Baliepersoneel gemeente krijgt cursus – klantgerichtheid en het onthaal van anderstaligen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw is in Vlaams-Brabant de tweede gemeente met meeste instroom van vreemdelingen. Waaronder veel anderstaligen. Wat het niet gemakkelijk maakt voor het gemeentepersoneel van Sint-Pieters-Leeuw en in het bijzonder voor het baliepersoneel.
Daarom heeft het college van Burgemeester en schepenen beslist om het balie personeel naar een opleiding te laten gaan georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.
Deze opleiding of cursus heeft als titel ‘ klantgerichtheid en het onthaal van anderstaligen’.

2009-07-06-elfjuliviering-toespraakBurgemeester Lieve Vanlinthout: “ Dat is inderdaad geen nieuw gegeven in onze gemeente. Maar we merken dat ons personeel meer en meer te verduren krijgt en regelmatig een hele hoop verwijten naar zijn of haar hoofd krijgt. Gewoon omdat zij het Nederlands als voertaal gebruiken wanneer een nieuwe inwoner, anderstalige zich meldt aan de balie. “

De cursus die het baliepersoneel zal krijgen is gebaseerd op 4 punten. Het gaat om de standaard norm die door de gouverneur Lodewijk De Witte is voorgesteld.

1) Alle gemeentebesturen moeten de taalwetgeving naleven.
2) Het eerste contact met de burger verloopt ook in probleem situaties, steeds in het Nederlands. De burger moet duidelijk aanvoelen dat alleen het Nederlands De officiële taal is.
3) Er wordt nooit automatisch overgeschakeld naar een andere taal.
4) Er wordt beklemtoond dat enkel in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij een noodsituatie brand of bij een hoogdringendheid of dringende sociale reden kan overgeschakeld worden naar een andere taal. Maar mits de burger er op te wijzen dat het wegens de uitzonderlijke omstandigheden is dat een andere taal dan het Nederlands zal gebruikt worden.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Ik denk dat we met deze opleiding ook naar ons personeel toe, een grote hulp zullen geven. Want die mensen weten vaak niet waar ze de grens moeten trekken. Trouwens weten wij het altijd wanneer we ons hart moeten laten spreken.
Trouwens ik heb ons personeel altijd meegegeven Als je een anderstalige voor je staan hebt die moeite wil doen om onze taal een beetje te spreken, die begrip heeft en waardering voor onze cultuur. Rijk hem of haar dan de hand en vooral licht hem onmiddellijk in dat wij als gemeente gratis initiatie cursussen Nederlands inrichten. Want dat is uiteindelijk de allereerste manier waarop wij die nieuwe burger kunnen helpen om te integreren en misschien wel werk te vinden.”

Ondertussen werkt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw nog verder aan zijn Integratiebeleid.
Zo werd in het voorbije jaar een integratiedienst opgericht. Deze is ondertussen reeds erkend door minister Marino Keulen die verantwoordelijk was en is  voor Vlaams-beleid. En tegelijkertijd is deze dienst op nog geen jaar tijd ook reeds gesubsidieerd.
Wat nog niet verwezenlijkt is, dat is de inzet van een integratie ambtenaar.
Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Dat heeft te maken met de speciale voorwaarden aan dewelke die persoon moet voldoen. En heeft ook te maken met ons algemeen personeelsbudget. Een budget dat wij toch een beetje ‘de tering naar de nering’ aan het zetten zijn. Vandaar dat die inzet van een integratie ambtenaar wel principieel is goedgekeurd maar na dit jaar nog niet reëel is uitgevoerd.”