politiereglement bij sneeuw en ijzel.

Het is alweer even geleden dat er nog zo veel sneeuw viel in onze regio.
Daarom raadpleegden we de politie website van Sint-Pieters-Leeuw
( www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw )om in het algemeen politiereglement van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de artikels omtrent deze zaak te raadplegen.
2009-01-05-sint-pieters-leeuw_sneeuw_doorgang-voetgangers-schoongeveegd

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT VAN SINT-PIETERS-LEEUW
DD. 14 JANUARI 1988

HOOFDSTUK I : Veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg.

Afdeling 10. De bestrijding van ijzel. Het reinigen van de openbare weg bij sneeuw of ijzel.
Artikel 62.

Bij vriesweer is het verboden op de openbare weg water te gieten of te laten lopen.
Artikel 63.
Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat vóór de eigendom die zij bewonen, voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd of dat het nodige gedaan wordt om de gladheid ervan te vermijden. Het is verboden de sneeuw voor een ander gebouw of op een andere plaats van de openbare weg te vegen waardoor het verkeer wordt belemmerd of de rioolopeningen worden verstopt. Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, rust deze verplichting op de bewoner van de onderste verdieping. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners ervan afwezig, dan rust deze verplichting op de bewoner van de onmiddellijk daarboven gelegen verdieping.
Artikel 64.
De eigenaar of gebruiker van een onbebouwd perceel gelegen in een bebouwde kom, dient erover te waken dat een voldoende ruimte voor de doorgang van voetgangers wordt schoongeveegd, of dat het nodige gedaan wordt om de gladheid te vermijden van dat gedeelte van de openbare weg, gelegen langs het onbebouwde perceel.

Het Politiereglement van Sint-Pieters-Leeuw is te raadplegen als PDF KLIK HIER.

Sneeuw in Sint-Pieters-Leeuw

2009-01-05-sneeuw 2009-01-05-sint-pieters-leeuw_sneeuw-centrum-rink
In Sint-Pieters-Leeuw ligt er net als in de rest van België  een sneeuwtapijt van enkele centimeters.
Toch blijft de  chaos voorlopig uit.
Er zijn vooral problemen op de secundaire wegen. Die liggen er soms erg glad bij en er zijn dan ook al enkele slippartijen gebeurd.
2009-01-05-sint-pieters-leeuw_sneeuw-bus

In het eerste deel van de ochtendspits is er meer file dan normaal op de snelwegen in  Vlaams-Brabant, zo meldt het  het Vlaams Verkeerscentrum.
De Lijn Vlaams-Brabant vraagt haar klanten rekening te houden met vertragingen.
Op het hele spoornet zijn er kleine vertragingen van 5 tot 15 minuten. Maar nergens zijn er extreme problemen, volgens spoorbeheerder Infrabel.

Update 12 uur: – De verkeerssituatie op de snelwegen is genormaliseerd, na een moeizame ochtendspits als gevolg van de sneeuwval. Op de secundaire wegen is het echter nog gevaarlijk rijden.
De zwaarste sneeuwval is nu achter de rug, maar verwachte vorst kan opnieuw tot verkeershinder leiden. Ook vannacht wordt er vorst verwacht, met minima tussen -6 en -13 graden.

Morgen krijgen we een zonnige maar koude dag met temperaturen tot -3 graden
De kans dat de sneeuw van de afgelopen nacht en vanmorgen aanvriest, is dan ook reëel.
2009-01-05-sint-pieters-leeuw_sneeuw-verboden-op-ijs

Tevens is het in Sint-Pieters-Leeuw verboden om het  ijs van vijvers te betreden!

Maar dat de sneeuw ook mooi kan zijn tonen onderstaande foto’s.
2009-01-05-sint-pieters-leeuw_kerk-rink 2009-01-05-sint-pieters-leeuw_coloma

2009-01-05-sint-pieters-leeuw_coloma-sneeuw-bank 2009-01-05-sint-pieters-leeuw_coloma-sneeuw-vanuit-hoogte

Vogels voederen in de winter

2009-01-05-voederen-vogels’s Winters geraken vogels moeilijk aan voedsel. Dan hebben ze juist extra veel energie nodig om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Insecten zijn grotendeels verdwenen en bessen vaak al op. Regen en sneeuw maken het de zaadeters moeilijk om bij hun voedsel te komen. Het bijvoederen van vogels in de winter is bij veel mensen dan ook een populaire bezigheid.

Niet alleen help je de vogels om barre tijden door te komen, je krijgt er een schitterend schouwspel voor terug! Vogels die vaak verscholen blijven of in een flits voorbij vliegen, laten zich nu gemakkelijk bekijken. Als dat geen win-win situatie is… Voor een goede start geeft Natuurpunt je graag een aantal handige tips!

Tips voor het voederen:

* Voederen mag op bescheiden schaal het hele jaar (bijvoorbeeld met zaden), maar het is pas echt nodig als het langdurig vriest en/of sneeuwt.
* Voeder niet teveel tegelijk en liefst ’s ochtends (na een lange, koude nacht hebben vogels behoefte aan een stevig ontbijt) en tegen het einde van de middag (zo kunnen ze de nacht doorkomen). Overdadig voederen kan muizen en ratten aantrekken.
* Geef geen voedsel waarin zout is verwerkt. In de kaas en het brood dat je voedert zit al meer dan genoeg zout.
* Voeder zeker geen margarine of boter, die werken als laxeermiddel.
* Voedsel dat makkelijk bevriest, zoals appels, voeder je best als geheel en niet in kleine stukjes.
* Voeder nooit vet en pinda’s in de tijd dat vogels jongen hebben! De jongen van de meeste zangvogels eten insecten.

Water:

In de winter is water even belangrijk als voldoende voedsel. Wanneer het gesneeuwd heeft, is het niet nodig voor water te zorgen. De vogels komen dan aan vocht door van de sneeuw te pikken. Bij vorst zet u best een bakje met water buiten (nooit zout in het water doen).

Elke vogelsoort eet zoals hij gebekt is.

Merel, kramsvogel, koperwiek, zanglijster en spreeuw.
Brood, gewelde krenten en rozijnen, kaasresten, fruit, schillen en klokhuizen, alle soorten bessen, gekookte aardappelen.
Op de grond, sneeuwvrij, een open plek met beschutting dichtbij.

Koolmees, pimpelmees, matkop, kuifmees, zwarte mees en staartmees.

Vetbollen, slingers ongebrande, ongezouten pinda’s, halve kokosnoot, vogelzaad en zonnebloempitten.
Op de voedertafel, voederbuis, opgehangen in bomen of struiken.

Specht, boomklever en boomkruiper.
Ongezouten pinda’s en noten, vetbollen, zonnebloempitten, kaas zonder korst.
Eventueel vastgemaakt aan een boomstam op een rustige plek.

Huismus, ringmus, sijs, distelvink, vink, keep en groenling.
Bruin brood, onkruidzaden, gemengd strooizaad, etensresten, zonnebloempitten.
Op de grond, voedertafel, voederbuis.

Winterkoninkje, heggenmus en roodborstje.

Universeel voer, bessen, meelwormen, broodkruimels, maden en larven, ongekookte havermout.
Op de grond, sneeuwvrij, mag ook beschut onder heggen en struiken.

Bron en meer info via: www.natuurpunt.be

Agenda: VELT-voordracht “Groenbemesters in de ecologische tuin”

2009-01-05-velt-archief
Velt Groot-Halle & Sint-Pieters-Leeuw organiseert op donderdag 8 januari 2009 om 20 uur een voordracht omtrent het nut van groenbemesters in een ecologische tuin. Zoals steeds gaat de voordracht door in het cafetaria van ‘t Vondel, Possozplein 40, 1500 Halle.
De inkom is naar aloude gewoonte gratis en alle geïnteresseerden zijn dan ook méér dan welkom.

Gastspreker van de avond, Jos Van Hoecke, is in Halle voldoende bekend om te weten dat dit onderwerp op een duidelijke en enthousiaste manier zal gebracht worden. In zijn voordracht zal hij onder meer vertellen waarom groenbemesters in onze tuin gebruikt kunnen worden. De verschillende families en soorten groenbemesters met hun specifieke eigenschappen komen aan bod.

Jos zorgt ook altijd voor bijbehorende teksten. Dit laat de aanwezigen toe achteraf nog allerlei nuttige informatie op te zoeken.

Wenst u bijkomende info omtrent deze activiteit of omtrent de werking van de plaatselijke VELT-vereniging, contacteer dan Hélène Gillis via info.groot-halle@velt.be of 02 / 356.22.83.

Tekst en foto : Hélène Gillis en Jan Morre