Verkeersveilige schoolomgevingen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Nog twee weken verwijderd van het nieuwe schooljaar. Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw nam de schoolomgevingen onder de loep om na te gaan welke maatregelen op korte termijn konden genomen worden ter verhoging van de verkeersveiligheid.

2009-08-21-Verkeersveilige-schoolomgevingen
gemeentelijke basisschool Den Top - aanleg verhoogde voetgangersoversteek . Ingenieur Openbare Werken Johnny Marchal, directrice Hilde Van Onsem en schepen Martin Schoukens

In het najaar van 2008 werd door een nationale krant de verkeerssituatie bij duizend Vlaamse scholen aan een exclusief onderzoek onderworpen. Met een gemiddelde score van 7/10 voor de zes onderzochte basisscholen in Sint-Pieters-Leeuw, wil het gemeentebestuur toch verder werk maken van verkeersveilige schoolomgevingen.

Schepen Martin Schoukens: “Het beter afdwingen van de zone 30 aan de schoolpoort is voor Sint-Pieters-Leeuw een prioriteit. Na de scholen Sint-Lutgardis, ’t Populiertje en Ave Maria zullen Den Top en Sint-Stevens van een verhoogde voetgangersoversteek worden voorzien.”

Hilde Van Onsem Directrice gemeentelijke basisschool Den Top:
“  Wij zijn zeer blij dat er een verhoogde voetgangersoversteek komt aan onze school want het was hier niet zo veilig met al het doorgaand verkeer dat de zone 30 niet respecteerde. Zo zal het toekomen aan en verlaten van de school beter kunnen verlopen.
In het verleden hebben we als school zelf reeds verscheidene verkeersacties gehouden zoals het uitdelen van rode kaarten. Jammer genoeg werken zulke initiatieven maar tijdelijk.”

2009-08-21-directrice_Hilde-Van-Onsem_school_Den-TopHilde Van Onsem Directrice gemeentelijke basisschool Den Top:
“  Wij zijn zeer blij dat er een verhoogde voetgangersoversteek komt aan onze school want het was hier niet zo veilig met al het doorgaand verkeer dat de zone 30 niet respecteerde. Zo zal het toekomen aan en verlaten van de school beter kunnen verlopen.
In het verleden hebben we als school zelf reeds verscheidene verkeersacties gehouden zoals het uitdelen van rode kaarten. Jammer genoeg werken zulke initiatieven maar tijdelijk.”

Oudenaken - Puur Natuur
Oudenaken - Puur Natuur

Schepen Martin Schoukens: “Naast deze verkeerstechnische ingrepen wordt ook geïnvesteerd in flankerende maatregelen. Zo zal begin september 2009 ter hoogte van de negen basisscholen een affichecampagne worden opgestart waarbij de schoolgemeenschappen (kinderen, leerkrachten, directie, oudercomités, …) hun medewerking verleenden. Foto’s met eigen schoolkinderen, zullen ten aanzien van chauffeurs een sterk sensibiliserende boodschap uitdragen.”
2009-08-21-Verkeersveilige-schoolomgevingen_werken
Johan Persoons Mobiliteitsambtenaar: “ Na de werken aan Den Top en Sint-Stevens zal de schoolomgeving van ’t Populiertje aangepakt worden. Naast het vernieuwen van de voetpaden voorzien we enkele verkeerstechnische ingrepen ter beveiliging van de zone 30 en het herschikken van de parkeervoorzieningen, inclusief de parkeerplaats voor de schoolbus.”

Naar aanleiding van de geplande nieuwbouwwerkzaamheden ter hoogte van de vrije basisscholen Ave Maria en Don-Bosco zal het gemeentebestuur nagaan of in de directe schoolomgeving geen bijkomende maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid dienen genomen te worden.

Schepen Martin Schoukens: “ Voor de aanpassingen aan de vrije basisschool Jan Ruusbroec zijn we gebonden aan de planning van Aquafin. In het kader van de waterzuivering moeten zij eerst collectoren aanleggen voordat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan overgaan tot de herinrichting van de Fabriekstraat en Karel Gilsonstraat.”

Share

VK ‘t Gareel

REEKS-IN-DE-KIJKER_Leeuwse-verenigfingen
Zin in een sportief potje voetbal op zaterdagnamiddag?
Mag ik u dan voorstellen, VK ’t Gareel. Een amateurvoetbalploeg uit Sint-Pieters-Leeuw die aantreedt met 2 ploegen (een A-ploeg en een veteranenploeg) in het amateurvoetbalverbond K.A.V.V.V. en reeds meer dan 30 jaar bestaat.
2009-08-19-VKtGareel
Maar VK ’t Gareel is meer dan een gewone voetbalploeg, het is een echte vriendenploeg. Alhoewel ze steeds proberen te winnen, komt het resultaat bij hun niet altijd op de eerste plaats. Ambiance is veel belangrijker!
De wedstrijden van zowel hun A-ploeg als veteranenploeg gaan dus steeds door op zaterdagnamiddag, de thuiswedstrijden worden gespeeld op de voetbalterreinen gelegen in de Meerweg te Ruisbroek, waar ook FC Negenmanneke hun wedstrijden speelt. De competitie start in september en eindigt in april.
De leeftijd van de spelers varieert van 16 tot 55 jaar. Vanaf 35 jaar ben je op de ideale leeftijd voor de veteranenploeg, maar niets belet je om ook na 35 jaar te blijven voetballen bij de jongeren in de A-ploeg.
Om de conditie op een hoger peil te brengen traint VK ’t Gareel dit seizoen elke dinsdagavond van 19u30 tot 21u.

VK ' t Gareel - A ploeg
VK ' t Gareel - A ploeg

Buiten het sportieve organiseert VK ’t Gareel ook regelmatig ontspannende activiteiten (weekendje, gezellig samenzijn, Kerstbüchenboef, Sinterklaasfeest,…) voor de leden.

Om de nodige centjes in kas te krijgen is er dan hun jaarlijkse mossel- en steakkermis en de Molenhof Cup, een sportief openlucht minivoetbaltornooi.
Van de leden wordt wel verwacht dat ze bij deze 2 activiteiten hun steentje bijdragen en de handen uit de mouwen steken. Dit is dan ook het enige dat wordt gevraagd aan de leden, want bij VK ’t Gareel betaal je als lid GEEN lidgeld. Zo zie je maar dat, in tijden van crisis, aan sport doen helemaal niet duur hoeft te zijn.

VK ' t Gareel - Veteranen
VK ' t Gareel - Veteranen

Heb je interesse om lid te worden van VK ’t Gareel?
Contact opnemen kan via info@gareel.be, of bel gerust naar de secretaris Geert Paesmans (02-378 28 54) of voorzitter Wim Van Cutsem (0497-13 06 89).
Voel je vrij om eens langs te komen op een training iedere dinsdagavond van 19u30 tot 21u. De Gareelers vindt je terug op het tweede speelveld.
Voor seizoen 2009-2010 zoekt VK ’t Gareel zeker nog versterking voor hun veteranenploeg, maar ook jongere spelers zijn steeds welkom.
Voor nog meer info over VK ’t Gareel: www.gareel.be – E-mail: info@gareel.be

Bron: Wim Van Cutsem

Share