Earthhour had geen succes in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdagavond had over de hele wereld ‘Earthhour’ plaats. Het WWF wou over de hele wereld  een uur lang alle lichten doven. Met deze symbolische actie wou het WWF aantonen dat we door samen te werken het verschil kunnen maken tegen de klimaatverandering.
2009-03-28-earthhour
In Sint-Pieters-Leeuw was er weinig te merken van de actie. De Sint-Pieterskerk werd gehuld in het duister maar aan het Colomakasteel brandde licht. Ook aan de andere  openbare gebouwen brandde het licht evenals bij de meeste gezinnen in Sint-Pieters-Leeuw.

Meer info: www.earthhour.be

Buurtcomité in Vlezenbeek tegen nieuwe flats aan Postweg

VLEZENBEEK:  – Buurtbewoners van de Postweg in Vlezenbeek hebben een buurt –en actiecomité opgericht tegen een nieuw appartementencomplex. Ze stellen zich vragen over de leefbaarheid als er plots 34 flats en 11 eengezinswoningen bij komen. Volgende week vrijdag 3 april 2009 houden ze een informatievergadering in de Merselborre.
2009-03-28-postweg-bouwaaanvraag-appartementen_1
Er zijn plannen om de site langs de Postweg op de hoek van de Kapellestraat en Lindelaan, waar het vroegere gemeenteschooltje van Vlezenbeek gevestigd was, helemaal te verkavelen. Tot enkele jaren geleden was het kinderdagverblijf Hotel Samson in de oude schoolgebouwen gehuisvest, maar nu staat het helemaal leeg. Projectontwikkelaar Imvest Jette nv wil er op 13 loten 34 appartementen en elf woningen bouwen. Er loopt sinds 6 maart een openbaar onderzoek rond de aanvraag van een bouwvergunning.

Bouwaanvraag (dubbel klik)
Verkavelingsaanvraag

Pas toen één van de buren de plannen raadpleegde, werd duidelijk wat de bouwplannen waren.
Het buurtcomité: “De gebouwen zullen bijvoorbeeld negen meter en hoger worden. Indien dit project wordt gerealiseerd, zal Vlezenbeek immers geconfronteerd worden met een dagelijkse stroom van wagens van alle gezinnen en de voorzien complementaire bedrijvigheid die eveneens voorzien is. Of de Kappeleveldstraat nog langer een kindvriendelijke speelstraat zal zijn tijdens mooie zomerse dagen is dus de vraag.
Bovendien zullen de huizen en appartementen zeer waarschijnlijk niet weggelegd zijn voor het gemiddelde Vlezenbeekse of Leeuwse jonge koppel dat in eigen streek wil blijven wonen. Bijgevolg zal de verstedelijking van Vlezenbeek meer en meer een feit worden. “

Ook in de Lindestraat en de Kapellestraat maken heel wat mensen zich zorgen. Daarom hebben enkele bewoners de koppen bij elkaar gestoken. Op vrijdag 3 april organiseert het  actiecomité een infoavond over de plannen om de bewoners uit te leggen wat er eigenlijk zal komen. Iedereen is welkom in ‘De Merselborre’ aan de Schaliestraat te Vlezenbeek om 20 uur.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 6 april 2009.
2009-03-28-postweg-bouwaanvraag-appartementen_4 2009-03-28-postweg-bouwaanvraag-appartementen_3

Gemeenteraad beslist om verkiezingen niet zelf te organiseren

verkiezingen-stemmen-potloodSINT-PIETERS-LEEUW – De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw keurde donderdagavond de beslissing goed om de verkiezingen op hun grondgebied niet zelf te organiseren. De gemeente zal geen kieslijsten samenstellen en ook geen oproepingsbrieven versturen.
Door deze actie van de gemeente zal provinciegouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant deze taken uitvoeren.

Zie ook de artikels:
18/3/09 – Sint-Pieters-Leeuw stelt geen Europese kieslijst op
13/3/09 – Geen boycot EU-verkiezingen door burgemeesters Halle-Vilvoorde