Eerste Energieprestatiecertificaat voor Ave-Mariabasisschool uit Vlezenbeek

2009-02-13-dikke-truiendag_certificaatVrijdag kreeg de Ave-Mariabasisschool te Vlezenbeek als eerste in onze gemeente het Energieprestatiecertificaat voor haar gebouwen en haar werking.
Dit document geeft aan hoeveel de school verbruikt aan energie. Na een grondige doorlichting kwam de Ave Maria-school uit op 104 kwh per jaar per m². Dit is zowat de helft minder dan vergelijkbare gebouwen.

“We zijn bijzonder fier op onze energieprestaties. We werken ook al drie jaar intensief om het energieverbruik op school drastisch te verminderen”, aldus Willy Nechelput van het schoolbestuur. “In 2005 stootte de school nog 58 ton CO2 uit per jaar? Nu is dit nog 40 ton dankzij een aantal kleine ingrepen. Zo letten we er op de deuren altijd goed te sluiten, de lichten te doven in de klassen als dat niet nodig is en na 15.30 u. gaat de verwarming lager. Op school hebben we overal dubbele beglazing.”

De Ave Maria-school stelde zijn energiecertificaat niet toevallig vandaag voor, op de dikketruiendag.
De school zette de verwarming vandaag een graadje lager en de kinderen organiseerden samen een dikketruienmodeshow.
Iedere klas kreegt de opdracht om iemand van de klas op een originele manier warm aan te kleden.  Op de speelplaats was er dan ook een  grappige en orginele modeshow te zien.
2009-02-13-dikke-truiendag_1 2009-02-13-dikke-truiendag_3

Basisschool Ave Maria Vlezenbeek: http://users.telenet.be/ambvlezenbeek

Sint-Pieters-Leeuw ondertekenend het Lokaal Kyotoprotocol

2009-02-13-kyotoprotocol
Vrijdag voormiddag hield het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een Academische Zitting naar aanleiding van de ondertekening van het Lokaal-Kyotoprotocol.

Burgemeester Lieve Vanlinthout, schepen voor milieu Martin Schoukens en milieuambtenaar Ben Van Hoorebeek legden uit dat er tijdens de College zitting van 19 januari laatstleden, beslist werd om het lokaal Kyotoprotocol te ondertekenen.

Burgemeester Lieve Vanlinthout:
“Hiermede verbind Sint-Pieters-Leeuw zich ertoe om als gemeente een lokaal klimaatsbeleid op te zetten en zelf ook de Kyotodoelstellingen te halen. Middels het Lokaal Kyotoprotocol engageren wij ons om :

* binnen het gemeentebestuur de nodige stappen te ondernemen om de eigen CO2-uitstoot conform de Kyotodoelstellingen met minstens 7,5% te verminderen ten opzichte van het huidig verbruik en dit uiterlijk tegen  2012.
* De inwoners en bedrijven op ons grondgebied aan te sporen en te helpen om hetzelfde te doen en daarbij samen te werken met (milieu)verenigingen, netbeheerders, scholen, …
* De evolutie van ons eigen energieverbruik jaarlijks te rapporteren door het energieverbruik van respectievelijk het gebouwenpatrimonium, het eigen wagenpark en de openbare verlichting op gemeentewegen kenbaar te maken aan de Bond Beter Leefmilieu, en langs deze weg ook aan de andere gemeenten die het Lokaal Kyotoprotocol ondertekenden.

Op die manier willen we als gemeentelijke administratie onze duit in het zakje doen om de CO2- uitstoot te verminderen.

Een actie die deze ondertekening meteen kracht bijzet, is onze deelname vandaag – zoals trouwens ook al vorig jaar – aan de dikke truiendag. Deze actie wordt gedragen door alle gemeentelijke diensten en wordt ook doorgetrokken naar het OCMW en de lokale politie.”

Nog vrijdag kreeg de Ave-Mariabasisschool te Vlezenbeek als eerste in onze gemeente het Energieprestatiecertificaat voor haar gebouwen en haar werking.

De school houdt al jaren een energieboekhouding bij en ziet haar energieverbruik al jaren dalen. Dit gebeurt door de verwarming vanaf 15.30 uur 10 graden lager te zetten, de deuren te sluiten en de verlichting uit te zetten als het niet nodig is.

Agenda: KVLV Vlezenbeek- Praatcafé: Vroeger deed ik mijnen was

2008-09-25-logo_kvlv_vrouwen-met-vaartPraten over wat je vroeger allemaal hebt meegemaakt… Vind je dit leuk? Waarschijnlijk ben je niet alleen.

Oma’s vertellen graag aan hun kleinkinderen over vroeger en kleinkinderen luisteren met plezier.

Vriendinnen vertellen graag wat ze allemaal meegemaakt hebben en dat liefst in een leuke omgeving met een tasje koffie en een lekker gebakje.

Deze activiteit wil 60+ uitnodigen om te vertellen over hoe zij vroeger omgingen met natuurlijke en persoonlijke energie en hoe ze dat nu doen.

Om 14 uur in C.C. Merselborre te Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw).