Bouw nieuw rusthuis (woonzorgcentrum) binnenkort van start

banner_ocmwSINT-PIETERS-LEEUW / ZUUN: – Ruim 10 jaar is het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw bezig met de voorbereidingen van de bouw van een nieuw rusthuis. En eindelijk is het zover. Op 30 april 2009 kregen de gemeente en het OCMW de bouwvergunning in de bus.

Roland Meulemans OCMW-voorzitter geeft tekst en uitleg:

Roland Meulemans
Roland Meulemans

De aannemer kreeg meteen de opdracht om de werken te starten op 2 juni 2009.
In totaal zal de bouw 350 werkdagen beslaan of anders gezegd ongeveer 2 jaar. Het totale kostenplaatje bedraagt voorlopig 16.000.000 euro. “

Ondertussen werden de buurtbewoners ingelicht door middel van een brief. Voor hen betekent dit ook een hele aanpassing en daarom staat het OCMW erop om de buurtbewoners op regelmatige basis in te lichten over de evolutie van de bouw. De buurtbewoners, maar ook andere geïnteresseerden krijgen de kans om in te tekenen op de nieuwsbrief.

Het rusthuis heet voortaan ‘woonzorgcentrum’ en krijgt de naam “WZC Zilverlinde”. Het biedt plaats aan 112 bewoners. In hetzelfde complex zal ook een nieuw lokaal dienstencentrum worden ondergebracht. Dit wordt “LDC Meander” gedoopt.”

De studiebureaus kregen de opdracht om van dit gebouw een mix te maken van gezelligheid en hedendaags comfort. Veel aandacht werd besteed aan de lichtinval, ruimte en sfeer. Deze werden in harmonie gebracht met de laatste technische uitrustingen eigen aan dergelijke gebouwen. De centrale as van het gebouw situeert zich in de 4 ruime leefzones waar alle diensten aanwezig zijn en van waaruit je naar alle kamers van de verdieping kan.
Verder wordt er rekening gehouden met het groene karakter van de streek. De inplanting van het gebouw past perfect binnen deze omgeving. Tussen de bestaande woningen en de nieuwbouw is een groene bufferzone voorzien.
Het zal er aangenaam verblijven worden.

Nu hopen dat er snel begonnen wordt aan het nieuwe gebouw. Want er is nood aan. Het huidige rusthuis Wilgenhof is verouderd en niet meer aangepast aan de normen en behoeften van vandaag. Met de bouw van dit nieuwe woonzorgcentrum willen het OCMW en de gemeente hierop alvast een antwoord te bieden. Ook hopen we hiermee het probleem van de bestaande wachtlijsten op te lossen.
Eveneens kunnen de successen van onze dienstencentra dan verder gezet worden.
 
Heel snel muren uit de grond zien rijzen, zal echter niet meteen het geval zijn. Binnenkort start een archeologisch onderzoek. De eerstesteenlegging zal waarschijnlijk plaatsvinden in september 2009. Hieromtrent zal nog gecommuniceerd worden.

Bent u ook geïnteresseerd en wil u graag op de hoogte blijven? Of hebt u nog vragen?
Dan kan u terecht bij het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw op het nummer 02 371 03 48 of u kan mailen naar zilverlinde@ocmwspl.be of naar meander@ocmwspl.be

En hopelijk klinken we binnen enkele jaren op de opening van het nieuw woonzorgcentrum “WZC Zilverlinde” en het nieuw lokaal dienstencentrum “LDC Meander”.

Politie hield Parkeer controle in Ruisbroek op 19 mei 2009

politieRUISBROEK: – In het kader van het actieplan verkeersveiligheid werd een controle uitgevoerd gericht naar het gevaarlijk en hinderlijk parkeren in Ruisbroek.
In de Fabriekstraat, Pieter Cornelisstraat, en Schoolstraat werden een aantal voertuigen geverbaliseerd omdat zij zodanig geparkeerd stonden dat hierdoor andere weggebruikers in gevaar werden gebracht.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw