Nieuwkomers in de Rand worden hartelijk verwelkomd

2009-03-11-wegwijs-in-de-vlaamse-randSINT-PIETERS-LEEUW: – Deze week krijgen 2387 gezinnen die in de laatste drie maanden van 2008 naar de Vlaamse Rand verhuisden, een viertalige brief en welkomstfolder in de bus.

Tot nu was het moeilijk om een beeld te krijgen van de nieuwkomers die zich vestigen in de Vlaamse Rand en dus ook om gerichte acties te ondernemen. Op vraag van minister Frank Vandenbroucke, bevoegd voor de Vlaamse Rand, gaf de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer de Vlaamse Overheid machtiging om gegevens uit het rijksregister te gebruiken. Zo weten we precies waar nieuwe inwoners zich vestigen in de Rand.

‘Om alle nieuwe inwoners te bereiken, is het belangrijk om hen bij het eerste contact in een taal die ze begrijpen te verwelkomen. We bieden vanaf nu elke nieuwe Randinwoner een individueel welkomstpakket aan om hem of haar actief bij het leven in de Vlaamse Rand te betrekken. Anderstalige nieuwkomers maken we zo ook onmiddellijk wegwijs in hun kansen om Nederlands te leren. We maken hen duidelijk wat de Vlaamse Gemeenschap op cultureel en sociaal vlak te bieden heeft, en dat is veel. Het samenleven en de integratie in de Rand zet hiermee een nieuwe stap in de goede richting’, aldus minister Vandenbroucke.

Meer dan elders in Vlaanderen zijn anderstaligen in de Rand een heel specifieke, heterogene doelgroep.

Elk nieuw gezin ontvangt een viertalige welkomstbrief en de folder Welkom in de Vlaamse Rand. De brief en folder stellen de uitgebreide brochure Welkom in de Vlaamse Rand kort voor en leggen uit hoe de nieuwkomers een exemplaar in de taal van hun keuze gratis kunnen aanvragen. De brochure geeft een beeld van wat er allemaal te zien en te beleven valt in de Vlaamse Rand. Ze wordt verspreid in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Bij de brochure ontvangt het gezin ook gratis een Randuitcheque waarmee het zeven euro korting krijgt bij een culturele voorstelling. Voor anderstaligen is de brochure een goede start om blijvend bij het leven in de Vlaamse Rand te betrokken te worden.

Snelheidscontrole 10 maart 2009

SINT-PIETERS-LEEUW: Snelheidscontrole werd uitgevoerd op de Bergensesteenweg in bebouwde kom tussen 14u – 16u.
Er werden 1004 voertuigen gecontroleerd en 132 overtredingen werden vastgesteld.
Drie rijbewijzen werden ingetrokken omdat de bestuurders sneller dan 87km/u reden.
Drie buitenlandse bestuurders moesten in totaal 280€ onmiddellijk betalen.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw