Verkeerscontroles Sint-Pieters-Leeuw

politieZaterdag 14 februari 2009
De verkeersdienst hield zaterdagnamiddag een controle langsheen de Bergensesteenweg (N6).  thv de Debroeyerstraat. Tijdens 2 uren controle werden 57 processen-verbaal opgesteld voor het onrechtmatig gebruik van de busstrook. Verder werd 1 personenwagen in beslag genomen uit hoofde van niet-verzekering. Er werd nog 1 PV opgesteld voor het overschrijden van de witte doorlopende lijn.

donderdag 12 februari 2009
7u30 – 9u onrechmatig gebruik busstrook (N6). : 16 overtreders werden geverbaliseerd.

11u30 -14u: snelheid Brusselbaan (70 km/u) 574 voertuigen werden gecontroleerd, 45 bestuurders reden te snel.

14u tot 14u30, snelheid Galgstraat (bebouwde kom, 50 km/u) 162 voertuigen werden gecontroleerd, 24 bestuurders reden te snel.

Bron & meer info: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

90 jaar Landelijke Gilde , afdeling Oudenaken/St-Laureins-Berchem

De Landelijke Gilde , afdeling Oudenaken/St-Laureins-Berchem bestaat 90 jaar. Ons jaarlijks avondfeest op 7 februari 2009 mocht dan ook niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom werd dit feest opgeluisterd door de dance band Sanseveria.

Bij de stichting in 1919 sprak men nog niet van de Landelijke Gilde maar gewoonweg van de Boerenbond. Bijna alle leden waren boeren uit de toenmalige gemeenten Oudenaken en St-Laureins-Berchem, nu deelgemeenten van St-Pieters-Leeuw. Aangezien deze kleine gemeenten sinds mensenheugenis één parochie vormen was het ook logisch dat er hier slechts één afdeling van de Boerenbond gesticht werd.

In het begin bleven de activiteiten waarschijnlijk beperkt tot het teerfeest met Lichtmis , vergaderingen waar de landbouwers met hun problemen terecht konden en de groepsuitstap.

Omdat er nog weinig echte boeren in het ledenbestand te vinden waren werd in de jaren zestig de naam veranderd in Landelijke Gilde. De meeste leden waren op dat ogenblik tuin- en natuurliefhebbers die het tuinieren als hobby beoefenden. Gaandeweg werden de activiteiten uitgebreid met niet enkel tuinbouwcursussen maar eveneens bijeenkomsten die al dan niet te maken hebben met de natuur zoals wandelingen en  kooklessen.
2009-02-14-landelijke-gilde_foto-via_paul-defranc_1 2009-02-14-landelijke-gilde_foto-via_paul-defranc_2
(Dubbelklik op de foto om in groot formaat te bekijken)

Momenteel is ons ledental opgelopen tot 90 en organiseren we jaarlijks zo’n tiental activiteiten met als meest in het oog springend in 2009 :

* het driekoningenfeest , speciaal voor de kinderen
* het ledenfeest, begin februari
* de kooklessen voor mannen in  4 avonden
* de quizavond waar we op zoek gaan naar de “slumste miensjen van de parogge”
* de 11-juli viering
* het optreden van kleinkunstzanger Jan De Wilde in de hoeve Lemaire
* de jaarlijkse gildeuitstap
* de Breugelwandeling door het Pajottenland gevolgd door een Breugelfestijn i.s.m. de KVLV
* een wijn- of bierproeverij

Voorzitter : Paul Defranc,  e-mailadres : paul.defranc@telenet.be
Webside : www.lg-oudenaken-st-l-berchem.be

Tekst & foto’s : Paul Defranc