Nicodème Leroux van de Gemeentelijke basisschool Wegwijzer tweede in Provincie test fietsvaardigheid en verkeerskennis

RUISBROEK / VLAAMS-BRABANT: – Op zaterdag 16 mei had de prijsuitreiking plaats van de Provinciale test fietsvaardigheid en verkeerskennis voor kinderen van het zesde leerjaar.

Winnaar werd Simon Gelin, van de Gemeentelijke Basisschool De Zandloper uit Wommersom (Linter). De tweede plaats ging naar Nicodème Leroux van de Gemeentelijke basisschool de Wegwijzer uit Ruisbroek en de derde plaats was voor Toby Tits van de basisschool De Suikerspin uit Tienen.

Op zaterdag 25 april organiseerde de provincie Vlaams-Brabant een wedstrijd verkeersveiligheid voor leerlingen van alle Vlaams-Brabantse lagere scholen. De bedoeling was hun fietsvaardigheden te testen. Per school mogen drie leerlingen van het zesde leerjaar aan de wedstrijd deelnemen. Vijfentwintig Vlaams-Brabantse lagere scholen vaardigen elk drie leerlingen af naar de provinciale wedstrijd verkeersveiligheid 2009.

Kinderen zijn zwakke weggebruikers. Ze hebben een beperkte verkeerservaring en zijn vaak nog niet voldoende stuurvaardig om te leren anticiperen op gevaarlijke situaties. Een degelijke kennis van de verkeersreglementering, een vlotte fietsvaardigheid en een goed waarnemingsvermogen zijn onontbeerlijke wapens voor jonge fietsers en voetgangers om zich veilig in het verkeer te begeven. Om die vaardigheden te testen organiseren we een wedstrijd verkeersveiligheid voor leerlingen van alle Vlaams-Brabantse lagere scholen.“, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor mobiliteit.

De wedstrijd bestond uit twee theoretische proeven en twee praktische proeven. De theoretische proeven polsten naar de kennis van het verkeersreglement en de plaats van de fietser in het verkeer. De twee praktische proeven testen de fietsvaardigheid en de behendigheid van de deelnemers in het verkeerspark en op het behendigheidsparcours.