Etienne Heyse Bisschoppelijk Vicaris voor Vicariaat Vlaams-Brabant

Etienne Heyse
Etienne Heyse

Vrijdag 30 januari, heeft kardinaal Godfried Danneels kanunnik Etienne Heyse benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Als bisschoppelijk vicaris heeft kanunnik Heyse de volledige pastorale eindverantwoordelijkheid voor dit vicariaat. Hij zal worden bijgestaan door zijn assistent, pater Marcel De Pauw m.s.c. (Missionarissen van het H. Hart), die voordien adjunct was van hulpbisschop Jan De Bie. Mgr. De Bie legde op 3 januari dit jaar al zijn bestuursfuncties neer, nadat hem om gezondheidsredenen eervol ontslag werd verleend door paus Benedictus XVI.
Etienne Heyse werd geboren op 2 februari 1967 in Vilvoorde. Hij werd tot priester gewijd op 12 september 1992. De nieuwe bisschoppelijk vicaris behaalde kandidaatsdiploma’s Moderne Geschiedenis en Oosterse Filologie en licentiaatdiploma’s Godsdienstwetenschappen en Godgeleerdheid. Sinds september 1997 is hij diocesaan verantwoordelijke voor de Vorming Permanent Diaconaat en van juli 2000 tot augustus 2008 was hij president van het Diocesaan Seminarie Johannes XXIII in Leuven. Sinds 1 september 2006 was hij ook parochievicaris in de Sint-Lambertusparochie in Heverlee.
De kardinaal stelde zijn nieuwe bisschoppelijk vicaris voor Vlaams-Brabant en Mechelen voor in het Diocesaan Pastoraal Centrum (DPC) in Mechelen, in aanwezigheid van alle medewerk(st)ers en dekens van het vicariaat.

Bron & foto: Kerknet

Agenda: Hoe gezond zijn vaccins?

kav-logoIn de geneeskunde gaat er steeds meer aandacht naar preventie. mede daardoor zijn er de laatste jaren steeds meer vaccins op de markt gekomen, vooral voor kinderen (het vaccin tegen het rotavirus, pneumokokken,…). Voor vrouwen is er het vaccin tegen baarmoederhalskanker en ook het griepvaccin wordt op steeds grotere schaal gebruikt. Vaccins worden door de Hoge Gezondheidsraad van België dan ook aanbevolen, omdat ze een hogere bescherming bieden en tal van ziektes voorkomen. Bovendien behoren vaccins tot de grootste successen in de medische wereld. Maar hebben vaccins ook nadelen en is het in alle omstandigheden zinvol om je als kind of volwassene te laten vaccineren?
kwb-logoMet deze info avond wil KWB en KAV Zuun informatie geven over het belang van vaccins voor kinderen en volwassen.

INKOM GRATIS
Maandag 2 februari 2009 om 20.00

Locatie: KWB lokaal A.Quintusstraat 20 te Zuun

Leeuwse subsidies weldra op rechtenverkenner.be

Vaak weten burgers – mede door het uitgebreide aanbod, de onoverzichtelijke en de snel wijzigende regelgeving – niet op welke sociale voordelen en tegemoetkomingen zij recht hebben. Ook voor medewerkers van de Sociale Huizen en andere welzijnsvoorzieningen is het een onmogelijke taak om van alle wijzigingen op de hoogte te zijn en te blijven.

Koen Vereeken
Koen Vereeken

Gemeenteraadslid Koen Vereeken (CD&V) stelde daarom op de gemeenteraad van 29 januari voor om alle gemeentelijke subsidies en sociale voordelen overzichtelijk te bundelen en te plaatsen op de website www.rechtenverkenner.be. Volgens Vereeken is één van de doelstellingen in het Lokaal Sociaal Beleidsplan mensen wegwijs te maken in de verschillende structuren en wetgevingen en dit op een zo gebruiksvriendelijk en meest efficiënt mogelijke manier. 
De “rechtenverkenner” is een website die de informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau bundelt, aldus Koen Vereeken. Je kan op de website de vele voordelen doorzoeken op thema, doelgroep of via persoonlijk profiel. De website is een handig instrument om antwoorden te vinden op diverse vragen. 
Het voorstel werd door de gemeenteraad unaniem aanvaard, zodat alle Leeuwse inwoners weldra terecht kunnen op www.rechtenverkenner.be.

