Eerste faunaranden langs Pajotse akkers

logo-RLZZZPAJOTTENLAND: – Sinds twee jaar vraagt Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw aandacht voor de Veldleeuwerik, Geelgors, Kievit en andere bedreigde akkervogels uit het Pajottenland en de Zennevallei.
Intussen zijn een aantal concrete terreinmaatregelen uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, landbouwers en inwoners. In Pepingen en Lennik werden eind juni enkele faunaranden ingezaaid langs akkers. Deze faunaranden staan intussen in volle bloei en zijn een waar festijn voor de akkervogels. De randen zijn een absolute primeur voor het Pajottenland en krijgen veel aandacht van landbouwers en natuurbeschermers.

2009-09-03-FaunarandDe eerste faunaranden in onze regio werden ingezaaid op gemeentegronden en worden beheerd door de aangrenzende landbouwers of natuur- en landschapsteams van Pro Natura. Faunaranden zijn minimaal zes meter brede akkerranden met zowel hoge als lage begroeiing van kruiden en grassen. Op basis van ervaringen in Nederland werd een specifiek zaadmengsel gebruikt met o.a. klaproos, kamille, phacelia, kaasjeskruid en korenbloem. De akkervogels smullen ’s zomers van de extra insecten op de faunaranden en overleven ’s winters met de zaden en bessen die achterblijven.

Uit de eerste waarnemingen blijkt dat er nu al een aanzienlijke toename is van de akkervogels in de betrokken gebieden. Vooral Veldleeuweriken en Geelgorzen weten de faunaranden te vinden en waarderen. Het is de bedoeling dat dit succes andere gemeenten en landbouwers aanzet om op hun eigen terrein maatregelen te nemen voor akkervogels. De randen geven akkervogels ruimte en beschutting, terwijl akkerbouwers commercieel kunnen blijven boeren.

2009-09-03-graanstrookNaast faunaranden promoot het Regionaal Landschap nog andere terreinmaatregelen, o.a. aanplant van hagen langs akkers, een graanstrook niet oogsten in de winter, specifiek maaibeheer van grasranden… Deze maatregelen worden door de betrokken landbouwers gecombineerd. De maatregelen worden afgestemd op basis van waarnemingen van akkervogels. Op die manier wordt de juiste maatregel uitgevoerd op de juiste plaats en is er maximaal rendement voor de akkervogels.

Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw zijn 15 gemeentes en 20 verenigingen voor natuur, landbouw, jacht en toerisme uit het Pajottenland, de zuidelijke Zennevallei en een stuk Zoniënwoud. Samen met jou werken we aan natuur en landschap en laten we iedereen genieten van onze mooie streek. Onze projecten steunen planten en dieren van bij ons, poelen, hagen, boomgaarden, trage wegen, knotbomen en landschap. www.rlzzz.be.

Share

Dossier kinderen en jongeren in Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant liet een dossier maken over de kinderen en jongeren uit onze Provincie. Het dossier moet dienen als instrument om een beleid te maken op maat van de jongeren. Een beleid dat hen zo goed mogelijk helpt en ondersteunt op weg naar volwassenheid.

Kinderen en jongeren zijn een zeer belangrijke groep in onze samenleving. Ze zijn immers de toekomst van de provincie. Maar opgroeien is niet altijd gemakkelijk. Diverse factoren, zoals huisvesting, werkloosheid van de ouders en een gebrek aan gepaste opvang, bepalen het welzijn van jongeren.

Om een goed beleid voor jongeren te kunnen voeren en ervoor te zorgen dat ze alle kansen krijgen, onderzocht de provincie het sociaal profiel van de Vlaams-Brabantse kinderen en jongeren. Wie zijn de kinderen en jongeren in onze provincie, waar groeien ze op en waar kunnen ze terecht? Het dossier ‘kinderen en jongeren’ biedt cijfergegevens en kaartmateriaal over deze groep. Het geeft een duidelijk beeld van de kinderen en jongeren in Vlaams-Brabant. Het duidt aan waar mogelijke problemen liggen en welke thema’s meer actie vragen.
Lees het volledige dossier: Dossier jongeren in Vlaams-Brabant 2009 [PDF, 141 blz.]2009-09-03-leerlingen-thuistaal-niet-Nederlands

2009-09-03-samenvattende-vaststellingen

Share

Leeuwse Badminton Club

REEKS-IN-DE-KIJKER_Leeuwse-verenigfingen
SINT-PIETERS-LEEUW: – De slogan van de Leeuwse Badminton Club luidt: “Badminton voor iedereen”.
2009-08-28-archief 2009-09-28_Badminton-tornooi-Ruisbroek

Training/Initiatie
Er wordt zowel voor de jeugd als voor beginnende spelers de mogelijkheid geboden om opgeleid te worden tot volwaardig badmintonner, elk op eigen niveau.
Jeugd Initiatie
Zondagavond tussen 18h00 en 20h00 worden de jeugdige spelers tot 19 jaar getraind.
In een twintigtal lessen worden de basisslagen en –bewegingen aangeleerd, zodat snel kan
overgegaan worden tot het echte badmintonspel.
Na de eerste lessenreeks wordt het spel verder verfijnd en geperfectioneerd.
De slagen worden sterker gediversifieerd (aanvallend versus verdedigend).
De verplaatsingen op het veld worden verfijnd in functie van de gemaakte slagkeuze.
Tactische tips worden uitgewerkt in spelvorm.

foto LBC: Mini Tornooi 14 juni 2009
foto LBC: Mini Tornooi 14 juni 2009

Recreanten initiatie
We bieden onze leden, zowel beginners als meer ervaren spelers gratis initiatie aan.
Deze vindt plaats op dinsdagavond van 21h00 tot 22h30.
Doelgroep:
Beginnende spelers en/of spelers die bepaalde aspecten van het badmintonspel nog onvoldoende onder de knie te hebben om ‘mee te kunnen’ met de gevorderden….
Voor deze laatste is het mogelijk enkel de voor hen interessante sessies te volgen.
Doelstelling:
Alle spelers tot een voldoende goed basisniveau te brengen, zodat het meespelen met meer
gevorderde leden mogelijk wordt.
De korte lessen geven de theoretische benaderingen, evenals oefentips…
Om de zaken 100% onder de knie te krijgen dienen deze oefeningen ook naast de sessies herhaald en uitgevoerd te worden.
Speeldagen
• Dinsdag tussen 21u en 23u: vrij spel / Competitie / Initiatie recreanten
• Donderdag tussen 20u en 23u: vrij spel
• Zondag tussen 18u en 22u: training/initiatie (jeugd) / vrij spel
Locatie
logo_Leeuwse-badminton-clubWe spelen in de Sporthal A.J. Braillard, Wandelingstraat 54 te Ruisbroek
Interesse? Kom gerust eens een kijkje nemen tijdens onze speeldagen, je bent van harte welkom.
Contact via www.leeuwsebc.be of info@leeuwsebc.be
Bron: Christof Panneels

Share