stedenbouwkundige aanvraag voor aanleg rotonde op kruispunt Bergensesteenweg en Alsenbergsesteenweg

kruispunt Bergensesteenweg en Alsenbergsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw
kruispunt Bergensesteenweg en Alsenbergsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw

Wegen en verkeer Vlaams-Brabant heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de herinrichting van het kruispunt van de Bergensesteenweg (N6) en de Alsenbergsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.
( Het gaat om de kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie G/H.)

De afdeling Wegen Vlaams-Brabant van het Vlaams gewest liet in 2005 een streefbeeldstudie maken voor de Bergensesteenweg tussen Halle en Anderlecht. Hierin werden voorstellen gedaan om de verkeersstroom op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw zo optimaal mogelijk te maken.

In de studie werd rekening gehouden met een vlotte doorstroom van het openbaar vervoer, de leefbaarheid voor de mensen die er wonen en de veiligheid voor de automobilisten die nu van het ene verkeerslicht naar het andere rijden. Zo groeide de idee om zoveel mogelijk verkeerslichten af te schaffen en waar mogelijk te vervangen door rotondes of soortgelijke constructies.
Vorig jaar werd er reeds een rotonde aangelegd aan het kruispunt van de Bergensesteenweg met de Lotstraat ( zie artikel – klik hier).

Nu heeft Wegen en verkeer Vlaams-Brabant  een aanvraag ingediend om een tweede rotonde aan te leggen op het kruispunt Alsembergsesteenweg en Bergensesteenweg.
Dit kruispunt komt aan bod omdat hier veel zware ongevallen gebeurden. Ook zorgen vrachtwagens, die er bij bedrijven komen laden en lossen, vaak voor onveilige situaties door te draaien dwars over de steenweg. Met een rotonde wordt dit probleem voor vrachtwagenchauffeurs een stuk gemakkelijker omdat ze dan kunnen keren via de rotonde.

Provinciale Kampioenschappen zwemmen 2009

logo-waterleeuwenWij moeten een hele dikke proficiat wensen aan de 11 zwemmers van de Waterleeuwen Sint-Pieters-Leeuw die hebben deelgenomen aan de Provinciaalse Kampioenschappen 2009.

Op de 2de dag zijn ze naar huis gekomen met 10 medailles en op de 3de dag hebben ze er 11 gehaald.
In het totaal hebben we 35 medailles behaald waarvan 4 gouden, 13 zilver en 18 brons.
Onze Provinciaalse Kampioenen zijn : Roel, Tom, Loic en Jonas.

Proficiat vanwege het ganse bestuur aan de zwemmers en trainers. Foto’s hiervan weldra te bekijken op onze site.

Bron: Murielle –  www.waterleeuwen.be

Sint-Pieters-Leeuw werkt samen met cc ‘ t Vondel

Na Herne en Pepingen sluit nu ook Sint-Pieters-Leeuw een samenwerkingsovereenkomst met cultuurcentrum ’t Vondel en koopt bij cc ’t Vondel cultuurbonnen aan voor haar inwoners.

Sint-Pieters-Leeuw koopt bij cc ’t Vondel boekjes cultuurbonnen aan. De inwoners van Sint-Pieters-Leeuw kunnen bij het gemeentebestuur het aantal bonnen kopen die nodig zijn voor één of meerdere tickets. Zij moeten dus geen volledige boekjes aankopen, wat het engagement minder groot maakt.

Affiches en promotiemateriaal van ’t Vondel zullen in Sint-Pieters-Leeuw worden verdeeld en in het gemeentelijk infoblad zal regelmatig een lijst met activiteiten van ’t Vondel worden opgenomen.

Bron: www.halle.be/nieuws/560/default.aspx?id=1201

BOB-controles in Vlaams-Brabant in februari

2009-01-29-bobIn februari voeren de lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant controles uit op rijden onder invloed. De controles zijn onderdeel van de campagne ‘BOB in Vlaams-Brabant’.
De provinciale overheid wil met de campagne ‘BOB in Vlaams-Brabant’ de bevolking bewustmaken van de gevaren van rijden onder invloed. Rijden onder invloed blijft één van de belangrijkste ongevalsoorzaken.
Rijden onder invloed staat immers nog altijd in de top drie van de meest voorkomende ongevalsoorzaken. Wie alcohol drinkt, zal minder goed waarnemen, trager reageren en minder rijvaardigheid aan de dag leggen. Daardoor vergroot het risico op ongevallen.
Vanaf 0,5 promille bestaat voor chauffeurs een aanzienlijk hoger risico op zware ongevallen. Bij 0,5 promille vergroot het risico op een dodelijk ongeval met 2,5 maal, bij 0,8 promille met 4,5 maal, bij 1,5 promille met 16 maal.
Alcohol speelt een rol in naar schatting één op vier ongevallen met doden of zwaargewonden.

24.395 chauffeurs gecontroleerd in 2008
In 2008 verrichtten de politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant gerichte controles op rijden onder invloed. De politiediensten lieten 24.395 chauffeurs blazen om na te gaan of er sprake was van strafbare alcoholintoxicatie.
Voor 1.122 chauffeurs was dit het geval. Dit komt overeen met 4,6% van het totaal aantal gecontroleerde personen.
Als gevolg van deze controles hebben in totaal 232 chauffeurs hun rijbewijs op bevel van het parket moeten inleveren.