Etienne Heyse Bisschoppelijk Vicaris voor Vicariaat Vlaams-Brabant

Etienne Heyse
Etienne Heyse

Vrijdag 30 januari, heeft kardinaal Godfried Danneels kanunnik Etienne Heyse benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Als bisschoppelijk vicaris heeft kanunnik Heyse de volledige pastorale eindverantwoordelijkheid voor dit vicariaat. Hij zal worden bijgestaan door zijn assistent, pater Marcel De Pauw m.s.c. (Missionarissen van het H. Hart), die voordien adjunct was van hulpbisschop Jan De Bie. Mgr. De Bie legde op 3 januari dit jaar al zijn bestuursfuncties neer, nadat hem om gezondheidsredenen eervol ontslag werd verleend door paus Benedictus XVI.
Etienne Heyse werd geboren op 2 februari 1967 in Vilvoorde. Hij werd tot priester gewijd op 12 september 1992. De nieuwe bisschoppelijk vicaris behaalde kandidaatsdiploma’s Moderne Geschiedenis en Oosterse Filologie en licentiaatdiploma’s Godsdienstwetenschappen en Godgeleerdheid. Sinds september 1997 is hij diocesaan verantwoordelijke voor de Vorming Permanent Diaconaat en van juli 2000 tot augustus 2008 was hij president van het Diocesaan Seminarie Johannes XXIII in Leuven. Sinds 1 september 2006 was hij ook parochievicaris in de Sint-Lambertusparochie in Heverlee.
De kardinaal stelde zijn nieuwe bisschoppelijk vicaris voor Vlaams-Brabant en Mechelen voor in het Diocesaan Pastoraal Centrum (DPC) in Mechelen, in aanwezigheid van alle medewerk(st)ers en dekens van het vicariaat.

Bron & foto: Kerknet

Agenda: Hoe gezond zijn vaccins?

kav-logoIn de geneeskunde gaat er steeds meer aandacht naar preventie. mede daardoor zijn er de laatste jaren steeds meer vaccins op de markt gekomen, vooral voor kinderen (het vaccin tegen het rotavirus, pneumokokken,…). Voor vrouwen is er het vaccin tegen baarmoederhalskanker en ook het griepvaccin wordt op steeds grotere schaal gebruikt. Vaccins worden door de Hoge Gezondheidsraad van België dan ook aanbevolen, omdat ze een hogere bescherming bieden en tal van ziektes voorkomen. Bovendien behoren vaccins tot de grootste successen in de medische wereld. Maar hebben vaccins ook nadelen en is het in alle omstandigheden zinvol om je als kind of volwassene te laten vaccineren?
kwb-logoMet deze info avond wil KWB en KAV Zuun informatie geven over het belang van vaccins voor kinderen en volwassen.

INKOM GRATIS
Maandag 2 februari 2009 om 20.00

Locatie: KWB lokaal A.Quintusstraat 20 te Zuun

Leeuwse subsidies weldra op rechtenverkenner.be

Vaak weten burgers – mede door het uitgebreide aanbod, de onoverzichtelijke en de snel wijzigende regelgeving – niet op welke sociale voordelen en tegemoetkomingen zij recht hebben. Ook voor medewerkers van de Sociale Huizen en andere welzijnsvoorzieningen is het een onmogelijke taak om van alle wijzigingen op de hoogte te zijn en te blijven.

Koen Vereeken
Koen Vereeken

Gemeenteraadslid Koen Vereeken (CD&V) stelde daarom op de gemeenteraad van 29 januari voor om alle gemeentelijke subsidies en sociale voordelen overzichtelijk te bundelen en te plaatsen op de website www.rechtenverkenner.be. Volgens Vereeken is één van de doelstellingen in het Lokaal Sociaal Beleidsplan mensen wegwijs te maken in de verschillende structuren en wetgevingen en dit op een zo gebruiksvriendelijk en meest efficiënt mogelijke manier. 
De “rechtenverkenner” is een website die de informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau bundelt, aldus Koen Vereeken. Je kan op de website de vele voordelen doorzoeken op thema, doelgroep of via persoonlijk profiel. De website is een handig instrument om antwoorden te vinden op diverse vragen. 
Het voorstel werd door de gemeenteraad unaniem aanvaard, zodat alle Leeuwse inwoners weldra terecht kunnen op www.rechtenverkenner.be.

stedenbouwkundige aanvraag voor aanleg rotonde op kruispunt Bergensesteenweg en Alsenbergsesteenweg

kruispunt Bergensesteenweg en Alsenbergsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw
kruispunt Bergensesteenweg en Alsenbergsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw

Wegen en verkeer Vlaams-Brabant heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de herinrichting van het kruispunt van de Bergensesteenweg (N6) en de Alsenbergsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.
( Het gaat om de kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie G/H.)

De afdeling Wegen Vlaams-Brabant van het Vlaams gewest liet in 2005 een streefbeeldstudie maken voor de Bergensesteenweg tussen Halle en Anderlecht. Hierin werden voorstellen gedaan om de verkeersstroom op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw zo optimaal mogelijk te maken.

In de studie werd rekening gehouden met een vlotte doorstroom van het openbaar vervoer, de leefbaarheid voor de mensen die er wonen en de veiligheid voor de automobilisten die nu van het ene verkeerslicht naar het andere rijden. Zo groeide de idee om zoveel mogelijk verkeerslichten af te schaffen en waar mogelijk te vervangen door rotondes of soortgelijke constructies.
Vorig jaar werd er reeds een rotonde aangelegd aan het kruispunt van de Bergensesteenweg met de Lotstraat ( zie artikel – klik hier).

Nu heeft Wegen en verkeer Vlaams-Brabant  een aanvraag ingediend om een tweede rotonde aan te leggen op het kruispunt Alsembergsesteenweg en Bergensesteenweg.
Dit kruispunt komt aan bod omdat hier veel zware ongevallen gebeurden. Ook zorgen vrachtwagens, die er bij bedrijven komen laden en lossen, vaak voor onveilige situaties door te draaien dwars over de steenweg. Met een rotonde wordt dit probleem voor vrachtwagenchauffeurs een stuk gemakkelijker omdat ze dan kunnen keren via de rotonde.

Provinciale Kampioenschappen zwemmen 2009

logo-waterleeuwenWij moeten een hele dikke proficiat wensen aan de 11 zwemmers van de Waterleeuwen Sint-Pieters-Leeuw die hebben deelgenomen aan de Provinciaalse Kampioenschappen 2009.

Op de 2de dag zijn ze naar huis gekomen met 10 medailles en op de 3de dag hebben ze er 11 gehaald.
In het totaal hebben we 35 medailles behaald waarvan 4 gouden, 13 zilver en 18 brons.
Onze Provinciaalse Kampioenen zijn : Roel, Tom, Loic en Jonas.

Proficiat vanwege het ganse bestuur aan de zwemmers en trainers. Foto’s hiervan weldra te bekijken op onze site.

Bron: Murielle –  www.waterleeuwen.be

Sint-Pieters-Leeuw werkt samen met cc ‘ t Vondel

Na Herne en Pepingen sluit nu ook Sint-Pieters-Leeuw een samenwerkingsovereenkomst met cultuurcentrum ’t Vondel en koopt bij cc ’t Vondel cultuurbonnen aan voor haar inwoners.

Sint-Pieters-Leeuw koopt bij cc ’t Vondel boekjes cultuurbonnen aan. De inwoners van Sint-Pieters-Leeuw kunnen bij het gemeentebestuur het aantal bonnen kopen die nodig zijn voor één of meerdere tickets. Zij moeten dus geen volledige boekjes aankopen, wat het engagement minder groot maakt.

Affiches en promotiemateriaal van ’t Vondel zullen in Sint-Pieters-Leeuw worden verdeeld en in het gemeentelijk infoblad zal regelmatig een lijst met activiteiten van ’t Vondel worden opgenomen.

Bron: www.halle.be/nieuws/560/default.aspx?id=1201