Jan Van Rompaey wordt gehuldigd voor jarenlange inzet

ZUUN: – Op het feest van de patroonheilige Sint-Lutgardis is in de gelijknamige kerk te Zuun (Sint-Pieters-Leeuw) een parochiaan gehuldigd die zich al heel zijn leven zich heeft ingezet voor de gemeenschap. Jan Van Rompaey, een nog kranige 85-iger, was de laatste jaren in de zone Ruisbroek – Negenmanneke – Zuun gekend als de contactpersoon die vele jaren de kerkelijke begrafenissen in goede banen hielp leiden. De meest diverse taken binnen de kerkgemeenschap vervulde hij ook steeds met toewijding en inzet.

2009-06-16-Jan-Van-Rompaey_2
Maar Jan was veel meer dan dat : steeds paraat binnen sociaal-culturele verenigingen zoals KAJ, KWB, Ziekenzorg, enz droeg hij steeds zijn steentje bij en voor iedereen had hij een luisterend oor voor wie hem nodig had. Een dergelijke inzet had Jan Van Rompaey niet kunnen volbrengen zonder de steun van zijn echtgenote, Mariette.

Vanaf 1 juli 2009 zet Jan echter een stapje terug en zullen Mariette en hijzelf (trachten) meer te genieten van de sfeer in de familiekring, samen met kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Jan Van Rompaey
Jan Van Rompaey en Mariette

Zijn jarenlange onbaatzuchtige inzet voor de parochie Sint-Lutgardis is evenwel niet onopgemerkt gegaan, want kardinaal Daneels heeft Jan het gouden Sint-Romboutskruis verleend, de hoogste kerkelijke onderscheiding in ons bisdom.

Hilde De Blick, voorzitster van de parochieraad, kon dan ook de ontroerde Jan zijn medaille opspelden en Mariette in de bloemetjes zetten.
2009-06-16-Jan-Van-Rompaey_1

Tekst : Wim Zeeuwe en Jan Morre Foto’s : Jan Morre

Agenda: Patattenfuif

2009-06-20-patattenfuif-afficheVLEZENBEEK: – Op zaterdag 20 juni 2009 organiseert de Landelijke Gilde Vlezenbeek een Patattenfuif .
Met Discobar C-Duction
Inkom 2 euro (LG leden gratis)
Vanaf 21 uur in Hof te Bergeveld – familie Keymolen, Konijnestraat 86 te Vlezenbeek ( Sint-Pieters-Leeuw).

En op zondag 21 juni 2009 is er een Eetfestijn – Varken aan het spit
van Landelijke Gilde Vlezenbeek in Hof te Bergeveld – familie Keymolen, Konijnestraat 86. Bediening van 11u30 tot 18 uur.
Met  sfeermuziek en springkasteel.

Meer info: Pierre Walravens 02/567 96 69