NEGENMANNEKE: – De directie van het Woon –en Zorgcentrum (WZC) New Atlantis in de ST.-Stevensstraat te Sint-Pieters-Leeuw laat weten dat het op 1 februari 2010 de deuren van haar bestaande infrastructuur zal sluiten. De erkenning van het WZC wordt niet verder verlengd mede gelet de verouderde infrastructuur van de instelling, die niet meer voldoet aan de nieuwe Vlaamse wetgeving terzake.

Woon –en Zorgcentrum (WZC) New Atlantis, ST.-Stevensstraat te Sint-Pieters-Leeuw
Woon –en Zorgcentrum (WZC) New Atlantis, ST.-Stevensstraat te Sint-Pieters-Leeuw

De huidige 43 bewoners zullen vanaf heden door de verantwoordelijken van het rustoord begeleid worden bij het vinden van een nieuwe, aangepaste thuis in een andere instelling.

Het personeel kan eveneens rekenen op ondersteuning van het bestuur van het rusthuis. Want 22 personeelsleden verliezen hun job.

Na het personeel te hebben geïnformeerd, werden thans de bewoners en families, tijdens een informatiedag, van de sluiting op de hoogte gebracht. Het bestuur van het rustoord zal haar volle ondersteuning verlenen bij de begeleiding van de bewoners en families en dit met de medewerking van het Leeuwse OCMW. Ter verwezenlijking van deze ondersteunende begeleiding vond reeds een uitgebreide vergadering plaats met het Leeuwse OCMW en het gemeentebestuur.

“Het WZC garandeert de verdere opvang van de bejaarden en dit met een voldoend ingevuld personeelskader tot één februari 2010. Wij stellen intern alles in het werk om onze bewoners bij te staan in het vinden van een nieuw onderkomen”, zegt de woordvoerder van het rustoord. “Het WZC is verder financieel gezond en zal alle verplichtingen nopens het personeel nakomen.”

Share

%d bloggers liken dit: