Vanaf vrijdag 6 maart 2009 (20u) verandert het telefoonnummer voor de wachtdienst van de huisartsen.

Inwoners van Halle, Beersel, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek en Drogenbos kunnen dan tijdens het WEEKEND (vanaf vrijdag 20u tot maandag 8u) en op FEESTDAGEN (vanaf 18u tot 8u de volgende ochtend) terecht op 02/361.10.10, waar zij professioneel zullen worden verder geholpen.

Elke huisarts zal dit nummer kenbaar maken aan zijn/haar patiënten door middel van doorschakeling naar dit nummer of de vermelding ervan op het antwoordapparaat.
Op WEEKDAGEN staat elke huisarts in voor de continuïteit van de zorgen voor zijn eigen patiënten; d.w.z. dat hij:
-Ofwel samenwerkt met enkele collega-huisartsen, zodat onderling een beurtrol wordt vastgelegd. De huisarts zorgt ervoor dat hij/zij het juiste nummer doorgeeft aan zijn/haar patiënt (via doorschakeling of antwoordapparaat).
-Ofwel alle dagen zelf instaat voor de zorg rond zijn patiënten.
De algemene boodschap die we dan ook willen meegeven is “CONTACTEER UW HUISARTS, hij/zij zal u verder helpen of doorverwijzen naar de correcte persoon”.

%d bloggers liken dit: