Gemeentelijk structuurplan Sint-Pieters-Leeuw

2009-03-25-structuurplanSINT-PIETERS-LEEUW: – De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant keurde het gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan van Sint-Pieters-Leeuw goed.

Opvallendste punt is dat de Bergensesteenweg op termijn in Zuun en het Negenmanneke moet  uitgroeien tot een woon- en winkelboulevard. Waar zwakke weggebruikers en openbaar vervoer voorrang krijgen.

Schepen Martin Schoukens : “In de visie die we ontwikkelden moet de Bergensesteenweg evolueren tot een  woon- en winkelboulevard. Winkels moeten zich hier kunnen vestigen, afgewisseld met woningen. Het gaat vooral om het deel van de Bergensesteenweg tussen de Steenweg op Ruisbroek en Anderlecht. “

Hoe dit alles er concreet zal uitzien, is nog niet uitgewerkt. Vast staat wel dat er een aantal onteigeningen zullen nodig zijn. Volgens Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant kan dit project pas ten vroegste in 2012 concreet worden.

Het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat Sint-Pieters- Leeuw deels behoort tot het Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel (VSGB) en deels tot het buitengebied, het Pajottenland. De uitgangspunten voor het stedelijk gebied zijn ontwikkeling, concentratie en verdichting met respect voor de draagkracht van het gebied.

Onderstaande tekst + meer info bekom je via:
www.sint-pieters-leeuw.be/upload/16585554/downloads/grs_samenvatting.pdf

De gemeente selecteert een aantal strategische projecten die de motor moeten zijn voor nieuwe invullingen in bepaalde gebieden, in functie van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

N6-Bergensesteenweg als multifunctionele drager
De gemeente zal de aan de N6 palende BPA’s screenen en indien nodig in herziening stellen om de verweving van de verschillende functies langs de N6-Bergensesteenweg te optimaliseren.

Ruisbroek centrum en stationsomgeving
Voor het centrum van Ruisbroek en de ruime stationsomgeving wordt een strategisch project op gemeentelijk niveau uitgewerkt.
Het centrumgebied zal worden versterkt door de herwaardering van het patrimonium, de realisatie van een woonproject op de ACV-site, de invulling van de ‘Molens van Ruisbroek’ met woon- en kantoor functies, de versterking van de relatie tussen het centrum, de ACV-site, de ‘Molens van Ruisbroek’ en de stationsomgeving en door het creëren van assen voor langzaam verkeer.

Ontwikkelen van de Zuunbeek als toeristisch-recreatieve as
De verschillende toeristisch-recreatieve functies worden met elkaar verbonden door een wandel- en fietspad langs de Zuun met respect voor de natuurlijke waarde van en langs de waterloop.

Het volledige structuurplan kan u op volgende link raadplegen:
http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/downloads_cats/record.php?ID=101