Sluiting WZC New Atlantis op 1 februari 2010 – Opvang huidige bewoners verzekerd

NEGENMANNEKE: – De directie van het Woon –en Zorgcentrum (WZC) New Atlantis in de ST.-Stevensstraat te Sint-Pieters-Leeuw laat weten dat het op 1 februari 2010 de deuren van haar bestaande infrastructuur zal sluiten. De erkenning van het WZC wordt niet verder verlengd mede gelet de verouderde infrastructuur van de instelling, die niet meer voldoet aan de nieuwe Vlaamse wetgeving terzake.

Woon –en Zorgcentrum (WZC) New Atlantis, ST.-Stevensstraat te Sint-Pieters-Leeuw
Woon –en Zorgcentrum (WZC) New Atlantis, ST.-Stevensstraat te Sint-Pieters-Leeuw

De huidige 43 bewoners zullen vanaf heden door de verantwoordelijken van het rustoord begeleid worden bij het vinden van een nieuwe, aangepaste thuis in een andere instelling.

Het personeel kan eveneens rekenen op ondersteuning van het bestuur van het rusthuis. Want 22 personeelsleden verliezen hun job.

Na het personeel te hebben geïnformeerd, werden thans de bewoners en families, tijdens een informatiedag, van de sluiting op de hoogte gebracht. Het bestuur van het rustoord zal haar volle ondersteuning verlenen bij de begeleiding van de bewoners en families en dit met de medewerking van het Leeuwse OCMW. Ter verwezenlijking van deze ondersteunende begeleiding vond reeds een uitgebreide vergadering plaats met het Leeuwse OCMW en het gemeentebestuur.

“Het WZC garandeert de verdere opvang van de bejaarden en dit met een voldoend ingevuld personeelskader tot één februari 2010. Wij stellen intern alles in het werk om onze bewoners bij te staan in het vinden van een nieuw onderkomen”, zegt de woordvoerder van het rustoord. “Het WZC is verder financieel gezond en zal alle verplichtingen nopens het personeel nakomen.”

Share

Dieven op heterdaad betrapt bij inbraak in woning

politieSINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdagavond verwittigden buurtbewoners de politie toen ze opmerkten dat er ingebroken werd in een woning de in Georges Hensmansstraat.
De patrouille van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw kwam ter plaatse en kon 2 manspersonen op heterdaad betrappen toen ze uit de woning kwamen met een computer, fototoestel en koffiezetapparaat.
De 2 mannen, respectievelijk woonachtig in Doornik en Anderlecht werden gearresteerd en woensdag ter beschikking van de Procureur des Konings gesteld.

Opnieuw plaag van sluikstorten in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het voorjaar deed het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw  al eens een oproep aan de inwoners om sluikstorten en plaatsen waar veel zwerfvuil ligt, te melden bij de dienst Leefmilieu. Aanvankelijk liepen de aangiftes vlot binnen, maar na een tijdje bleven de meldingen uit.

bron foto: www.sint-pieters-leeuw.be
bron foto: http://www.sint-pieters-leeuw.be

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil opnieuw een oproep doen om sluikstorten en plaatsen waar zwerfvuil ligt, door te geven aan de dienst Leefmilieu omdat blijkt dat het sluikstorten opnieuw toeneemt.

Schepen Martin Schoukens: ” Momenteel is er een ploeg van twee arbeiders en een ploegbaas die niets anders doen dan zwerfvuil en sluikstorten opruimen. Als er een vermoedelijke dader gevonden wordt, wordt er een proces verbaal opgesteld. En het moet wel gezegd worden dat de meeste sluikstorters afkomstig zijn van buiten de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.”

In cijfers betekent het afvalverhaal dit:
het volledige budget om Sint-Pieters-Leeuw afvalvrij te houden bedraagt zo’n 2.250.000 euro.

12 % van dit bedrag is bedoeld voor de exploitatie van het containerpark,
70 % gaat naar het ophalen en het verwerken van huis-aan-huis opgehaald afval,
8 % wordt besteed aan het opruimen van door de sluikstorters achtergelaten afval.
De overige 10 % van het budget is weggelegd voor andere doeleinden binnen het afvalbeleid zoals de aankoop van compostvaten, de kringloopwinkel, het hakselen in het containerpark, recyclage via Fost Plus, …

Dienst Leefmilieu: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02/371 63 54 – leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

Share