Snelheidscontrole op de N6, bebouwde kom (thv Colruyt) tussen 19-19u45u:
205 gecontroleerde voertuigen, 30 vaststellingen overdreven snelheid, max snelheid 78 km/u.

Snelheidscontrole op de Postweg, bebouwde kom, tussen 20 – 21u
145 gecontroleerde voertuigen, 30 vaststellingen overdreven snelheid, max snelheid 108 km/u. Deze bestuurder werd geïntercepteerd en moest onmiddellijk zijn rijbewijs inleveren op bevel van de Procureur des Konings.

Alcoholcontrole op de N6, tussen 23 – 24u
Er werden 12 ademtesten afgenomen, twee bestuurders hadden een glas te veel op. (0.23 en 0.30 mg/L ual) Hun rijbewijs werd ingehouden voor een periode van drie uur.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

Toneel – Het dagboek van Anne Frank

RUISBROEK: – Toneelkring “Door Eigen Werk, Sterk” brengt in november het toneelstuk “Het dagboek van Anne Frank”.

2009-11-14-dagboek-van-anne-frankZaterdag 7 november 2009 om 20.00 uur.
Zondag 8 november 2009 om 15.00 uur.
Vrijdag 13 november 2009 om 20.00 uur.
Zaterdag 14 november 2009 om 20.00 uur.
In Zaal Ons Huis, Fabriekstraat 9 te Ruisbroek
Reserveren kan op nr. 0486 69 52 53 (ma-di-wo-do-vr tussen 19.00 en 20.00 uur).
Prijs € 7,00 (tot 12 jaar € 4,00)

Auteurs: Frances Goodrich, Albert Hackett
Bewerking: Mies Bouhuys
Regie: Marc Geerts
spelers Elke Baetens, Rita Bosmans, Kris Gielis, Joëlle Bertens, Miriam Vansteenkiste, Jan Van Diest, Jozef Devillé, Gunter Keyaerts, Glenn Devuyst, Dirk Devuyst

Nieuwjaarskalender ‘Straffe Wensen’

VLAAMS-BRABANT: – De vzw Streekproducten Vlaams-Brabant heeft een kalender ontwikkeld. Het hoofddoel van deze kalender is de Vlaams-Brabantse streekproducten op een leuke manier te promoten bij de Vlaams-Brabantse gezinnen. Een kalender hangt vaak omhoog in die kamer van de woning waar het meest ‘geleefd wordt’, in het hart van de woning en dat is de keuken.
2009-10-20-kalender

Elke maand wordt er één grote algemene foto getoond van een productcategorie. De foto’s stellen de streekproducten op een lekkere en originele manier voor. De foto’s zijn genomen door fotograaf Luk Collet die eveneens secretaris is van de vzw. De kalender start al in december 2009 en eindigt in januari 2011. Per maand is er ook een slogan opgesteld:

december 2009 – Grondwitloof, koninklijke groente
januari 2010 – Vleesbereidingen, ambachtelijk puur
februari 2010 – Kazen, zuiverende zuivel
maart 2010 – Honing, gouden stroop
april 2010 – Chocolade, de zoete zonde
mei 2010 – Asperges, het witte goud
juni 2010 – Aardbeien, de natuurlijke verleiding
juli 2010 – Streekbieren, schuimend verlangen
augustus 2010 – Confituur, grootmoeders geheim
september 2010 – Appelen, glanzend gezond
oktober 2010 – Oesterzwammen, fluweelzacht
november 2010 – Koffie, het zwarte goud
december 2010 – Streekwijnen, keizerlijke smaken
januari 2011 – Brood, hemels luchtig

Daarnaast is het ook een gastronomische kalender aangezien er heerlijke streekrecepten in de kalender staan. Per seizoen vind je telkens drie gerechten terug die door de leden zijn voorgesteld. Er zijn in totaal 15325 exemplaren gedrukt. Niet enkel producenten, uitbaters van streekhoekjes en streekwinkels, maar ook heel wat gemeenten hebben deze kalender gepersonaliseerd.

bron: Pajottenland+

Share

Beleidsnota Vlaamse-Rand 2009-2014 met projecten die betrekking hebben op Sint-Pieters-Leeuw

logo_vlaanderen_grijsSINT-PIETERS-LEEUW / VLAAMSE-RAND / VLAANDEREN:- Gisteren werd de beleidsnota Vlaamse Rand 2009-2014 ingediend in het Vlaamse Parlement.
Onderstaand enkele fragmenten uit de tekst die betrekking hebben op Sint-Pieters-Leeuw.

BELEIDSNOTA VLAAMSE RAND 2009-2014
Door Geert Bourgeois
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurzaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Pagina 20:

Op het vlak van cultuur blijf ik samenwerkingsverbanden stimuleren tussen de verschillende cultuuren gemeenschapscentra in de Vlaamse Rand. De zuidwestrand, het gebied gelegen tussen Brussel en Wallonië, verdient bijkomende aandacht. De verfransing in vooral Sint-Pieters-Leeuw, Ruisbroek, Lot, Dworp, Beersel, Halle en zelfs het Pajottenland wordt problematisch en kan de taalpolitieke verhoudingen daar zeer snel doen kantelen. Net deze streek heeft een schrijnende nood aan culturele infrastructuur. Ik zal onderzoeken om in samenwerking met de verschillende gemeenten, een intergemeentelijke culturele vuurtoren te bouwen voor deze regio. Een “Zuidrand” naar analogie met de “Westrand” in Dilbeek. Vlaanderen moet het signaal geven dat het deze vergeten streek onder Brussel wil verankeren in Vlaanderen.

Pagina 21:
Het fietsnetwerk Groene Gordel op basis van knooppuntenbewegwijzering dat sinds 2007 gefaseerd uitgebouwd wordt, werk ik volledig af.

Pagina 22:
De Vlaamse Rand, de gordel van Vlaamse gemeenten rond Brussel, herbergt heel wat waardevol onroerend erfgoed.

Met uitzondering van de recent geherinventariseerde gemeenten Vilvoorde, Asse, Machelen en Grimbergen, is het waardevolle onroerend erfgoed van de Vlaamse Rand nog niet volledig in kaart gebracht. Hierdoor was tot op heden geen coherent beschermingsbeleid mogelijk in deze gemeenten.
Daarom staat de herinventarisatie van de gemeenten in de Vlaamse Rand prioritair in mijn beleid. Deze herinventarisatie wil ik laten volgen door een gerichte beschermings- en beheerscampagne waardoor het waardevolle erfgoed veilig wordt gesteld. Voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan er meteen een thematisch pakket rond agrarisch erfgoed aan gekoppeld worden. Ik zal ook aandacht besteden aan een goede communicatie over en ontsluiting van deze campagne. Een mogelijk voorbeeld is de opmaak van een M&L publicatie over de modernistische architectuur in de Vlaamse Rand. Ook ondersteun ik in samenwerking met vzw De Rand individuele projecten die de zorg en het draagvlak voor onroerend erfgoed in de Vlaamse Rand vergroten.

Zie de volledige beleidsnota Vlaamse-Rand 2009-2014:
www.briobrussel.be/assets/beleidsdocumenten/vlaamse%20overheid/beleidsnota_vlaamse_rand.pdf

Share

Witseboom in Vlezenbeek wordt beschermd

VLEZENBEEK: – In Vlezenbeek wordt een openbaar onderzoek gehouden voor de bescherming van de Zomerlinde aan de Klein-Nederstraat en Puttenberg. De Zomerlinde van Vlezenbeek is in Vlaanderen beter bekend als de Witseboom uit de TV-serie Witse van de VRT.

