15 BHV gemeenten stellen geen kieslijsten EU-verkiezingen op.

verkiezingen-stemmen-potloodVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van vorige donderdag besliste Sint-Pieters-Leeuw reeds om geen kieslijsten op te stellen en ook geen kiesbrieven op hun naam te drukken en verzenden.
Het opstellen van de kieslijsten moet ten laatste op 1 april 2009 gebeurd zijn.
Uit Halle-Vilvoorde beslisten nog 14 andere gemeenten reeds om ook geen Kieslijsten op te stellen. Ze doen dit uit protest tegen de niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

De 15 gemeentebesturen die weigeren zijn: Affligem, Asse, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Londerzeel, Meise, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Zemst.

Michel Doomst (burgemeester van Gooik):  “De gemeentebesturen voeren deze politieke actie omdat ze van oordeel zijn dat ze wegens de niet-splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde in de grondwettelijke onmogelijkheid verkeren om hun medewerking te verlenen aan de EU-verkiezingen. De kieskring is immers nog steeds niet gesplitst ondanks het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003”.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen liet begin januari 2009 al weten dat hij net als in 2007 geen tuchtsancties zou nemen tegen burgemeesters die de EU-verkiezingen zouden boycotten uit protest tegen de niet-splitsing van BHV.

Reactie IMVEST Jette nv aan buurtcomité Postweg Vlezenbeek

SINT-PIETERS-LEEUW / VLEZENBEEK: – www.sint-pieters-leeuw.eu vroeg aan IMVEST Jette nv.  om een reactie op de bedenkingen  die het buurtcomité in Vlezenbeek zich maakt bij de verkavelingsaanvraag aan de Postweg.
Zie het artikel van 28 maart 2009 – KLIK HIER.

Afgevaardigd Bestuurder Geert Van Nieuland  Van IMVEST Jette nv. diende ons van antwoord en benadrukte dat  zijn bedrijf ten alle tijde bereid is om op de vragen van de buren te antwoorden.
2009-03-28-postweg-bouwaaanvraag-appartementen_12009-03-28-postweg-bouwaanvraag-appartementen_4
Afgevaardigd Bestuurder Geert Van Nieuland:

”U dient echter te weten dat een aantal elementen in het voordeel van een nieuwe ontwikkeling spreken :

Enerzijds is er het feit dat vandaag de bestaande gebouwen plaats zijn waar vandalisme (het gehele gebouw is langs  de binnenkant ten prooi gevallen aan vernielingen) en druggebruik (wij vonden een aantal duidelijke sporen die op  druggebruik wijzen) welig tieren.  Naar onze bescheiden mening kan dit toch ook het ‘veilige’ buurtgevoel niet versterken.

Bouwtechnisch werden onze plannen meermaals met de betrokken instanties (gemeente en stedenbouw) besproken én gewijzigd.
Zo wordt er inderdaad langs de postweg een meergezinswoning opgetrokken met volledig ondergrondse parkeergarage.  Dit om  de overlast voor de postweg te beperken.  De complementaire bedrijvigheid in casu burelen en winkels werden geschrapt in het  ingediend ontwerp, eveneens om dezelfde reden.  De gabariethoogte voorziet een afbouw langs de postweg, het bestaande  gebouw aan de linkerkant heeft duidelijk een veel hoger gabariet dan het nieuw op te trekken gebouw.  De maximale gabariethoogte  wordt dan ook nog ongeveer voor de helft van de postweg bereikt, er wordt trapsgewijs gewisseld tussen 6.60 m en 9.00 m  en dit teruggetrokken op 3m én borstwering inbegrepen.
Om de levenskwaliteit en het groene aspect van deze ontwikkeling te benadrukken beschikken àlle appartementen op de verdieping over privatieve terrassen en privatieve tuinen op het gelijkvloers.  De meergezinswoning beschikt dan bovendien nog over een gemeenschappelijke, centrale tuin,  voor àlle bewoners toegankelijk.  Deze gemeenschappelijke tuin zal onmiskenbaar het sociale contact tussen de verschillende bewoners versterken !!

Het gabariet in de Kapellestraat werd overgenomen van hetgeen zich reeds in de straat bevindt, ook hier werden geen wijzigingen aangebracht.
Voor wat de Lindelaan betreft, werd er gekozen voor éénsgezinswoningen in halfopen verband, eveneens naar analogie van het straatbeeld,  én om de rust in de straat zeker niet te verstoren.

Rest ons nog te benadrukken dat wij streven naar kwaliteitsvolle woningen en appartementen, voor iedereen.  Getuige daarvan is onze laatste  ontwikkeling in Vlezenbeek, residentie Elysée waar wij voor negentig procent aan mensen uit de streek verkochten !!
Tevens is het de bedoeling de bouwgronden per stuk te verkopen en dit zonder bouwverplichting, dus ook hier kan iedereen bij ons terecht !

Laat ons toe te herhalen dat wij ten alle tijde bereid zijn om naar de wensen en opmerkingen van de buren te luisteren en éveneens om het volledige project tijdens de info-avond voor  te stellen !

Hoogachtend,
Geert Van Nieuland
Afg. Bestuurder