Etienne Heyse Bisschoppelijk Vicaris voor Vicariaat Vlaams-Brabant

Etienne Heyse
Etienne Heyse

Vrijdag 30 januari, heeft kardinaal Godfried Danneels kanunnik Etienne Heyse benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Als bisschoppelijk vicaris heeft kanunnik Heyse de volledige pastorale eindverantwoordelijkheid voor dit vicariaat. Hij zal worden bijgestaan door zijn assistent, pater Marcel De Pauw m.s.c. (Missionarissen van het H. Hart), die voordien adjunct was van hulpbisschop Jan De Bie. Mgr. De Bie legde op 3 januari dit jaar al zijn bestuursfuncties neer, nadat hem om gezondheidsredenen eervol ontslag werd verleend door paus Benedictus XVI.
Etienne Heyse werd geboren op 2 februari 1967 in Vilvoorde. Hij werd tot priester gewijd op 12 september 1992. De nieuwe bisschoppelijk vicaris behaalde kandidaatsdiploma’s Moderne Geschiedenis en Oosterse Filologie en licentiaatdiploma’s Godsdienstwetenschappen en Godgeleerdheid. Sinds september 1997 is hij diocesaan verantwoordelijke voor de Vorming Permanent Diaconaat en van juli 2000 tot augustus 2008 was hij president van het Diocesaan Seminarie Johannes XXIII in Leuven. Sinds 1 september 2006 was hij ook parochievicaris in de Sint-Lambertusparochie in Heverlee.
De kardinaal stelde zijn nieuwe bisschoppelijk vicaris voor Vlaams-Brabant en Mechelen voor in het Diocesaan Pastoraal Centrum (DPC) in Mechelen, in aanwezigheid van alle medewerk(st)ers en dekens van het vicariaat.

Bron & foto: Kerknet

Agenda: Hoe gezond zijn vaccins?

kav-logoIn de geneeskunde gaat er steeds meer aandacht naar preventie. mede daardoor zijn er de laatste jaren steeds meer vaccins op de markt gekomen, vooral voor kinderen (het vaccin tegen het rotavirus, pneumokokken,…). Voor vrouwen is er het vaccin tegen baarmoederhalskanker en ook het griepvaccin wordt op steeds grotere schaal gebruikt. Vaccins worden door de Hoge Gezondheidsraad van België dan ook aanbevolen, omdat ze een hogere bescherming bieden en tal van ziektes voorkomen. Bovendien behoren vaccins tot de grootste successen in de medische wereld. Maar hebben vaccins ook nadelen en is het in alle omstandigheden zinvol om je als kind of volwassene te laten vaccineren?
kwb-logoMet deze info avond wil KWB en KAV Zuun informatie geven over het belang van vaccins voor kinderen en volwassen.

INKOM GRATIS
Maandag 2 februari 2009 om 20.00

Locatie: KWB lokaal A.Quintusstraat 20 te Zuun