koninklijk brevet voor Politieverbroedering Sint-Pieters-Leeuw

Op donderdag 15 januari 2009 reiken de provinciegouverneur Lodewijk De Witte, de gedeputeerden en provinciegriffier Marc Collier plechtig de brevetten uit aan vier Vlaams-Brabantse verenigingen die vorig jaar gemachtigd werden om de titel van koninklijke maatschappij te dragen.
 
De biljartclub “Amicale 58” uit Tienen, de folkloristische vereniging “Carabiniers Lembeek 1830” vzw uit Lembeek, de “Politieverbroedering Sint-Pieters-Leeuw” en de vereniging “OKRA-trefpunt 55+ Sint-Martens-Bodegem” mogen voortaan de titel ‘koninklijke’ toevoegen aan hun benaming.
 
Organisaties die hun vijftig jarig bestaan vieren krijgen deze titel in principe van de Koning. Ze worden door de provinciegouverneur plechtig uitgereikt.

Winterweer – dag 4

2009-01-08-strooiwagen
Op verscheidene secundaire wegen moet meer dan één keer zout gestrooid worden om ze sneeuw vrij te krijgen.

Wijk Negenmanneke:  De inwoners van de wijk Negenmanneke vragen zich af wanneer er een einde komt aan de ellende en er gestrooid wordt op de secundaire wegen in hun wijk. Het gemeentebestuur vraagt  begrip op te brengen want de gemeentediensten zijn al sinds zondagavond in de weer om de ijzel en sneeuw zoveel mogelijk te beperken. Eerst werden de straten waar bussen rijden en de hoofdwegen aangepakt. Nadien werd er gestrooid in de straten met een sterke helling en daarna volgden de andere straten.

Het kanaal Brussel-Charlerloi vriest stilaan dicht door de stevige vrieskou.
Voorlopig zijn er geen maatregelen nodig of aangekondigd door de Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) om het ijs te breken.
status: Kanaal Brussel – Charleroi tussen Lembeek en Ruisbroek = bevaarbaar, maar met ijsvorming of aanwezigheid van drijfijs.

Weersverwachting donderdag: Eerst hangt er lage bewolking of aanvriezende mist, daarna komen er geleidelijk opklaringen en blijft het droog. De voorspelde maxima is -2 graden Celsius.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond meldt de volgende afgelastingen voor de periode van 07 tot 12 januari 2009 (Laatste update : donderdag 08 januari 2009 (09.30 u.))
Provincie Brabant: Het Provinciaal Comité van Brabant beslist over te gaan tot een algemene afgelasting van vrijdag 9 januari t/m donderdag 15 januari. De wedstrijden van de corporatieve groepering ABSSA zijn eveneens afgelast.

Smogalarm:  Vanaf vrijdag 9 januari 2009, 6 uur worden op de meeste Belgische snelwegen en enkele ringwegen opnieuw het smogalarm van kracht wegens de hoge concentraties fijn stof in de lucht. Op de snelwegen wordt dan een maximumsnelheid van 90 km per uur ingevoerd. Dat meldt IRCEL (de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu).

Waarschuwing: Het lijkt erop dat de vrieskou autodieven goed uitkomt om hun slag te slaan, stelt automobilistenorganisatie Touring. De dieven maken dankbaar gebruik van het feit dat automobilisten hun wagen warm laten draaien en die ondertussen even verlaten om bijvoorbeeld nog iets op te halen in huis.