2009-08-09-hoebelbike-9d_Witse-boom 2009-02-18-vlezenbeek-dorp-op-stap_radio2vl-br_6
Luc Lehouck van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant: “
De bescherming heeft niet rechtstreeks met de televiesie reeks te maken. De televisie reeks heeft natuurlijk wel de boom veel bekendheid gegeven. Ik denk dat de makers daar een prachtig stukje Pajottenland gezien hebben. Dus die Zomerlinde is echt een een prachtig element binnen dat open landschap en zijn in feite de kwaliteiten van de boom zelf die tot de bescherming hebben geleidt.
Het is een heel vitale Zomerlinde die geen enkel gebrek vertoont. Die een prachtige kruin heeft. Die een heel mooie relatie heeft tot zijn omgeving, het is een heel open ruimte dus je hebt dat accent openheid met die ene boom erin. Ik denk dat het een element is dat zeldzaam begint te worden in onze landschappen en dat is de reden waarom de bescherming werd aangevraagd.
Ook de 28 meter onmiddellijk rond de boom zit mee in de beschermingsaanvraag want het gaat natuurlijk om de hele zetting van de boom in zijn omgeving die van belang is.

Op termijn als het beschermd wordt betekent dit concreet dat moest er iets gebeuren dat we alles in het werk gaan stellen om de boom te bewaren. En in het slechtste geval dat de boom toch zou moeten verdwijnen zullen we ons maximaal inzetten om er een nieuwe Linde te zetten op dezelfde plaats.”

Op dit ogenblik zit men dus in de fase van voorlopige bescherming. Het openbare onderzoek is lopende en daarna is het wachten op de definitieve handtekening van de Minister.

Uit het Belgisch Staatsblad 23 juli 2009:
Bij ministerieel besluit van 16 juni 2009 wordt vastgesteld het ontwerp van lijst van volgend voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 18 maart 2009 :
1° Wegens de artistieke, historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde :

– als monument :
Nr. 18 – De Zomerlinde (Tilia platyphyllos) met inbegrip van een cirkelvormige zone met een straal van 28 m. rond de boom, gelegen te
Sint-Pieters-Leeuw (Sint-Pieters-Leeuw), Puttenberg; Klein-Nederstraat;
Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek) Klein-Nederstraat; bekend ten kadaster :
Sint-Pieters-Leeuw, 1e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) ZONDERNR., 220(DEEL), 243C(DEEL), 34B(DEEL); Sint-Pieters-Leeuw, 6e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) ZONDERNR., 627(DEEL).

Share

Werken aan voegen op Brusselse Ring worden opgeschort

RUISBROEK: – De eerder aangekondigde wegenwerken op de westelijke ring om Brussel tussen Drogenbos en Halle  gaan niet door. Dat is beslist na overleg tussen Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant en de aannemer.

2009-10-08-wegenwerken-ring-oktober
dubbelklik op kaart

Wegens problemen die opgedoken zijn tijdens de eerste uitvoeringswerken is er beslist om over te gaan naar een andere uitvoeringsmethode.

De werkzaamheden aan de voegen van de bruggen die gepland waren tijdens de weekends van de maand oktober moesten scheurvorming in het wegdek vermijden. Aan de voegen zou de asfaltverharding worden weggenomen en vervangen door elastisch materiaal.

Die werken gaan nu niet door omdat er problemen zijn opgetreden tijdens de eerste uitvoeringswerken. Er is nu beslist de scheuren pas op te vullen met elastische voegvulling wanneer ze werkelijk zichtbaar zijn in de toplaag. Dat kan binnen een, twee of drie jaar pas zijn, afhankelijk van verscheidene factoren.

De voegen van de brug in Drogenbos zullen wel worden afgewerkt, over alle rijstroken en in beide richtingen. Bij goed weer worden ze komend weekend uitgevoerd.

Share

Overval op Proxy Delhaize Vlezenbeek

politieVLEZENBEEK: – Maandagavond omstreeks 19.15 uur  vielen 3 gewapende en gemaskerde manspersonen het warenhuis Proxy Delhaize langsheen de Postweg binnen. De aanwezige klanten werden verplicht op de grond te liggen. De daders trachten  het bureel van de zaakvoerder binnen te dringen maar slaagden niet in hun opzet. Vervolgens stalen ze de handtas en portefeuille van één van de klanten. Eén van de kassierster, niet gekwetst maar wel danig onder de indruk van de feiten en in shock  , werd  voor  verzorging overgebracht naar het Erasmushospitaal.

De daders namen vervolgens de vlucht met een grijze personenwagen Ford in de richting van Brussel.
Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

agenda: proeverij Spaanse wijnen

logo-landelijke-gildeOUDENAKEN: – De landelijke Gilde van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem organiseren een proeverij van Spaanse wijnen.

Tijdens deze wijnproeverij krijgt u de gelegenheid te genieten van een aantal lekkere Spaanse wijnen en kan u de wijnstreken ontdekken waar ze vandaan komen.
Naast de gebruikte druivensoorten komen ook de appelaties en classificaties aan bod. Wijnstreken zoals de Rioja, Navarra, Penedès en de Ribera del Duero worden eveneens besproken. Met de eindejaarsfeesten in aantocht krijg je zeker een aantal leuke suggesties!!!

Waar : Parochiezaal Oudenaken
Wanneer : vrijdag 30 oktober 2009 – 19u30
Gelegenheid tot het proeven van een aantal kwaliteitswijnen
– 2 cava’s, 2 witte, 4 rode wijnen en lekkere tapa’s!!!
Deelname : 10 euro
Mogelijkheid wijn te bestellen aan democratische rijzen!
Gelieve je deelname aan deze proeverij te bevestigen – telefonisch of per mail
Defranc Paul : 0475/75.70.60 – paul.defranc@telenet.be
Demesmaeker Willy : 02/532.55.55 – demesmaeker.willy@skynet.be
Wauters Victor : 02/532.47.78 – victor.wauters@skynet.be
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM !!!
www.lg-oudenaken-st-l-berchem.be

agenda: Breugheliaanse Pensenkermis

2009-11-02-st-cecilia-breugheliaanse-pensenkermisSINT-PIETERS-LEEUW: – De Koninklijke Muziekvereniging St.-Cecilia uit Sint-Pieters-Leeuw nodigt u uit voor een Breugheliaanse Pensenkermis.
zaterdag 31 oktober 2009 van 17u30 tot 21u30
zondag 1 november 2009 van 12uur tot 21u30
maandag 2 november 2009 van 12 uur tot 21u30
In het parochiecentrum R. Balléstraat te Sint-Pieters-Leeuw

toonmoment ABBA-Ja

VLEZENBEEK: – Op vrijdag 30 oktober om 20 uur presenteren Double Voice en het gelegenheidskoor ABBA-Ja! een toonmoment van de workshop smART to SING.
Vijftien enthousiaste dames, onder leiding van Double Voice-dirigenten Nathalie en Krista, vergasten u op een onvervalst ABBA-ja-concert.
Vier weken lang hebben deze ABBA-fanaten pur sang hard geoefend, deskundig begeleid door twee professionele zangeressen-muzikanten. Het resultaat is zonder meer verbluffend.
In de Merselborre te Vlezenbeek
Ingang 5 euro , kaarten te verkrijgen bij GCC Coloma op 02/371 63 08 of cultuur@sint-pieters-leeuw.be

Zangensemble Akkoord is op zoek naar nieuwe leden

2009-10-31-zangansemble-akkoordVLEZENBEEK: – Oproep: Wij heten “Zangensemble Akkoord” en zijn een jong en dynamisch koor uit Vlezenbeek.  Op zaterdag 31 oktober houden we een open repetitiedag voor ieder die houdt van zingen!
Hapjes, drankjes & sfeer voorzien!
Je bent welkom van 15 tot 18 uur in de pastorie, Dorp 43 te Vlezenbeek
info en contact: www.zangensemble-akkoord.be Geertrui Magnus – 0487/10.43.82 geertrui_magnus@hotmail.com

voetbal uitslagen 25 oktober 2009


De voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2009-2010
KV Zuun – Pepingen 2 – 0
KV Zuun A staat op de 12de  plaats.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2009-2010
Bodegem – SK Leeuw 2 – 1
Sk Leeuw staat op de 12de plaats.

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2009-2010
Brucom – Rebecq B 1 – 0
Negenmanneke – Borchtlombeek 0 – 3
Vlezenbeek – Pamel 0 – 1
SK Leeuw B – Tollembeek 1 – 4
Pepingen B – Zuun B 4 – 1
Alsemberg – Ruisbroek 1 – 3
Brucom staat 2de in de rangschikking, Ruisbroek 8ste, Vlezenbeek 9de, SK Leeuw B 12de, Zuun B 14de , en Negenmanneke 16de.

