sluikstort Meerweg Ruisbroek
sluikstort Meerweg Ruisbroek

Lieve Vanlinthout, burgemeester Sint-Pieters-Leeuw:

De milieudienst van de gemeente volgt reeds enkele maanden de problematiek van het perceel in de Meerweg 69 in Sint-Pieters-Leeuw waar aanvankelijk slechts enkele autowrakken stonden. De laatste weken kwamen er echter een groot aantal wrakken bij (in totaal 43) waardoor de exploitant van het betrokken terrein vergunningsplichtig werd in het kader van de VLAREM-wetgeving. Vanaf dat ogenblik beschikte de verantwoordelijke uitbater uit het Brusselse niet over de nodige milieuvergunning voor deze bedrijvigheid en kwam alles in een stroomversnelling. De lokale politie en de milieuambtenaar stelden op vrijdag 9 januari 2009 proces-verbaal op. De bevoegde overheidsdiensten gingen daarna over tot de gerechtelijke verzegeling van het gebouw na kennisgeving van de milieuovertredingen aan de exploitant. Zij maakten afspraken met de uitbater voor het weghalen van de niet reglementair gestalde autowrakken. Hij kan voor de gewenste activiteit een milieuvergunningaanvraag klasse 2 bij de gemeente indienen. Het is het college van burgemeester en schepenen dat daar dan uitspraak moet over doen.

* Zie ook artikel 7 januari 2009 KLIK HIER.

%d bloggers liken dit: