Regeringsverklaring Kris Peeters, één paragraaf over de Vlaamse Rand

VLAANDEREN: – De Minister-president van de Vlaamse Regering, Kris Peeters had het in zijn 9 pagina tellende regeringsverklaring in één paragraaf ook over de Vlaamse Rand.
2009-07-13-vlaamse-regeringsverklaring_kris-peeters

Kris Peeters: “… De Vlaamse regering blijft van oordeel dat een grondige staatshervorming een noodzakelijk instrument is en blijft voor een beleid dat meer op maat is van de deelstaten, m.a.w. aangepast aan hun noden en specifieke beleidsvoorkeuren en met financiële verantwoordelijkheid. Door een staatshervorming kunnen alle overheden krachtiger beleidsinstrumenten verwerven om een antwoord te bieden op de belangrijke economische en budgettaire uitdagingen. Alle overheden hebben m.a.w. een gemeenschappelijk belang bij een institutionele hervorming maar ook een gedeelde verantwoordelijkheid om de problemen aan te pakken.
De regering zet zich dan ook verder in voor het bereiken van een effectieve en efficiënte staatsstructuur, met sterke dynamische deelstaten, die daarvoor bijkomende instrumenten krijgen en tegelijkertijd via samenwerkingsverbanden de handen in mekaar slaan met als referentie de voorstellen die door de vorige Vlaamse regering zijn geformuleerd. De zgn. Octopusnota van de vorige Vlaamse Regering formuleert onze Vlaamse wensen nog altijd op een goede wijze.
Ondertussen maakt de Vlaamse regering maximaal gebruik van haar bevoegdheden binnen het grondwettelijk en wettelijk kader. Op die manier wil ze een beleid te voeren dat Vlaanderen aansluiting geeft bij de kopgroep in Europa en voor de toekomst van Vlaanderen zorgt.
Wij bouwen daarbij ook verder een sterke, positieve band uit met Brussel, onze hoofdstad, die omwille van zijn Europese en internationale rol een belangrijke troef is. In ons beleid hebben we bijzondere aandacht voor de noden die er zijn bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, kinderopvang, welzijns- en gezondheidszorg

Het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand wordt verder versterkt. We zetten alle bestaande instrumenten daarvoor versterkt in en maken het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand op verschillende manieren meer zichtbaar en herkenbaar. …”

2 Roemeense dieven opgepakt en uitgewezen

politieVLEZENBEEK: – Zondagmiddag werden 2 manspersonen door buurtbewoners opgemerkt toen ze een woning in de Domstraat in Vlezenbeek wilden binnendringen (Er werd geen buit gemaakt).
De lokale politie  Sint-Pieters-Leeuw werd verwittigd.
De politiepatrouille van Leeuw merkte aan de hand van de beschrijving de 2 verdachten op  en zette de achtervolging in. De 2 daders vluchtten een nabijgelegen maïsveld in waarin ze zich verschansten. Samen met de collega’s van de politiezones Dilbeek en Rode werd het maïsveld uitgekamd en konden de 2 verdachten ingerekend worden.

De 2 manspersonen van Roemeense origine, illegaal in België, werden op bevel van de dienst Vreemdelingenzaken vandaag gerepatrieërd.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Alcoholcontrole op 11 juli 2009

alcoholcontroleSINT-PIETERS-LEEUW: – De verkeersdienst van sint-Pieters-Leeuw hield tijdens de nacht van zaterdag op zondag een alcoholcontrole langsheen de Bergensesteenweg en aan het station van Ruisbroek, 44 bestuurders werden onderworpen aan een ademtest waarvan 3 een positieve ademtest aflegden en min. 6 uur hun rijbewijs dienden in te leveren.

Andere vastgestelde inbreuken: 3 PV’s rijbewijs niet in orde – 3 PV’s gordeldracht (onmiddellijke inning van 50 euro) – 1 inbeslagname van een Quad ingevolge niet-verzekering.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Eedaflegging nieuwe Vlaamse Regering 2009-2014

VLAANDEREN: – De nieuwe Vlaamse regering onder leiding van minister-president Kris Peeters (CD&V)legde deze voormiddag de eed af in het Vlaams-Parlement.
Voorzitter van het Vlaams-Parlement tijdens de volgende ligeslatuur is Jan Peumans (NV-A).
2009-07-13-vlaamse-regering_
Kris Peeters (CD&V) legt deze middag bij koning Albert de eed af als minister-president.
Na de eedaflegging bij de koning gaat Peeters naar het Martelarenplein voor de eerste ministerraad van de nieuwe regering.
Om 15 uur leggen de opvolgers van de leden van de Vlaamse regering hun eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger en volgt de regeringsverklaring van minister-president Peeters.
Het debat en de stemming over de regeringsverklaring vinden plaats op woensdag vanaf 10 uur.
De Vlaamse Regering 2009 start met 9 ministers, waarvan 4 vrouwen.

Kris PEETERS (CD&V)
Minister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister bevoegd voor Buitenlands Beleid, Economie en Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Ingrid Lieten (SP.a)
vice-minister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister bevoegd voor Media, Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie, Coördinatie van het Armoedebeleid en Economisch Overheidsinstrumentarium met inbegrip van het energiebedrijf.

Geert Bourgeois (NV-A)
vice-minister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken, Toerisme, Inburgering en de Vlaamse Rand.

Hilde Crevits (CD&V)
Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Philippe Muyters (N-VA)
Vlaams minister bevoegd voor Begroting en Financiën, Ruimtelijke Ordenking, Onroerend Erfgoed, Werk en Sport.

Joke Schauvliege (CD&V)
Vlaams minister bevoegd voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

Pascal Smet (SP.a)
Vlaams minister bevoegd voor Onderwijs, Gelijke Kansen, Jeugd en Brusselse aangelegenheden.

Freya Van den Bossche (SP.a)
Vlaams minister bevoegd voor Wonen, Energie, Sociale Economie en Stedenbeleid.

Jo Vandeurzen (CD&V)
Vlaams minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Lees het Ontwerpregeerakkoord Vlaamse Regering – KLIK HIER