uitbouw van gescheiden rioleringen in Vlaams-Brabant

Vlaams minister Crevits trekt 39,8 miljoen euro uit voor de uitbouw van gescheiden rioleringen in Vlaams-Brabant

Vlaams minister van leefmilieu Hilde Crevits heeft het derde en vierde kwartaalprogramma voor 2009 goedgekeurd. In Vlaanderen worden 9983rioleringsprojecten goedgekeurd met een totale investeringskost van 103 miljoen euro. De minister ondersteunt de gemeenten hierin ten bedrage van 59,7 miljoen euro.

Door deze goedkeuring komt het totale investeringsvolume van het subsidieprogramma 2009 op ruim 360 miljoen euro.

In uitvoering van het Lokaal Pact met de Gemeenten heeft minister Hilde Crevits aan nv Aquafin tevens de opdracht gegeven om 100 gemeentelijk projecten, goed voor een investeringsvolume van 73,6 miljoen euro, ten laste van het Vlaams Gewest uit te voeren.

Om de uitbouw van de gescheiden rioleringen in Vlaams-Brabant te ondersteunen keurde minister Crevits het derde en vierde kwartaal van het subsidiëringsprogramma 2009 inzake de aanleg van rioleringen en kleinschalige waterzuivering goed. Voor Vlaams-Brabant omvat dit programma 19 projecten (Aarschot, Affligem, Begijnendijk, Bekkevoort, Dilbeek, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Grimbergen, Lubbeek, Oud-Heverlee, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw, Tielt-Winge, Wemmel, Zaventem, Zemst) voor een totaal bedrag aan werken van 17,6 miljoen euro. De Vlaamse Overheid ondersteunt de Vlaams-Brabantse gemeenten hierin voor 11,4 miljoen euro.

In deze tabel vindt u een overzicht van de goedgekeurde projecten per provincie:
Antwerpen 20 Aantal projecten – 22,8  miljoen euro
Limburg 23 Aantal projecten – 22,1 miljoen euro
Oost-Vlaanderen 18 Aantal projecten – 18,5 miljoen euro
Vlaams- Brabant 19 Aantal projecten – 17,6 miljoen euro
West-Vlaanderen  Aantal projecten – 19 22,0 miljoen euro

Tevens gaf minister Hilde Crevits aan nv Aquafin de opdracht om in uitvoering van de goedkeuring van het Optimalisatieprogramma 2010 door de Vlaamse Regering op 19 december 2008, in het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten, in de provincie Vlaams-Brabant 33 gemeentelijke projecten (Asse, Begijnendijk, Bertem, Boortmeerbeek, Diest, Dilbeek, Galmaarden, Glabbeek, Gooik, Grimbergen, Holsbeek, Huldenberg, Kampenhout, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Tielt-Winge, Tremelo, Wemmel, Zaventem, Zemst), goed voor een investering van 28,4 miljoen euro, ten laste van het Vlaams Gewest uit te voeren.
goedgekeurd gesubsidieerd project Sint-Pieters-Leeuw:
Sint-Pieters-Leeuw:  Verbeteren Pelikaanberg en Lenniksesteenweg
509.442,50   Raming Totaal project in euro.
229.442,50 Raming subsidieerbaar deel in euro

door nv Aquafin uit te voeren gemeentelijk project Sint-Pieters-Leeuw:

Sint-Pieters-Leeuw Gecombineerd gemeentelijk aandeel in project 98252A 145.555

Situering : Bekken: Dijle Zenne
Zone: ZUUNBEEK
Zuiveringsgebied: Sint-Pieters-Leeuw

Doel van het project: Dit project dient na de goedkeuring van het Optimalisatieprogramma door de Vlaamse Regering, toegevoegd te worden aan het Aquafinproject 98252A ‘ Collector Zuunbeek Fase 3’
Het gemeentelijk aandeel betreft de aanleg van een gescheiden stelsel langsheen het tracé van het Aquafinproject en kadert binnen de totaalherinrichting van de Pelikaanberg.
Watertoets Op basis van GIS-analyse ligt het leidinggedeelte van het OP-voorstel van het project 98252AG voor …
– 58,7% (54 m) in mogelijk overstromingsgevoelig gebied
– 41,4% (38 m) in niet overstromingsgevoelig gebied
– 78,0% (72 m) in zeer gevoelig grondwaterstromingsgevoelig gebied
– 22,0% (20 m) in matig gevoelig grondwaterstromingsgevoelig gebied
– 100,0% (93 m) in niet-infiltratiegevoelig gebied.

lees meer via de PDF: KLIK HIER

Een nieuwe Agenda op www.geuzeinfo.com

agenda-pajottenland-zennevallei-midi__klik-hierOp de agenda van www.geuzeinfo.com kan je raadplegen wat er te doen is in het Pajottenland en de Zennevallei.
Wandelingen, voordrachten, eetfestijnen, kinderactiviteiten, toneel, tweedehandsbeurs, optredens,…

Voor de maand maart 2009 staan er reeds 200 activiteiten vermeld in de agenda en de lijst wordt dagelijks aangevuld.

Alle verenigingen kunnen hun activiteiten gratis aankondigen door een mail te sturen met wie/wat/waar en wanneer + eventueel een affiche of foto naar info.vereniging@gmail.com

Nieuwsbrief 11 Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw

Oude Zuun
uitbreiding natuurgebied "Oude Zuun"

Sint-Pieters-Leeuw: -De 11de nieuwsbrief geeft een kort overzicht van het voornaamste reilen en zeilen van onze vereniging. In deze nieuwsbrief besteden we extra aandacht aan de uitbreiding van het natuurgebied Zuunvallei. Natuurlijk raden we u aan om regelmatig eens onze website www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be te raadplegen. Deze bevat de laatste berichten.
Nieuwe aankoop van 2,24ha natuurgebied aan de Oude Zuun!
In Sint-Pieters-Leeuw beheert Natuurpunt 2 natuurgebieden: enerzijds het Cortenbroek in Vlezenbeek en anderzijds de Zuunvallei tussen Zuun, Leeuw en Oudenaken. Het natuurgebied Zuunvallei is opgesplitst in 2 grote kernen, met name het Volsembroek (vlakbij de wachtvijver van Volsem) en de Oude Zuun (tussen Slesbroek en Karenberg). Dit laatste gebied hebben we in 2008 fors kunnen uitbreiden met 2 ha24 a zodat de totale oppervlakte van de Oude Zuun nu 7 ha 70 bedraagt (groei van meer dan 40%) De nieuwe percelen zijn weilanden en een oude hoogstamboomgaard. In de hoogstamboomgaard zijn deze winter veel kramsvogels waargenomen, maar ook een houtsnip. Op bijgevoegd kaartje heb je een overzicht van de ligging van de aaneensluitende percelen.
Hoe onze natuurgebieden groeiden?
Op de onderstaande grafiek zie je dat we in 1989 gestart zijn aan de Oude Zuun, met slechts 1 ha 32 natuurgebied in beheer. Eind 2008 is de totale oppervlakte natuurgebied in ons beheer in Sint-Pieters-Leeuw uitgegroeid tot 15 ha 20.
2009-02-26-groei-natuurgebied-st-p-l
De aankoop van percelen natuurgebied is niet gratis
De nabijheid van de hoofdstad drijft de prijzen zelfs voor natuurgebied de hoogte in. Voor de aankoop kunnen we gelukkig rekenen op de officiële subsidiëring van het Vlaamse gewest en de provincie Vlaams-Brabant. Ook ons gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft een substantiële subsidie goedgekeurd en hierdoor haar steun aan onze natuur bevestigd. Maar onze vereniging heeft toch een serieuze “rest-financiering” van meer dan 10.000 EUR moeten ophoesten. Dankzij de giften die we de voorbije jaren ontvingen, kregen we deze aankoop rond. Daarom bedanken we hierbij uitdrukkelijk al onze leden en sympathisanten die in het verleden giften gestort hebben voor de aankoop van natuurgebieden in onze gemeente.
Willen we dat de natuurgebieden verder kunnen uitbreiden, hopen we natuurlijk op jullie steun om onze spaarpot weer aan te vullen. Dit kan door te storten op rekening 293-0212075-88 met vermelding van het projectnummer 9921 Zuunvallei. Vanaf 30 EUR wordt een fiscaal attest afgeleverd. Een echte duurzame belegging!
Leerlingen basisscholen Don Bosco, Negenmanneken en Zuun helpen in
natuurgebied

Hoe besef je dat de natuur belangrijk is? Dat doe je best van jongsaf en door met je twee voeten er eens middenin te staan. Daarom werken we mee met het scholenproject van Natuurpunt . De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar krijgen er niet alleen een uiteenzetting over de natuur, ze helpen effectief mee onze weiden hooien. Wat ze er zelf over vinden kan je lezen in de volgende verslagjes opgemaakt door de leerlingen zelf
www.donboscospl.be/schooljaar0708/LS0708/5I/5Inatuur/stelwerkjes
%20natuurpunt.doc
en http://home.scarlet.be/~sk547131/natuurpunt5en6bis.htm (met mooie foto’s).
Jonge JNM’ers geven onze oude knotwilgen hun noodzakelijke snoeibeurt
Tijdens de krokusvakantie ontvingen we enkele dagen een groep JNM’ers die hun knot-kamp dit jaar bij ons in de Zuunvallei doorbrachten. Ze logeerden in de Chiro-lokalen van Zuun. Zo’n 15 jongens & meisjes gingen bewapend met bijl en zaag een 20-tal knotwilgen te lijf en bevrijdden ze van hun veel te oude en zware takkenkruin. Een levensnoodzakelijk onderhoud want anders bezwijken de oude wilgen onder hun eigen gewicht. Dank aan Jonas en C° voor de prima samenwerking en hun enthousiasme voor de natuur!
Activiteit: natuurwandeling door de Zuunvallei op zondag 10 mei 2009
Het is de ideale moment van de bloemenpracht met de paarse echte koekoeksbloem te genieten. Maar er valt veel meer te beleven in onze natuurgebieden. Omdat het een begeleide wandeling is, word je de unieke kans geboden het natuurgebied de Oude Zuun van nabij te zien. De wandeling bevat ook een primeur. Want natuurlijk zal ook de nodige aandacht besteed worden aan de 2,2 ha nieuwe percelen met o.a. een hoogstamboomgaard. Afspraak aan de kerk van Zuun (A. Quintusstraat) om 14 u.
Activiteit: happening van Natuurpunt op zondag 11 oktober in de Zuunvallei
Gelieve nu reeds in uw agenda deze datum in te vullen. Wat er staat te gebeuren zullen we in een volgende nieuwsbrief aankondigen.
Algemene vergadering
Kon je niet naar onze algemene vergadering komen? Maar je zou toch willen weten wat er verteld is. Geef ons een seintje en we sturen u een kopij van de presentatie op.

Extra busdienst op lijn 170 tijdens Hals carnaval!

2009-02-26-carnaval-extra-bussen
Halle / Sint-Pieters-Leeuw: –  Leeuwse feestneuzen kunnen veilig naar huis met carnaval Halle!
lijn 170 Halle station – Het Rad Anderlecht wordt tijdens het carnavalsweekend uitgebreid met extra nachtdiensten.

Op zaterdag 21 maart 2009:
vertrek in Halle om 23.40 – 00.40 – 1.40 – 2.40 – 3.40 – 4.40 uur.
Op zondag 22 maart 2009:
vertrek in Halle om 21.48 – 22.48 – 23.48 – 00.48 – 1.48 – 2.48 –
3.48 – 4.48 uur.
Op maandag 23 maart 2009:
vertrek in Halle om 23.48 – 00.48 – 1.48 – 2.48 – 3.48 – 4.48 uur.
2009-02-26-carnaval-archief-verbranding
De volledige uurregeling van De Lijn kan u vinden op www.delijn.be.

Drukproblemen infoLeeuw maart 2009

2009-002-26-infoleeuw-maart2009Problemen met infoLeeuw van maart 2009 die bedeeld werd bij de Leeuwse inwoners.

Bij sommige exemplaren is er  iets fout gelopen bij het drukken en/of inbinden waardoor de volgorde van de pagina’s niet helemaal klopt. Zo ontbreken er heel wat pagina’s en zijn er verschillende pagina’s die meermaals voorkomen.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw verontschuldigd zich voor het probleem en laat weten dat iedereen die zo’n exemplaar in zijn brievenbus heeft gevonden,  een nieuw exemplaar  kan aanvragen. Hiervoor werd op de officiële gemeentelijke website een speciale link aangemaakt:
www.sint-pieters-leeuw.be/content/loket/record.php?ID=32

Sint-Pieters-Leeuw start in lente met – Dienstencentrum op locatie

2009-02-26-vlezenbeekIn 2008 werden bij alle 55-plussers van Vlezenbeek, Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem via een enquête gepeild naar de behoeften aan een lokaal dienstencentrum. 398 enquêteformulieren (28%) kwamen ingevuld bij het gemeentebestuur terecht.

De resultaten tonen aan dat zowel mannen als vrouwen uit de doelgroep nood heeft aan ontmoeting, ontspanning en beweging. Vooral in Vlezenbeek blijkt een aanspreekpunt voor het verstrekken van informatie wenselijk.
Daar de gemeente niet onmiddellijk kan starten met een nieuw dienstencentrum werd er gezocht naar een alternatief.
Zo werd er gedacht aan een “dienstencentrum op locatie” met bijvoorbeeld wekelijks één activiteit voor senioren zoals een computerles, hobbyactiviteit, infonamiddag,…

Ook zullen de buitenactiviteiten van ’t Pavilioentje  en het Negenhof duidelijker worden kenbaar gemaakt. En kan er al eens een wandeling starten in Vlezenbeek. Ook bij daguitstappen kan de bus even omrijden via Vlezenbeek.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw hoopt met het “dienstencentrum op locatie” te kunnen starten in de lente.

Meer info over dienstencentrum Negenhof en t’ Paviljoentje via: www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

Agenda: 2de Mammacafé van Sint-Pieters-Leeuw

Opening Mammacafé Sint-Pieters-Leeuw
Opening Mammacafé Sint-Pieters-Leeuw

2de Mammacafé van Sint-Pieters-Leeuw op donderdag 26 februari 2009.

Het Mammacafé geeft aan jonge (aanstaande) ouders de kans om in een ongedwongen sfeer kennis te maken met, of ondersteund te worden bij de borstvoeding. We maken tijd voor een gezellige babbel tussen ervaringsdeskundigen .

Tussen 10.00 en 12.00 uur is er vrije toegang in het Mammacafé,
dat doorgaat iedere vierde donderdag van de maand.

Sportcentrum A.J. Braillard – Wandelingstraat 54 – Ruisbroek

Meer info:054/32 05 88  http://www.mammacafe.be

De winnaars voor de 9e editie van Dorp op Stap zijn bekend.

De winnaars voor de 9e editie van Dorp op Stap zijn bekend.

West-Vlaanderen: Oekene
Oost-Vlaanderen: Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde
Antwerpen: Essen-Hoek
Vlaams-Brabant: Neerlanden
Limburg: Nerem (bij Tongeren)

2009-02-25-bart-magnusInitiatiefnemer voor Vlezenbeek Bart Magnus: “De winnaars van Dorp op Stap zijn bekend, en helaas is Vlezenbeek niet bij de gelukkigen. Met meer dan 600 sms-berichten hebben we wel de meeste stemmen binnengehaald, maar aangezien dat aantal stemmen wordt herrekend naar het aantal inwoners, hebben we Neerlanden moeten laten voorgaan.

Bedankt aan iedereen die gestemd heeft! Laat de deelname van Vlezenbeek aan dit project en het enthousiasme dat het bij vele mensen heeft losgeweekt zich uiten in een blijvende, heerlijke honger naar cultuur en naar onze prachtige hoofdstad Brussel!”

Eindsprint: sms Vlezenbeek naar Brussel!

Bart Magnus   - initiatief nemer "Dorp op stap" Vlezenbeek
Bart Magnus - initiatief nemer "Dorp op stap" Vlezenbeek

We zitten in de laatste rechte lijn. Dank aan iedereen die al gestemd heeft en anderen heeft overtuigd om dat ook te doen!

We zijn goed bezig, maar dat zijn onze twee concurrenten ongetwijfeld ook. Daarom, een laatste inspanning bij vrienden, familie, collega’s, al je Facebookcontacten,… kan misschien het verschil maken!

Wat moet je doen?
Stem per SMS (één SMS per toestel!):
DORP Vlezenbeek     naar 3238

Het is belangrijk dat je een spatie laat tussen het woord DORP en Vlezenbeek
(50 cent per SMS, maximaal één SMS per gsm-nummer)

De SMS-wedstrijd loopt tot woensdag 25 februari tot 12u ’s middags.

De resultaten worden door de organisatoren procentueel verekend naar het aantal inwoners per dorp of wijk, zodat ook kleinere dorpen of wijken een kans maken.
Dus het is heel belangrijk om zoveel mogelijk mensen op te roepen om te stemmen voor Vlezenbeek!!!

Dikke merci! We gaan ervoor!

groetjes,
Bart Magnus

* Herbeluister “Bart op radio2 Vlaams-Brabant” – KLIK HIER

Gust Crabbe ontving Leeuwse cultuurprijs

 

Gust Crabbe
Gust Crabbe

De Leeuwse cultuurraad reikte op vrijdag 20 februari 2009 de cultuurprijs uit aan Vlezenbekenaar Gust Crabbe.
Na Geert Cromphout van de Leeuwse Natuurvrienden in 2001, ereburgemeester Félicien Bosmans, cultuurman bij uitstek, in 2004 en de huldiging van een aantal verdienstelijke leden in 2006, werd het even stil rond dit stijlvol gebeuren. Drie jaar later valt deze grote eer te beurt aan de achtenvijftigjarige Vlezenbekenaar pur sang, Gust Crabbe. Voor zijn jarenlange Vlaamse en lokale socio-culturele inzet ontvangt de actieve hoofdgriffier bj het hof van beroep te Brussel een kunstwerk van meester-glaskunstenaar Maurits Nevens. De oud-cultuurraadvoorzitter (1997-2007) is de verdiende laureaat. Hij kan terugblikken op een merkwaardig cultureel parkoers. Zo stond de flegmatieke gentleman met de Engelse look in 1978 mee aan de wieg van de Vlaamse werkgroep De Vrede, een kleine maar erg actieve cultuurorganisatie in het aardbeiendorp. Vanaf 1985 wordt hij er niet meer weg te denken voorzitter van. Ook van de boerenmarkt in Gaasbeek is hij marktcommissievoorzitter nadat hij in 1981 dit project mee had helpen oprichten. De beheerraad van Opbouwwerk Pajottenland en de Leeuwse Natuurvrienden verwelkomen hem regelmatig op hun vergaderingen.
Cultuur betekent voor de laureaat geen leeg tijdverdrijf en goedkoop opvulsel. Inhoud, stijl en authenticiteit gaan voor alles. Toepasselijke voorbeelden hiervan zijn de oude hoogstamfruitbomen en de Belgische trekpaarden, die hijzelf met passie en liefde kweekt en fokt. Ze liggen hem heel na aan het hart.
2009-02-21-gust-crabbe-cultuurprijs-2 2009-02-21-gust-crabbe-cultuurprijs-4
2009-02-21-gust-crabbe-cultuurprijs-3 2009-02-21-gust-crabbe-cultuurprijs-1

Bron: www.sint-pieters-leeuw.be

Provincie Vlaams-Brabant – Wedstrijd Een bloeiend erf

Sint-Pieters-Leeuw: – De provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met verschillende partners schrijft een wedstrijd uit om de erfbeplanting en landschapsintegratie op land- en tuinbouwbedrijven in Vlaams-Brabant te bevorderen.
2009-02-22-erfOpen ruimte
Landbouw bepaalt in sterke mate mee het uitzicht van het Vlaamse landschap. De bedrijfsvoering van de landbouwer (gewasrotatie, gebouwen,…) beïnvloedt zo mee de kwaliteit van de open ruimte. Het doel van het project ‘Een bloeiend erf’ is een evenwichtige integratie te realiseren van land- en tuinbouwbedrijven in de open ruimte.
Wedstrijd
Centraal in dit project staat een wedstrijd rond beplanting. Alle land- en tuinbouwbedrijven kunnen een beplantingsontwerp inzenden dat op verschillende criteria beoordeeld zal worden. Daaruit zullen dan de beste projecten per categorie geselecteerd en beloond worden door een professionele jury. De wedstrijd gaat op zoek naar projecten die geslaagde voorbeelden zijn van de integratie van land- of tuinbouwbedrijven in het landschap of die dit op termijn zullen worden.

Extra informatie
Dienst land- en tuinbouw, tel. 016-26 72 70, landbouw@vlaamsbrabant.be
link PDF document KLIK HIER

Voetbal Sint-Pieters-Leeuw 22 februari 2009

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Zuun A  –  RSD Jette A  0 – 2
In de algemene stand staat Zuun A op de 11 de plaats op 21 punten van leider Etoile Bxl.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Kester – Leeuw  2 – 0
Rebecq     – Zuun B 3 – 1
In de algemene stand staat SK Leeuw op de 6 de plaats op 17 punten van leider SK Gooik.
Zuun B is voorlaatste met één wedstrijd minder gespeeld.

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Dworp      –  Brucom      0 – 2
Huizingen – Ruisbroek     8 – 2
Leeuw B – Negenmaneke     2 – 3


Stand
1. Huizingen 21 20 – 0 – 1 92 – 16 61
2. Brucom 21 14 – 3 – 4 51 – 20 46
3. Herne 20 13 – 2 – 5 34 – 11 44
4. Tollembeek 21 13 – 3 – 5 61 – 32 44
5. ES Braine 21 10 – 5 – 6 40 – 26 36
6. Leeuw B 21 11 – 8 – 2 37 – 29 35
7. Pepingen B 20 10 – 8 – 2 30 – 27 32
8. Saintes B 20 9 – 7 – 4 51 – 39 31
9. Alsemberg 21 9 – 9 – 3 44 – 31 30
10. Ittre 21 9 – 11 – 1 40 – 46 28
11. Ruisbroek 21 9 – 12 – 0 38 – 48 27
12. Dworp 21 5 – 14 – 2 22 – 54 17
13. Linkebeek 19 5 – 13 – 1 32 – 45 16
14. Bon Air B 21 4 – 15 – 2 41 – 66 14
15. Klabbeek 20 2 – 17 – 1 15 – 70 7
16. Negenman. 21 2 – 18 – 1 17 – 85 7

Vierde Prov. D – Prov. Brabant – 2008-2009
Vorst B  – Vlezenbeek     1 – 2
In de algemene stand staat Vlezenbeek op de 13 de plaats op 30 punten van Mollem

Weer overval in Sint-Pieters-Leeuw

2009-01-13-deliVrijdagavond werd in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw  traiteurszaak Deli overvallen. Twee gewapende daders drongen kort voor sluitingstijd de zaak binnen en eisten van de kassierster het geld uit de kassa.  Klanten en personeel werden ondertussen achterin de zaak gedreven. De kassierster kreeg de kolf van een wapen op haar hoofd en werd later gewond naar het ziekenhuis gevoerd.
De overvallers konden ontkomen met een onbekende hoeveelheid geld en zijn spoorloos.

VLM – Project Zennevallei ten zuiden van Brussel

logo-vlm
De VLM (Vlaamse Landmaatschappij) Vlaams-Brabant slaat als trekker van het project ‘Zennevallei ten zuiden van Brussel’ de handen ineen met de stad Halle en de gemeenten Beersel, Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw, om een dossier tot aanvraag van erkenning en subsidiëring in te dienen. Dit onder voorwaarde dat de Afdeling Ruimtelijke Planning van de Vlaamse Overheid een projectoproep doet in dit kader.

Als de Afdeling Ruimtelijke Planning de aanvraag goedkeurt kan een projectcoördinator worden aangeworven voor een periode van 3 jaar zonder financiële impact voor de deelnemende gemeenten. Ook eventuele grondaankopen in het kader van het project zullen onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk subsidieerbaar zijn.

Pasar – Gezinswandeling in Vlezenbeek

2008-09-18-pasar-logoGezinswandeling in Vlezenbeek
Langs de Kwade Wegen, de Zobbroekbeek en de Leureschuur naar de boom van Witse.
Afstand 8 km.
Op zondag 22 februari 2009 om 14.30 uur
Afspraak aan de De Merselborre Schaliestraat 2 te Vlezenbeek
Organisatie: Pasar Sint-Pieters-Leeuw
Meer info: Raymond Coudron 02/378 16 55

Vlezenbeek – Dorp op stap op radio2 Vlaams-Brabant

Miet Dewaele (Radio 2 Vlaams-Brabant) en Bart Magnus
Miet Dewaele (Radio 2 Vlaams-Brabant) en Bart Magnus

Donderdagmiddag 18 februari 2009 tussen 12 en 13 uur in het programma ‘middagpost’ op radio 2 Vlaams-Brabant (te beluisteren  via 93.7 Mhz) verneem je  hoe Vlezenbeek de strijd aangaat voor de actie “Dorp op stap”.

Initiatiefnemer Bart Magnus wordt geïnterviewd door radio 2 reporter Miet Dewaele. Samen gaan ze op stap door Vlezenbeek.
2009-02-18-vlezenbeek-dorp-op-stap_radio2vl-br_2 2009-02-18-vlezenbeek-dorp-op-stap_radio2vl-br_3
Ze maken nog wat publiciteit bij de lokale handelaars en hun klanten, gaan steun zoeken bij de leerlingen van het 4de leerjaar in de Ave-Mariabasisschool te Vlezenbeek en houden halt bij de boom van Witse.
2009-02-18-vlezenbeek-dorp-op-stap_radio2vl-br_6 2009-02-18-vlezenbeek-dorp-op-stap_radio2vl-br_7
Wie het programma niet live kan beluisteren kan dit nog via het internet KLIK HIER

Resultaten snelheidscontrole Bergensesteenweg 17 februari 2009

politieDinsdag 17 februari voerde de verkeersdienst Sint-Pieters-Leeuw een snelheidscontrole uit op N6 Bergensesteenweg in de bebouwde kom in Zuun  tussen 14u30 en 16u30.
1430  voertuigen werden gecontroleerd, 204 bestuurders reden te snel.
De hoogste gemeten snelheid bedroeg 108 km/u.
De voertuigen met een buitenlandse nummerplaat werden geïntercepteerd met het oog op een onmiddellijke inning.
Vier bestuurders zonder vaste verblijfplaats in België moesten onmiddellijk ter plaatse betalen.
Eén bestuurder stond geseind wegens een verval van het recht tot sturen voor een periode van drie weken.
Eén voertuig werd in beslag genomen omdat het niet verzekerd was.

Bron & meer info: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

EHBO-cursus Junior Helper

logo-jeugd-rode-kruisHet jeugd Rode Kruis heeft in het Pajottenland drie afdelingen.
De afdeling Sint-Pieters-Leeuw start in maart met een cursus “junior Helper”.
Voor jongeren van 12 tot 15 jaar.
van 7 maart 2009 tot en met 9 mei elke zaterdag van 9u30 tot 11u45 in GCC Coloma in Sint-Pieters-Leeuw.
Meer info: Stijn Seghers: 0475/20 96 49 of JRK-SPL@hotmail.com

2009-02-17-jeugd-rode-kruis_sint-pieters-leeuw

Junior Helper is de meest uitgebreide cursus van Jeugd Rode Kruis over eerste hulp.

In het eerste deel van deze cursus leren jongeren hoe om te gaan met ongevallen. Er wordt ingegaan op de basisprincipes bij eerste hulp en op de vier stappen die genomen moeten worden bij elk ongeval. Het tweede deel van deze cursus gaat over basisreanimatie en andere zeer ernstige situaties. In het derde deel worden vaker voorkomende situaties aangeleerd die meestal minder erg zijn zoals bloedingen, huidwonden, brandwonden, vergiftiging en letsels aan botten, spieren en gewrichten. Er wordt ook ingegaan op hoofd- en wervelletsels, pijn op de borstkas en beroerte. We leggen altijd kort de link naar het bijbehorende lichaamsstelsel. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de bestaande hulpdiensten in België.
In dit handboek wordt de theorie afgewisseld met leerzame spelletjes en leuke tekeningen. We besten ook aandacht aan de omgang met het slachtoffer na de eerste hulp. Jeugd Rode Kruis werkte hiervoor samen met v.z.w. Zebra.

Deze cursus wordt gegeven door een jeugdmonitor.

Vlezenbeek “Dorp op stap” campagne

In Vlezenbeek geraakt heel het dorp in de ban van “Dorp op stap”.
Overal worden affiches opgehangen en flyers uitgedeeld. En alle verenigingen scharen zich achter één doel; iedereen een SMS te doen sturen voor Vlezenbeek.

SMS: DORP Vlezenbeek     naar 3238
Het is belangrijk dat je een spatie laat tussen het woord DORP en Vlezenbeek
(50 cent per SMS, maximaal één SMS per gsm-nummer)

Bart Magnus   - initiatief nemer "Dorp op stap" Vlezenbeek
Bart Magnus - initiatiefnemer "Dorp op stap" Vlezenbeek

Dat Vlezenbeek in de finale zit hebben ze te danken aan Bart Magnus.
Enkele maanden geleden kwam hij via de website onthaal Brussel terecht op www.dorpopstap.be en vroeg hij zich  af  waarom kan Vlezenbeek niet meedoen?

Bart Magnus: “ Ik heb er dan over zitten nadenken en ben er dan ten volle voor gegaan. Het eerste wat moest gebeuren was een motivatie dossier maken. Hierin haalde ik onder andere aan dat er een hoge nood is aan positieve Brussel ervaringen alhoewel Vlezenbeek zeer dicht bij Brussel gelegen is. En blijkbaar heeft dit de jury bekoort en zitten we mede hierdoor in de finale.”

Ondertussen werd er ook een facebookgroep opgericht waar op één dag 100 mensen lid van geworden zijn. http://www.facebook.com/group.php?gid=54876780828

2009-02-17-dorp-op-stap_campagne-affiche

Vlezenbeek heeft uw steun nodig!

2009-02-17_www_sint-pieters-leeuw_eu__logo-vlezenbeek-dorp-op-stapVlezenbeek is één van de drie Vlaams-Brabantse genomineerden voor Dorp op Stap. Dit project van het Festival van Vlaanderen brengt de inwoners van Vlaamse dorpen dichter bij klassieke muziek, Brussel en elkaar! Elk jaar krijgt één dorp uit elke provincie twee schitterende cadeaus aangeboden:

1)      een gratis concert in de eigen gemeente (einde maart)

2)      op 3 mei een volledig gratis dagje Brussel, met brunch, themawandelingen, aangepast kinderprogramma en een prachtig concert in het Paleis voor Schone Kunsten!

Jij kan ervoor zorgen dat Vlezenbeek van al dat moois mag proeven, en dat door een simpel SMS’je. Enkel met massa’s stemmen kunnen we de twee andere genomineerden voorblijven.

Wat moet je doen?
Stem per SMS (één SMS per toestel!) vanaf zondag 15 februari

SMS: DORP Vlezenbeek     naar 3238

Het is belangrijk dat je een spatie laat tussen het woord DORP en Vlezenbeek
(50 cent per SMS, maximaal één SMS per gsm-nummer)

De SMS-wedstrijd loopt van zondag 15 februari vanaf 8u tot woensdag 25 februari tot 12u ’s middags.

Meer info: www.dorpopstap.be

Gelieve dit bericht zoveel mogelijk te verspreiden onder vrienden, kennissen verenigingen,…

flyer-vlezenbeek_dorp-op-stapWie graag flyers op papier  heeft om aan mensen uit de delen kan contact opnemen met Bart Magnus (bart_magnus@hotmail.com of 02/377 21 33 of 0485 45 11 82)
of dubbelklik op de mini flyer links en print de flyer zelf uit

zie ook het artikel van 12 februari 2009 klik hier