Share


automatische updates nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw via facebook – KLIK HIER

4de Internationale coca-cola verzamelbeurs

SINT-PIETERS-LEEUW: Vandaag organiseerden Johan van Mierlo en zijn vrouw Sandrina Van Handenhove de 4de Internationale coca-cola verzamelbeurs in de evenementenhal van Sint-Pieters-Leeuw.
2009-10-25-4de-internationale_coca-cola_verzamelbeurs-1

Wij gingen een kijkje nemen bij de opening vanmorgen. Enkele tientallen verzamelaars waren reeds van de partij om te gaan snuffelen tussen de spullen om hun collectie uit te breiden. Onder hen ook Nederlanders, Fransen en Duitsers.
De beurs is er voor verzamelaars van alles waar het merk Coca-Cola op staat gaande van neon reclame, kerstartikelen,blikjes, flessen, glazen, kleding, miniatuur auto’s, emaille reclame borden, en nog zoveel meer.
Ook bij de standhouders waren er vele buitenlanders. Zo was er standhouder uit Japan. Maar ook uit Engeland, Argentinië,Duitsland, Frankrijk, Spanje, Nederland en de Verenigde Staten.Zij kwamen speciaal naar België omdat deze beurs  in het coca-cola wereldje steeds meer aanzien geniet.

2009-10-25-4de-internationale_coca-cola_verzamelbeurs-3 2009-10-25-4de-internationale_coca-cola_verzamelbeurs-4
2009-10-25-4de-internationale_coca-cola_verzamelbeurs-5 2009-10-25-4de-internationale_coca-cola_verzamelbeurs-6
Waar de 5de Internationale coca-cola verzamelbeurs volgend jaar doorgaat is nog niet geweten.

Johan van Mierlo en  Sandrina Van Handenhove
Johan van Mierlo en Sandrina Van Handenhove

Johan van Mierlo: ” De evenementenhal is verkocht dus hier kan het volgend jaar niet doorgaan. Ook over Zonnig Leven kunnen we in 2010 niet beschikken. De gemeente heeft ons ook nog Coloma voorgesteld maar dat zien we praktisch niet zitten. Kijk om je heen als die verzamelaars met al hun spullen die trappen op moeten,… dus ja we weten het nog niet we zijn aan het uitkijken ook buiten Sint-Pieters-Leeuw“.

Meer info over Johan & Sandrina: www.colanuts.be

Share

volleybal wedstrijden 24 oktober 2009

volley-uitslagen__Sint-Pieters-Leeuw
De volleybal uitslagen in Sint-Pieters-Leeuw:

PH – Eerste provinciale Heren
24/10/2009 VC Wolvertem – Zuun VC 3/1

2PHA – Tweede provinciale Heren reeks A
24/10/2009 Zuun VC 2 Davoc Lot 0/3

3PDA – Derde provinciale Dames reeks A
24/10/2009 Volley Opwijk – Ruisbroek 84 Volley vzw 1/3

3PHA – Derde provinciale Heren reeks A
24/10/2009 Olympia Haacht – Ruisbroek 84 Volley vzw 1/3

82ste jaarmarkt Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – In Vlezenbeek had vandaag de 82ste jaarmarkt plaats. Er waren de traditionele dieren prijskampen en vele verenigingen hadden een standje opgezet.
2009-10-24-jaarmarkt-Vlezenbeek-1

Om 13 uur zorgde de Verenigde Handelaars van Vlezenbeek weer voor  een Kramballekesworp. Naar jaarlijkse traditie gooien de KLJ meisjes vanuit een hoogtewerker plastic zakjes met daarin een balleke en een kramiek boterham naar de mensen. In enkele zakjes bevond zich een waardebon.
De hoofdprijs een  waardebon  van 250 euro werd gewonnen door Glenn De Neef.
2009-10-24-jaarmarkt-Vlezenbeek-2 2009-10-24-jaarmarkt-Vlezenbeek-3
2009-10-24-jaarmarkt-Vlezenbeek-4 2009-10-24-jaarmarkt-Vlezenbeek-5
2009-10-24-jaarmarkt-Vlezenbeek-5b 2009-10-24-jaarmarkt-Vlezenbeek-6
(dubbelklik op de foto’s om ze in groot formaat te bekijken)

In de Merselborre had gelijktijdig de 13e brocante, hobby en rommelmarkt plaats en de tentoonstelling van Kunstkring Merselborre (zie artikel 17/10/2009 )

Share

Nieuwe fietspaden op Vlezenbeeklaan

SINT-PIETERS-LEEUW: – De fietspaden op de Vlezenbeeklaan zijn vernieuwd tussen de Gaspeldoornlaan en Vagevuur.
2009-09-33-aangelegd-fietspad

De werken aan de Vlezenbeeklaan zijn voorbij.
De straat heeft nu  twee vrijliggende enkelrichtingsfietspaden in asfalt over een lengte van 1 km.
Tussen de Vlezenbeeklaan en de  fietspaden van elk 1,75m breed zal men nog ter bescherming van de fietser een haagje aanplanten.

Het fietsfonds van de provincie Vlaams-Brabant gaf voor deze aanleg een subsidie van 138.000 euro  en de Vlaamse overheid deed er hetzelfde bedrag bovenop.

zie ook artikel 30 juni 2009 – KLIK HIER

Share

Onthulling gedenkplaat gerestaureerde kasteel Het Hemelrijck in Ruisbroek

RUISBROEK: – De administratieve diensten van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw hebben hun intrek genomen in het prachtig gerestaureerde kasteel Het Hemelrijck in Ruisbroek (zie artikel 11 september 2009).
2009-09-11-administratieve-zetel-OCMWOp die manier wordt een mooi stukje patrimonium, dat gedurende decennia bijna een taboe was voor het brede publiek, opnieuw toegankelijk.
Tijdens de officiële opening vanavond schetste architect Karel Breda een overzicht van de restauratieweken en onthulde een zichtbaar trotse OCMW-voorzitter Roland Meulemans de gedenkplaat.

Share

Erfgoedkaravaan over cultureel-erfgoedconvenant Pajottenland & Zennevallei

2009-10-22-Erfgoedkaravaan-1
SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds maart 2009 werkt de regio aan een erfgoedconvenant. Nu treden ze met een ‘Erfgoedkaravaan’ naar buiten om de mening van de lokale verenigingen en mensen te bevragen. Fred Gillebert Vrije tijdscoördinator bij de Provincie Vlaams-Brabant kwam samen met freelance specialist Annemie de werking van een erfgoedcel en erfgoedconvenant voorstellen in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw.

Tijdens dit open overleg kamen de wensen en verzuchtingen over het cultureel-erfgoed uit de regio aan bod. In de zaal zaten geïnteresseerden uit Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Drogenbos en Pamel. En dit zowel uit heemkundige kringen als gewone mensen met interesse voor eigen erfgoed. Samen werd er in groepjes overlegt en voorstellen geformuleerd.
2009-10-22-Erfgoedkaravaan-3 2009-10-22-Erfgoedkaravaan-4

Vlaanderen telt reeds een kleine twintig erfgoedcellen. Ze voeren een cultureel-erfgoedconvenant uit. In ruil voor een Vlaams financiering engageert een regio zich om haar erfgoedwerking nieuwe impulsen te geven.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal vermoedelijk op de gemeenteraad van december zijn reeds gemaakte intentieverklaring bevestigen in een deelname in het ‘intergemeentelijke samenwerkings verband’ dat nodig is om een culturele-erfgoedcel op te richten.

Het Pajottenland en de Zennevallei zullen dus eind dit jaar een aanvraag voor een erfgoedconvenant kunnen indienen bij de Vlaamse regering. In 2010 moet het project dan verdedigt worden en als het project wordt weerhouden kan er in 2011 van start gegaan worden.

Het Cultureel-erfgoedconvenant Pajottenland & Zennevallei is een samenwerking met de gemeentebesturen Beersel – Bever – Dilbeek – Galmaarden – Gooik – Halle – Herne – Lennik – Liedekerke – Pepingen – Roosdaal – Sint-Pieters-Leeuw – Ternat en vzw De Rand voor Drogenbos – Linkebeek en Sint-Genesius-Rode.

Share

Twee Diefstallen in appartement

politie_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Op donderdag 22 oktober werd er tijdens de dag en de afwezigheid van de bewoners ingebroken in twee appartementsgebouwen in Sint-Pieters-Leeuw.

In een appartement in de G.Wittouckstraat werd een laptop , geld en juwelen gestolen en in een appartement in de Leon Kreperlaan werden juwelen en een digitaal fotaalbum ontvreemd.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Agenda: Dag van de Kringloop

2009-04-25-televil_1SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 24 oktober 2009 vindt een nieuwe editie van de Dag van de Kringloop plaats.
Ook dit jaar wordt er gewerkt rond het thema ‘creatief met tweedehands’.

In de kringwinkel Televil van Sint-Pieters-Leeuw kunnen zaterdag de eerste 15 kindjes tot 10 jaar gratis kleding kiezen voor 10 euro.
Adres: Bergensesteenweg 386 te Sint-Pieters-Leeuw – 02/361.31.42 – www.televil.eu
Op zaterdag is de kringwinkel open van 10uur tot 16u30.

Nieuw Lewe-themanummer over het kasteel Het Hemelrijck te Ruisbroek

2009-10-22-LEWE-hemelrijckRUISBROEK: – Ter gelegenheid van de ingebruikname en de officiële inhuldiging van het historisch waardevol gebouw Het Hemelrijck in de Fabriekstraat te Ruisbroek, werd er door de Werkgroep voor Streek- en Volkskunde een Lewe-themanummer uitgegeven.
Karel Breda, Isolde Verhulst en Sara Vermeulen hebben er voor gezorgd dat het een aangenaam leesbare uitgave werd. De tekst wordt van begin tot einde begeleid door fotomateriaal. Zo kan de restauratie, de uitbreiding en de afwerking van dit gebouw perfect worden gevolgd.

Op basis van het bouwhistorisch onderzoek werd gekozen voor ingrepen die zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het oorspronkelijke en vrijstaande karakter van het monument.
Het kasteel werd gebouwd als vrijstaand waterslot. In de tuininrichting wordt subtiel verwezen naar dit verleden met een watervlak en houten vloerbeplanking.
Het gebouw werd zoveel als mogelijk bevrijd van visueel storende elementen. De overbodige schoolmuren werden gesloopt en vervangen door groene hagen. Het gebouw zelf werd nauwgezet gerestaureerd: het bestaande timmerwerk van dak en vloeren werd gerestaureerd, het houten schrijnwerk werd vervangen volgens het authentieke model en de gevels werden hersteld en aangevuld met de originele Brusseliaanse kalk-zandsteen, waarna het geheel werd gekaleid in één van de oorspronkelijke tinten.
We hopen dat de dialoog tussen de hedendaagse uitbreiding en het gerestaureerde monument een duurzame architecturale meerwaarde en een nieuwe toekomst bestendigt voor Het Hemelrijck.

2009-10-22-hemelrijck-illustratie

Wie geïnteresseerd is in deze publicatie kan deze bekomen bij de secretaris van de Werkgroep: Gilbert Pické 02/377 97 10
E-mail: Heemkunde@sint-pieters-leeuw.be, voor de prijs van € 2,5.
Te storten op rekening : 091-0116303-29 van Gemeentebestuur
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Vroegere publicaties van het tijdschrift Lewe zijn nog te bekomen.
De volledige lijst vindt men op http://www.sint-pieters-leeuw.be
( zie bij: Verenigingen : klik op Werkgroep voor Streek- en Volkskunde.)
Bron: Karel Breda, Gilbert Pické.


* Zie ook ons artikel van 11 september 2009 – Het ‘Hemelrijck’ herbergt het administratief centrum van het OCMW.

Share