2009-09-11-administratieve-zetel-OCMW
RUISBROEK: – Op maandag 14 september 2009 verhuist de administratieve zetel van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw naar het nabijgelegen gerestaureerde ‘ het Hemelrijck ‘in de Fabriekstraat 1B te Ruisbroek. Telefoonnummers, fax en e-mail-adressen blijven behouden.

OCMW Sint-Pieters-Leeuw: Fabriekstraat 1B, 1601 Ruisbroek
02/371 03 40 – ocmw.secretariaat@ocmwspl.be
www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

2009-09-11-hemelrijk2004 2009-09-11-administratieve-zetel-OCMW-SINT-PIETERS-LEEUW
(foto 2004 –>2009)

Het kasteel ‘Hemelrijck’, gelegen in de Fabriekstraat vlak naast het huidige administratief centrum van het OCMW, is voor de Ruisbroekenaars geen onbekende.

Geschiedenis Kasteel Hemelrijck

In de middeleeuwen vormde de kern van de Ruisbroek zich rond de weg van Brussel naar Halle. Langst deze weg lag de kerk en drie hoven, die de Helle, het Hemelrijck en het Vagevuur werden genoemd.
Over de geschiedenis van het Hemelrijck is weinig bekend. Een eerste vermelding dateert van 1385. Een afbeelding uit 1733 geeft de toestand in die periode weer: een waterslot met twee trapgevels en een achthoekige traptoren.
De renaissancistisch gedecoreerde inkompartij dateert waarschijnlijk van 1716.
Vanaf de 19de eeuw maakten de Helle en het Hemelrijck deel uit van hetzelfde eigendom. De rijke industrieel Henri Rey, eigenaar van een grote weverij in Ruisbroek, woonde in de Helle en richtte het Hemelrijck in als Vrije Meisjesschool onder leiding van de kloosterzusters. Na de sluiting van de weverij werd het klooster eigendom van de zusters van Virginal. Bij de bouw van de nieuwe school werd de slotgracht gedempt en ingericht als speelplaats.

Toen in 2000 de laatste zusters het kasteel verlieten, toonde het OCMW dan ook onmiddellijk zijn interesse om deze historisch waardevolle site te kunnen aankopen om het plaatstekort in het administratief centrum op te lossen. Na gesprekken met college van burgemeester en schepenen werd het Hemelrijck eind 2000 door het gemeentebestuur aangekocht en verleende het aan het OCMW recht van opstal. Op 3 september 2007 begon men met de restauratie van het kasteel volgens het vakkundige ontwerp van architect Karel Breda. Naast het oude kasteel kwam er ook een beperkt nieuwbouwgedeelte dat perfect moest aansluiten bij het bestaande, gerestaureerde gedeelte.

Share

%d bloggers liken dit: