AXA-bankkantoor overvallen in Zuun

ZUUN: – Donderdagmorgen is om 9.20 u. een AXA-bankkantoor overvallen in de Wittouckstraat in Zuun (Sint-Pieters-Leeuw).

2009-06-11-bank2 2009-06-11-bank
Twee gemaskerde daders, waarvan zeker  één gewapend met een vuurwapen, klopten een ruit  in om zich toegang te verschaffen tot de bank. Door het lawaai was het personeel gealarmeerd en hadden deze zich verschanst op de eerste verdieping. Op het ogenblik van de feiten waren er geen klanten in de bank.

De overvallers lieten de kluis links liggen en vertrokken met een geldlade waar wisselgeld in lag.
De daders namen de vlucht in een vorige maand gestolen  zwarte BMW break.
Het aanwezige bankpersoneel werd opgevangen door de dienst slachtofferbejegening van de politie.
Het was reeds de derde keer dat dit AXA kantoor overvallen werd.

Plan-MER Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Plan-MER volgens het integratiespoor voor de afbakening Vlaams stedelijk gebied rond Brussel (VSGB)

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat, in uitvoering van het integratiespoorbesluit voor RUP’s van 18 april 2008, door de Vlaamse overheid de procedure voor het opstellen van het hierboven vermelde plan-MER is opgestart.

De nota voor publieke consultatie ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, van 10 juni 2009 tot en met 9 juli 2009.

Het publiek kan tot en met 9 juli 2009 opmerkingen bezorgen:
via de post aan LNE, afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, dienst Milieueffectrapportage (kamer 3P64), Plan-MER ‘Afbakening Vlaams stedelijk gebied rond Brussel’, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
of
via een e-mailbericht aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Plan-MER Afbakening Vlaams stedelijk gebied rond Brussel’ in de titel
of
via de gemeente: college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

officiële indienststelling aardgasnet in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem

OUDENAKEN / SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Distributienetbeheerder Iverlek investeert jaarlijks aanzienlijke bedragen in de uitbreiding en het onderhoud van het aardgasdistributienet. De voorbije maanden heeft Eandis, in opdracht van Iverlek, het aardgasnet aangelegd in diverse straten in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem (Sint-Pieters-Leeuw). Door deze investeringen kunnen heel wat gebruikers nu genieten van een moderne, comfortabele en milieuvriendelijke energiebron. De officiële indienststelling van het aardgasnet vond plaats op woensdag 10 juni 2009 met het ontsteken van de aardgasvlam ter hoogte van de Molenborrestraat te Sint-Laureins-Berchem.

2009-06-11-Gasvlam St-Pieters-Leeuw
Burgemeester Lieve Vanlinthout : ” De gemeente wil aandacht besteden aan alle aspecten van het ‘samen wonen’ en ‘samen werken’ waarmee onze burgers en bedrijven worden geconfronteerd.  De zorg voor betaalbare en milieuvriendelijke energie is daarbij onmiskenbaar actueler dan ooit.
Als gemeentebestuur is het steeds onze bekommernis geweest om zo mogelijk alle nutsvoorzieningen, dus ook aardgas, ter beschikking te stellen van zoveel mogelijk inwoners.
Onze distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas, Iverlek, speelt hierin, samen met haar exploitatiebedrijf Eandis, een belangrijke rol.  Door hun activiteiten zorgen ze voor het vervoer van de broodnodige en permanente energie naar onze bevolking en onze bedrijven.  Daarnaast hebben ze ook een sociale opdracht, met oog voor rationeel energiegebruik en dus voor het milieu.
Wij hebben wellicht niet altijd een precies idee wat er allemaal komt kijken bij de aanleg of de uitbreiding van het aardgasnet.  Maar, wie de werken persoonlijk heeft meegemaakt, heeft gezien dat het heel wat inspanningen vergt, zowel technisch als menselijk, om een dergelijk project tot een goed einde te brengen.
Ik wens hier zeer nadrukkelijk de bestuurders van Iverlek en de medewerkers van Eandis te danken voor de vlotte uitvoering van de werken en dit niet steeds in gemakkelijke omstandigheden.  Voor onze gemeente betekent dit alvast opnieuw een belangrijke stap in de optimalisatie van de infrastructuur op vlak van nutsvoorzieningen. ”
Werken verliepen vlot
Binnen dit project is in een eerste fase de aardgastoevoer naar het betrokken gebied gerealiseerd via de Hoogstraat met bijna 2,3 km middendruk aardgasnet en via de Oudenakenstraat met 2,15 km middendruk aardgasnet.

In een volgende fase werd het aardgasnet via lagedrukleidingen vertakt naar de verschillende straten:

In Oudenaken is ruim 4 km lagedruk aardgasnet aangelegd. Hierdoor worden een 100-tal gezinnen aansluitbaar.
In Sint-Laureins-Berchem is ruim 4,7 km lagedruk aardgasnet aangelegd. Daardoor worden ruim 150 gezinnen aansluitbaar op het aardgasnet.

Er moet nu nog één project worden afgewerkt, met name de Oude Postweg, waar ongeveer 200 meter lagedruk aardgasnet wordt aangelegd.

Deze ingrijpende werkzaamheden verliepen vrij vlot en zorgden slechts in een beperkte periode voor enige hinder. Zo was er tijdens de werken onvermijdelijk enige verkeershinder en waren de opritten soms tijdelijk niet toegankelijk voor voertuigen. Aansluitend op de graafwerken werd de herstelling van de voetpaden en andere bestrating uitgevoerd. De definitieve herstelling gebeurde binnen de vijf werkdagen.

Waarom kiezen voor aardgas?
De voordelen van aardgas zijn talrijk. Het is een zuinige, comfortabele en gebruiksvriendelijke energiebron, die eindeloze mogelijkheden biedt. Er zijn nagenoeg nooit bevoorradingsproblemen en ook het milieuaspect speelt de laatste jaren duidelijker mee. Aardgas is milieuvriendelijker dan andere fossiele brandstoffen, niet alleen bij het verbruik, maar ook bij de winning en het vervoer. Doordat het wordt vervoerd via ondergrondse leidingen, wordt alvast zeer veel wegtransport vermeden. Er zijn ook geen risico’s op verontreiniging van het grondwater of de bodem.

Aardgas is eenvoudig te installeren in elke woning langsheen een aardgasdistributienet. Ook een bestaande woning kan op eenvoudige wijze op aardgas worden omgeschakeld. Het hele systeem van centrale verwarming kan dan behouden blijven. Er is alleen een aanpassing van de verwarmingsketel en een aansluiting op het aardgasdistributienet nodig.

Een aansluiting aanvragen

Wie in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem langs het traject van het nieuwe aardgasnet woont, ontving een folder met antwoordkaart. Indien huishoudelijke klanten beslissen om binnen het jaar voor hun verwarming aan te sluiten op het aardgasnet en over te schakelen van een andere brandstof naar aardgas, dan is de huishoudelijke standaardaansluiting gratis voor bestaande woningen.
Om energiebesparing aan te moedigen, geven Iverlek en Eandis advies over rationeel energiegebruik en worden er premies uitgereikt aan wie investeert in energiezuinige toestellen of toepassingen. Zo wordt er bijvoorbeeld een premie uitgekeerd voor de installatie van een condensatieketel op aardgas in een bestaande woning of appartement. Voor meer info surf naar www.eandis.be of bel naar het nummer 078 35 35 34.

Agenda: 2de Leeuw Rinkt

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 13 juni 2009 heeft in Sint-Pieters-Leeuw de 2de Leeuw Rinkt plaats.

2009-06-13-affiche-Leeuw-RINKTBrocante, keramiek, kinderstraat en rommelmarkt, oudeboekenverkoop, marktkramers, eindejaarstentoonstelling Kunstacademie met oergezellige reuzebarbecue door Open Atelier, straattheater Noordstar, de Railwayband, rock & bluesband James, demonstratie Leeuwse Turnkring, jeugdpodium met keitoffe muziek en DJ’s eigen fabrikaat

Voor de kids:
Om 17 uur stelt de Rederijkerskamer De Lelieblomme – KVT De Noordstar Brussel ‘de draak en de snoepkist’ voor in de kinderstraat.
Alle kinderen tot 12 jaar kunnen samen met agent 17 op speurtocht naar de snoodaard die is ontsnapt uit de kelders van Coloma en die nu ronddoolt op de rink,…

Het hele programma  speelt zich af op 3 podia:
Rinkpodium
-Van 17.30 tot 18.30 uur: Leeuwse turnkring
-19 tot 20 uur: Leeuwse muziekvereniging
-21 tot 22.30 uur: Railway Big band (Nationaal orkest Belgische spoorwegen)

Jeugdpodium (Burgemeesterswoning)
-20 tot 21.30 uur: James – Rock & Bluesband
-22.30 uur tot…:Linus & Lucy

Academiepodium
-17.30 uur proclamatie
-19 tot 20 uur: Subtone jazzband
-21.30 tot 22.30 uur Subtone jazzband.

Locatie: Sint-Pieters-Leeuw centrum aan de Rink

Sfeerfoto’s van de eerste Leeuw Rinkt op 14 juni 2008