Wateroverlast Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW / PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Zware regenval heeft gisteravond vooral in de Zennevallei en het Pajottenland voor problemen gezorgd. Op een tweetal uur tijd viel er in de streek zo’n 47 liter water per vierkante meter.

In Sint-Pieters-Leeuw kreeg de lokale politie tussen 20u55 en 21u15 een 17 tal meldingen binnen ivm wateroverlast. Het betrof voornamelijk water- en modderophoping op de rijbaan.

Verder was er nog melding van:
– De tunnel in Ruisbroek stond een tijdje onder water.
– De Limburg Stirumlaan stond volledig blank.
-In de Meerweg liep de keuken van een woning onder water.
-In de René De Renessestraat stond een kelder onder water.
-In Ter Borcht kwam een tak op de rijbaan terecht.

Ingebruikneming aardgasnet in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem.

SINT- LAUREINS-BERCHEM: – Woensdagavond word het aardgasnet in diverse straten van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem officieel in gebruik genomen.

aardgas-logoDaardoor krijgen heel wat gebruikers de mogelijkheid over te schakelen op het milieuvriendelijke en comfortabele aardgas als energiebron.
Deze uitbreiding van het aardgasnet is een gezamenlijk initiatief van distributienetbeheerder Iverlek, het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw en Eandis.
2009-06-10-aardgas-Sint-Laureins-Berchem-1

– In Oudenaken is bijna 0,8 km. aardgasnet op middendruk en ruim 4 km. Aardgasnet op lage druk aangelegd. Hierdoor kunnen in totaal 99 potentiële klanten aangesloten worden.
– In Sint-Laureins-Berchem is ruim 4,7 km. Aardgasnet op lage druk aangelegd. Hierdoor kunnen in totaal 152 potentiële klanten worden aangesloten.

Er moet nu nog één project worden afgewerkt, met name de Oude Postweg, waar ongeveer 200meter aardgasnet op lage druk zal worden aangelegd, waardoor drie woningen aansluitbaar worden.
2009-06-10-aardgas-Sint-Laureins-Berchem-2

Burgemeester Lieve Vanlinthout : ” De gemeente wil aandacht besteden aan alle aspecten van het ‘samen wonen’ en ‘samen werken’ waarmee onze burgers en bedrijven worden geconfronteerd.  De zorg voor betaalbare en milieuvriendelijke energie is daarbij onmiskenbaar actueler dan ooit.
Als gemeentebestuur is het steeds onze bekommernis geweest om zo mogelijk alle nutsvoorzieningen, dus ook aardgas, ter beschikking te stellen van zoveel mogelijk inwoners.
Onze distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas, Iverlek, speelt hierin, samen met haar exploitatiebedrijf Eandis, een belangrijke rol.  Door hun activiteiten zorgen ze voor het vervoer van de broodnodige en permanente energie naar onze bevolking en onze bedrijven.  Daarnaast hebben ze ook een sociale opdracht, met oog voor rationeel energiegebruik en dus voor het milieu.
Wij hebben wellicht niet altijd een precies idee wat er allemaal komt kijken bij de aanleg of de uitbreiding van het aardgasnet.  Maar, wie de werken persoonlijk heeft meegemaakt, heeft gezien dat het heel wat inspanningen vergt, zowel technisch als menselijk, om een dergelijk project tot een goed einde te brengen.
Ik wens hier zeer nadrukkelijk de bestuurders van Iverlek en de medewerkers van Eandis te danken voor de vlotte uitvoering van de werken en dit niet steeds in gemakkelijke omstandigheden.  Voor onze gemeente betekent dit alvast opnieuw een belangrijke stap in de optimalisatie van de infrastructuur op vlak van nutsvoorzieningen.
“.

Eindejaarstentoonstelling jeugd- en volwassenenateliers Kunstacademie

2009-06-13-licht-eindejaarstentoonstellingSINT-PIETERS-LEEUW: – Tentoonstelling jeugd- en volwassenenateliers Kunstacademie van Sint-Pieters-Leeuw

vrijdag 12 juni 2009 – vernissage om 19.00 uur

Je kan de tentoonstelling bezoeken op
13 juni 2009 tot 14 juni 2009
20 juni 2009 tot 21 juni 2009
Telkens van 14.00 – 18.00 uur
In Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma – Joseph Depauwstraat 25,
1600 Sint-Pieters-Leeuw