VLM – Project Zennevallei ten zuiden van Brussel

logo-vlm
De VLM (Vlaamse Landmaatschappij) Vlaams-Brabant slaat als trekker van het project ‘Zennevallei ten zuiden van Brussel’ de handen ineen met de stad Halle en de gemeenten Beersel, Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw, om een dossier tot aanvraag van erkenning en subsidiëring in te dienen. Dit onder voorwaarde dat de Afdeling Ruimtelijke Planning van de Vlaamse Overheid een projectoproep doet in dit kader.

Als de Afdeling Ruimtelijke Planning de aanvraag goedkeurt kan een projectcoördinator worden aangeworven voor een periode van 3 jaar zonder financiële impact voor de deelnemende gemeenten. Ook eventuele grondaankopen in het kader van het project zullen onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk subsidieerbaar zijn.