Agenda: SmulPop 2009

2009-01-30-smulpop_2009Op vrijdag 13 februari 2009 organiseert Chiro Zuun  voor de eerste keer SmulPop 2009.

Er zijn drie optredens voorzien:

* 20.30 uur In Situ;
* 22.00 uur Almighty Ducks;
* 00.00 uur King Alfred.

Afspraak om 20.30 in Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 6 te Sint-Pieters-Leeuw
inkom: 5,00 euro / voorverkoop: 4,00 euro
Meer info: www.chirozuun.be

stedenbouwkundige aanvraag voor aanleg rotonde op kruispunt Bergensesteenweg en Alsenbergsesteenweg

kruispunt Bergensesteenweg en Alsenbergsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw
kruispunt Bergensesteenweg en Alsenbergsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw

Wegen en verkeer Vlaams-Brabant heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de herinrichting van het kruispunt van de Bergensesteenweg (N6) en de Alsenbergsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.
( Het gaat om de kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie G/H.)

De afdeling Wegen Vlaams-Brabant van het Vlaams gewest liet in 2005 een streefbeeldstudie maken voor de Bergensesteenweg tussen Halle en Anderlecht. Hierin werden voorstellen gedaan om de verkeersstroom op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw zo optimaal mogelijk te maken.

In de studie werd rekening gehouden met een vlotte doorstroom van het openbaar vervoer, de leefbaarheid voor de mensen die er wonen en de veiligheid voor de automobilisten die nu van het ene verkeerslicht naar het andere rijden. Zo groeide de idee om zoveel mogelijk verkeerslichten af te schaffen en waar mogelijk te vervangen door rotondes of soortgelijke constructies.
Vorig jaar werd er reeds een rotonde aangelegd aan het kruispunt van de Bergensesteenweg met de Lotstraat ( zie artikel – klik hier).

Nu heeft Wegen en verkeer Vlaams-Brabant  een aanvraag ingediend om een tweede rotonde aan te leggen op het kruispunt Alsembergsesteenweg en Bergensesteenweg.
Dit kruispunt komt aan bod omdat hier veel zware ongevallen gebeurden. Ook zorgen vrachtwagens, die er bij bedrijven komen laden en lossen, vaak voor onveilige situaties door te draaien dwars over de steenweg. Met een rotonde wordt dit probleem voor vrachtwagenchauffeurs een stuk gemakkelijker omdat ze dan kunnen keren via de rotonde.

Provinciale Kampioenschappen zwemmen 2009

logo-waterleeuwenWij moeten een hele dikke proficiat wensen aan de 11 zwemmers van de Waterleeuwen Sint-Pieters-Leeuw die hebben deelgenomen aan de Provinciaalse Kampioenschappen 2009.

Op de 2de dag zijn ze naar huis gekomen met 10 medailles en op de 3de dag hebben ze er 11 gehaald.
In het totaal hebben we 35 medailles behaald waarvan 4 gouden, 13 zilver en 18 brons.
Onze Provinciaalse Kampioenen zijn : Roel, Tom, Loic en Jonas.

Proficiat vanwege het ganse bestuur aan de zwemmers en trainers. Foto’s hiervan weldra te bekijken op onze site.

Bron: Murielle –  www.waterleeuwen.be

Sint-Pieters-Leeuw werkt samen met cc ‘ t Vondel

Na Herne en Pepingen sluit nu ook Sint-Pieters-Leeuw een samenwerkingsovereenkomst met cultuurcentrum ’t Vondel en koopt bij cc ’t Vondel cultuurbonnen aan voor haar inwoners.

Sint-Pieters-Leeuw koopt bij cc ’t Vondel boekjes cultuurbonnen aan. De inwoners van Sint-Pieters-Leeuw kunnen bij het gemeentebestuur het aantal bonnen kopen die nodig zijn voor één of meerdere tickets. Zij moeten dus geen volledige boekjes aankopen, wat het engagement minder groot maakt.

Affiches en promotiemateriaal van ’t Vondel zullen in Sint-Pieters-Leeuw worden verdeeld en in het gemeentelijk infoblad zal regelmatig een lijst met activiteiten van ’t Vondel worden opgenomen.

Bron: www.halle.be/nieuws/560/default.aspx?id=1201

BOB-controles in Vlaams-Brabant in februari

2009-01-29-bobIn februari voeren de lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant controles uit op rijden onder invloed. De controles zijn onderdeel van de campagne ‘BOB in Vlaams-Brabant’.
De provinciale overheid wil met de campagne ‘BOB in Vlaams-Brabant’ de bevolking bewustmaken van de gevaren van rijden onder invloed. Rijden onder invloed blijft één van de belangrijkste ongevalsoorzaken.
Rijden onder invloed staat immers nog altijd in de top drie van de meest voorkomende ongevalsoorzaken. Wie alcohol drinkt, zal minder goed waarnemen, trager reageren en minder rijvaardigheid aan de dag leggen. Daardoor vergroot het risico op ongevallen.
Vanaf 0,5 promille bestaat voor chauffeurs een aanzienlijk hoger risico op zware ongevallen. Bij 0,5 promille vergroot het risico op een dodelijk ongeval met 2,5 maal, bij 0,8 promille met 4,5 maal, bij 1,5 promille met 16 maal.
Alcohol speelt een rol in naar schatting één op vier ongevallen met doden of zwaargewonden.

24.395 chauffeurs gecontroleerd in 2008
In 2008 verrichtten de politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant gerichte controles op rijden onder invloed. De politiediensten lieten 24.395 chauffeurs blazen om na te gaan of er sprake was van strafbare alcoholintoxicatie.
Voor 1.122 chauffeurs was dit het geval. Dit komt overeen met 4,6% van het totaal aantal gecontroleerde personen.
Als gevolg van deze controles hebben in totaal 232 chauffeurs hun rijbewijs op bevel van het parket moeten inleveren.

Uitslagen scrabbletoernooi Vlezenbeek

Uitslagen scrabbletoernooi 23 januari 2009 in De Merselborre Vlezenbeek door Cultuurcentrum Coloma Sint-Pieters-Leeuw en de Vlaamse Werkgroep DE VREDE uit Vlezenbeek. De top 5 van elke groep.

CLUBSPELERS – 8 deelnemers

 1. Ruysschaert Rosa
 2. Joseph Fernand
 3. Vetsuypens Camille
 4. Leuckx Jeannine
 5. Fastenaekels Christiane

GELEGENHEIDSSPELERS – 40 deelnemers

 • Huybrechts Irmgard
 • Boddengeen Thierry
 • Devogelaere Eliane
 • Henvaux Michel
 • Van Keerberghe Maggy
  1. JONGEREN – 18 deelnemers

   1. De Mesmaeker Vincent
   2. Van Overstraeten Arnout
   3. Debroeyer Jens
   4. Doise Charlotte
   5. De Kegel Bart

   VERWENSPELERS – 11 deelnemers

   1. Rodriguez Sébastien
   2. De Kegel Marleen
   3. Mairesse Bastien
   4. Gebski Marie-Jeanne
   5. Cherain Alida

   Zie ook het artikel: 654 leerlingen nemen deel aan scrabbletornooi van 22/01/2009

   46 gemeenten Sportvriendelijke gemeente 2008 in Vlaams-Brabant

   Wildersportcomplex Sint-Pieters-Leeuw
   Wildersportcomplex Sint-Pieters-Leeuw

   De provincie Vlaams-Brabant reikt jaarlijks subsidies en titels uit in het kader van de actie Vlaams-Brabant Beweegt.
   Tijdens het Sportgala op woensdag 11 februari 2009 wordt Sint-Pieters-Leeuw samen met 46 andere gemeenten gelauwerd met de titel “Sportvriendelijke gemeente 2008”.

   Sint-Pieters-Leeuw krijgt symbolisch een cheque overhandigd met de ondersteuning vanuit de provincie Vlaams-Brabant. De provincie trok een totaal subsidiebedrag van 40 000 euro uit voor de actie.  Dat bedrag wordt verdeeld over de 46 gemeenten, naargelang het aantal behaalde punten.  Punten konden worden behaald door deel te nemen aan bepaalde provinciale sportdagen, sport activiteiten en organisaties.

   FriS start met zwemwerking voor kinderen en volwassenen met een beperking.

   2008-11-21-sint-pieters-leeuw_zwemmarathon_tvv_fris_2_marc-peeters

   Naar aanleiding van de zwemmarathon die de sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde ten voordele van FriS (Friends & Scream United), een sportclub met een warm hart voor kinderen en volwassenen met een beperking is het idee ontstaan om ook in de schoot van FriS met een zwemafdeling te beginnen.

   Er bestond al langer de wens om naast het voetbal in Laken en Lot, het turnen in Sint-Pieters-Leeuw, het boccia in Steenokkerzeel en het net- en basketbal in Lot met een zwemwerking te starten. De heilzame werking van het water is alom gekend en bovendien biedt een dergelijke werking allerlei mogelijkheden naar verschillende handicap klassen toe. De zoektocht naar beschikbaar water bleek echter geen makkelijke klus. Tijdens de zwemmarathon kon echter contact worden gelegd met de Waterleeuwen, een zwemclub in Sint-Pieters-Leeuw. Zij stellen tijdens hun zwem uren wat plaats ter beschikking op maandagavond, een genereus gebaar dat leidt tot een mooi voorbeeld van integratie.

   De opstartende zwemwerking voor mensen met een beperking is ook een mooi samenwerkingsverhaal tussen twee laureaten van De Pluim, uitgereikt door de Koning Boudewijnstichting en Ring-TV.

   Ludo Blommaert, die De Pluim in 2006 precies kreeg voor het organiseren van zwemmen voor mensen met een handicap, kwam voor en achter de schermen Marc Peeters, initiatiefnemer van FriS en laureaat van De Pluim in 2007, tegen. Beiden besloten hun krachten te bundelen en samen in zee te gaan.
   Concreet zijn kinderen en volwassenen met een beperking van harte welkom op maandag 2 februari en vervolgens elke volgende maandag van 19 tot 20 uur in het zwembad van het Wildersportcomplex, Sportlaan 11 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Naast Ludo Blommaert, ervaringsdeskundige, zwemleraar en redder, zullen ook Els De Win, eveneens ervaringsdeskundige en sudente kiné aan de VUB, en andere zwemfanaten met het juiste buikgevoel voor de doelgroep deze nieuwe werking begeleiden. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen of het te komen proberen.

   Meer info: www.frisseclub.net
   Je kan hen contacteren:
   * per email: frisseclub@gmail.com
   * per brief: FriS, Ruisbroeksesteenweg 134, 1600 St-Pieters-Leeuw

   Evenementenhal en Zonnig Leven – stand van zaken

   2009-01-26_evenementenhal_schepen_jos-speeckaert
   Schepen van Gemeentelijke gebouwen Jos Speeckaert geeft tekst en uitleg bij de verkoop van de Evenementenhal. ( zie artikel 21/01/2009)

   Schepen  Jos Speeckaert: “De evenementenhal werd enkele jaren terug aangekocht om er een grote feestzaal van te maken. Het nieuwe bestuur heeft andere prioriteiten gelegd en er staan heel wat grote projecten op het getouw. (bouw nieuwe school, aankoop gebouw voor de Politie, nieuw gebouw voor Zonnig Leven en een nieuw rusthuis).

   De evenementenhal betekent jaarlijks een zeer zware uitgave voor de gemeentekas. Omdat er nu een paar geïnteresseerde kopers zijn, heeft de bestuursmeerderheid beslist om dit gebouw zo snel mogelijk te verkopen.
   De evenementenhal zal dit jaar openbaar verkocht worden, met de voorwaarde dat de gemeente het gebouw verder mag gebruiken tot 31/12/2009.”

   Wat met verenigingen zoals vzw De Poel die gebruik maken van de evenementenhal?

   Schepen  Jos Speeckaert: “De verenigingen en vzw de Poel, die gebruik maken van de evenementenhal, zullen nadien een andere oplossing moeten zoeken. Wij zullen hen uiteraard in de mate van het mogelijke hierbij helpen.”

   Hoe is de actuele situatie voor de nieuwbouw van Zonnig Leven?

   Schepen  Jos Speeckaert:  “Wat Zonnig Leven betreft, hebben wij ook de pech dat het bijzonder plan van aanleg, dat de nieuwbouw moet regelen, werd afgekeurd omdat het nieuwe gebouw niet mag worden ingeplant op de plaats waar het oude gebouw nu is gevestigd. Het gebouw moet volgens stedenbouw dichter bij de straat worden ingeplant. Het bijzonder plan van aanleg moet in die zin aangepast worden, maar het is spijtig dat zo een dossier meer dan een jaar onderweg is alvorens het wordt goedgekeurd.

   Intussen hebben wij een werkgroep opgericht die het dossier voor het nieuwe gebouw van Zonnig Leven zal voorbereiden. Zodoende kunnen wij onmiddellijk  de bouwvergunning indienen op het ogenblik dat het bijzonder plan van aanleg is goedgekeurd.”

   Subscribe

   Agenda: KVLV Vlezenbeek- Hou je lever gezond

   2008-09-25-logo_kvlv_vrouwen-met-vaartJe kent wellicht de uitdrukkingen ‘Er ligt iets op mijn lever’ en ‘Een droge lever hebben’. Waarschijnlijk stond je nog nooit stil bij dat grootste en zwaarste orgaan van je lichaam: de lever. Nochtans heeft hij een grote invloed op ons gehele functioneren, en op onze energie.
   Tijdens de les overlopen we de anatomie en de verschillende taken van de lever. Hoe ziet hij er uit, wat doet hij allemaal voor ons?  Wat is de wisselwerking tussen de lever en onze vitaliteit? Zit de lever er voor iets tussen als we ons minder energiek voelen?
   Je gaat naar huis met een aantal adviezen om je lever gezond te houden.

   Donderdag 29 januari 2009 om 13 uur in C.C. Merselborre Schaliestraat 2 te Vlezenbeek

   Meer info: Anny Van Cutsem 02/532.15.82 – vcanny@hotmail.com

   Agenda: Nieuwjaarsontmoeting ACW Groot-Leeuw

   logo-acwWe verwelkomen jou graag op de nieuwjaarsontmoeting van ACW Groot-Leeuw. Op onze receptie brengen we een stukje van de campagne “de sociale zekerheid is er voor u” tot leven: met een portie informatie én animatie.
   Programma:

   * 19.30 uur: onthaal met een drankje;
   * 19.45 uur: welkomstwoord door Wim Zeeuwe, voorzitter ACW Groot-Leeuw;
   * 20.00 uur: tooggesprekjes:
   Marc Berghman laat ons kennismaken met onze sociale zekerheid en de bewoners van het Vlaams Sociaal Centrum;
   stand-up comedy door Frank Tierens, alias “Marcel”;
   * 21.00 uur: receptie en rondleiding.

   Breng een knoop mee en je krijgt van ons …

   Op woensdag 28 januari 2009 om 19.30 uur
   Prijs: Toegang gratis.
   Locatie: Dienstencentrum Negenhof, Sint-Stevensstraat 62 te  Sint-Pieters-Leeuw

   Agenda: Wandeling te Vlezenbeek 55+

   Wandeling te Vlezenbeek Eksteroog de wandelgroep voor 55+Wandeling houdt een 2 x 6 km wandeling te Vlezenbeek. Mogelijkheid om af te haken na 6 km. Lunchpakket meebrengen!
   Op dinsdag 27 januari 2009 om 11.00 uur
   Afspraak aan de Parking kerkhof van Vlezenbeek, Vlezenbeeklaan te Vlezenbeek
   Meer info: Hugo Segers 02/377.59.70 – segershugo@telenet.be

   Maurits Nevens ontving van Davidsfonds de Vic Feytons-prijs

   2009-01-10-maurits-nevens_glasramenGlaskunstenaar  Nevens uit Lot kreeg van het Davidsfonds van Sint-Pieters-Leeuw de Vic Feytons-prijs.
   Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon of vereniging die zich op cultureel of Vlaams vlak bijzonder verdienstelijk maakte.
   De glasramen van Maurits Nevens hangen in kerken en musea over de hele wereld.

   In het atelier naast zijn woonst in  Lot vervaardigde kunstglazenier Maurits Nevens afgelopen jaar onder andere twee glasramen voor de San Guliano dei Fiamminghi-kerk in hartje Rome. Het eerste glasraam, ‘De Uitnodiging’, is een verwijzing naar het eeuwen oude doel van de San Juliano-stichting: de opvang van pelgrims. Het tweede werk, “Vlaanderen-Rome” is een uitbeelding van de stroom humanisten, kunstenaars en edelen die door de eeuwen heen uit Vlaanderen naar Rome zijn gekomen. “Het resultaat is prachtig”, aldus opdrachtgever Hugo Vanermen, rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen, in een enthousiaste brief aan Nevens.

   “Ondanks zijn naambekendheid, bleef hij toch altijd gewoon één van ons”, aldus het bestuur van het Leeuwse Davidsfonds.
   Maurits Nevens zelf noemde het erediploma Vic Feytons een mooie erkenning.

   Bio: Maurits Nevens werd geboren op 8 april 1929. Met een onderwijzersdiploma op zak behaalde hij ook nog eens de ‘grote prijs’ aan de kunstacademie van Gent. Nadien volgde hij een cursus glas, mozaïek en fresco aan de ‘Kunstgewerbeschule'(Kunstnijverheidsschool) te Krefeld en volgde stage in het Duitse glasatelier Van Gellekom te Kevelaar(Rijnland). Hij volgde ook een cursus monumentale kunst. In 1970 besliste hij zich uitsluitend toe te leggen op de glasraamkunst.

   **AddInto

   voetbal Sint-Pieters-Leeuw 25/01/2009

   Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
   Affligem –  Zuun A   2-0
   In de algemene stand staat Zuun A op de 12 de plaats op 13 punten van leider Etoile Bxl.

   Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
   Zuun B –  SK. Leeuw  1-5
   In de algemene stand staat SK Leeuw op de 6 de plaats op 15 punten van leider SK Gooik.
   Zuun B is voorlaatste met één wedstrijd minder gespeeld.

   Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
   Herne –  Brucom  1-1
   ES Braine –  Ruisbroek  1-0
   Leeuw B –  Tollembeek 0-1
   Pepingen B –  Negenman.  2-0

   Vierde Prov. D – Prov. Brabant – 2008-2009
   Eizeringen B –  Vlezenb. 4-1
   In de algemene stand staat Vlezenbeek op de 13 de plaats op 24 punten van leider Mollem.

   **************************************************************

   Meer info over de clubs uit onze gemeente:
   K.V. ZUUN A   – 2de prov C —- http://www.kvzuun.be/
   K.V. ZUUN B   – 3de prov C
   SK Leeuw A    – 3de prov C —- http://www.skleeuw.be
   KV. Brucom SP.- 4de prov C —- http://www.kvbrucomsp.be/
   Rruisbroek FC – 4de prov C —- http://www.rrfc.be/
   F.C. Negenmanneke – 4de prov C —- website onbekend
   sk vlezenbeek – 4de prov D —- http://users.pandora.be/reicheltrik/

   Verkoop evenementenhal op agenda gemeenteraad

   Evenementenhal Sint-Pieters-Leeuw
   Evenementenhal Sint-Pieters-Leeuw

   Op de dagorde van de gemeenteraad van donderdag 29 januari 2009 valt agendapunt 6 op.

   006: Verkoop evenementenhal – goedkeuring en vastleggen voorwaarden.

   Voor de volledige agenda bekijk de officiële site van de gemeente via:
   http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/collections/record.php?ID=96

   De gemeenteraad vindt plaats op donderdag 29 januari 2009 om 19.30 uur in de raadzaal (gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw).

   In 2002 kocht de gemeente Sint-Pieters-Leeuw het vroegere VAB-gebouw ( niet de grond ), met als oorspronkelijke bedoeling er een cultureel centrum en feestzaal van te maken.
   Eerder verschenen artikels over de Evenementenhal:
   30/12/07 Evenementenhal wordt nog niet verkocht / Zonnig Leven wordt afgebroken
   5/04/07 Evenementenhal wordt verkocht!

   inschrijven Familiefeest Gezinsbond Ruisbroek

   logo_gezinsbondOp zaterdag 31 januari 2009 is er het jaarlijks “Familiefeest” van Gezinsbond Ruisbroek.
   Je kan hiervoor inschrijven tot 25 januari

   Klein & groot is welkom in “Ons Huis” vanaf 17u00.
   Om 17u30 is er koffie of chocomelk met broodjes en koeken.
   Rond 18u15 is er de show “Trip-Trap Special.
   Leden : 6 Euro / gezin
   niet leden : 4 Euro / persoon

   kijk ook eens op: http://gezinsbondruisbroek.skynetblogs.be

   Mammacafé ging van start in Ruisbroek

   Opening Mammacafé Sint-Pieters-Leeuw
   Opening Mammacafé Sint-Pieters-Leeuw. Met Sonja Berael, Astrid Janssens en Marianne Permentier

   In de cafetaria van Sportcentrum A.J. Braillard in Ruisbroek ging deze voormiddag het eerste Mammacafé van Sint-Pieters-Leeuw van start.

   In deze moedergroep maken ze tijd voor jouw verhaal en jouw vragen.
   Ze delen ervaringen en gaan, indien nodig, samen met jou op zoek naar hulp.

   Er is  een leuke zithoek, veilige speelruimte, luierkussen, slangenkussen en een uitgebreide informatietafel.
   Dus:

   Ben je zwanger en heb je interesse in borstvoeding?
   Heb je behoefte aan een babbel met moeders uit je buurt?
   Geef je borstvoeding en wil je andere moeders leren kennen?
   Wil je antwoord op borstvoedingsvragen?
   Lukt het allemaal niet zo goed?
   Lukte het de vorige keer niet en heb je nu twijfels?
   Wil je zelf andere moeders die borstvoeding geven ondersteunen?
   Heb je praktische vragen over werkhervatting in combinatie met moederschap of borstvoeding?

   Kom dan naar het Mammacafé en breng gerust je oudere kinderen, partner, moeder en vriendinnen mee.

   Tussen 10.00 en 12.00 uur is er vrije toegang in het Mammacafé, dat doorgaat iedere vierde donderdag van de maand in Sportcentrum A.J. Braillard – Wandelingstraat 54 – Ruisbroek.
   Noteer dus nu reeds donderdag 26 februari 2009 in je agenda.

   meer info 054/32 05 88
   Wil je bellen tijdens deze groep? 02/377 58 01
   of surf naar  http://www.mammacafe.be

   654 leerlingen nemen deel aan scrabbletornooi

   2009-01-22-16de-scrabbletornooi_jeugd-sint-pieters-leeuw
   Deze week heeft het  zestiende scrabbletornooi voor de Leeuwse scholen en het avondtoernooi plaats in Vlezenbeek. Het wordt georganiseerd door het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma Sint-Pieters-Leeuw in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep De VREDE.

   Vandaag waren in De Merselborre de leerlingen uit het 5de leerjaar weer vlot aan het leren spellen dankzij het enige in Vlaanderen correct gespeelde  scrabbelspel!
   2009-01-22-16de-scrabbletornooi_jeugd-sint-pieters-leeuw_2
   Het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma zorgde voor gratis leerlingen vervoer naar Vlezenbeek en elke deelnemende klas ontving een scrabbelbord en  een lekker fruitsapje.

   2009-01-22-scrabble_jeugd_sint-pieters-leeuw

   Op de foto’s staan kinderen uit de volgende scholen: St-Stevens, Wegwijzer, De groene Parel, Ave Maria en Jan Ruusbroec.

   Het open avondtornooi: een steeds stijgend succes!

   Voor iedereen op vrijdag 23 januari 2009 om 19 uur indeling in de drie traditionele
   categorieën, te weten de clubspelers of professionelen, de niet-clubspelers of
   gelegenheidsspelers, meisjes en jongens tot 11 jaar (basisschool) al dan niet in
   familieverband én de verwencategorie, deze laatste groep bestaat uit anderstalige
   Leeuwse medeburgers, die hun kennis van de Nederlandse taal op een speelse manier
   willen verbeteren, aanscherpen en verrijken.
   Een afdoend, probaat en sociaal-cultureel middel om zijn of haar integratiewil in de nieuwe
   leef- en woonomgeving voluit te tonen. De correcte kennis van onze taal leidt bovendien
   ongetwijfeld tot meer en betere kansen op de arbeidsmarkt!
   Inschrijfprijs: 5 euro voor een individuele inschrijver en 7,50 euro voor een gezin.
   Coloma ( 02 371 22 62 met Lut en Sigi helpen je graag verder.

   Hub Moonen's scrabblelijsten bevat meer dan 550 000 toegelaten Nederlandse woorden.
   Hub Moonen's scrabblelijsten bevat meer dan 550 000 toegelaten Nederlandse woorden.

   – Vijf jaar na het succesvol op de markt brengen van Hub Moonen’s scrabblelijsten blijft de belangstelling hiervoor onverminderd voortduren. Dit mammoetwerk bevat immers meer dan 550 000 toegelaten Nederlandse woorden bestaande uit 2 tot 15 letters. Het betekent een stevig houvast voor wie het scrabblespel correct en zuiver wil spelen. Dus dialecten of gewesttaaltjes zijn volstrekt uit den boze. De eindeloze discussies over wat wel en niet mag verdwijnen omdat enkel de woorden uit dit uitgekiende verzamellexicon gelden. De laatste exemplaren gaan tijdens het avondtoernooi de deur uit in afwachting van een vernieuwde en volledig geüpdate uitgave.

   Wie er zich toch nog eentje op de valreep wil aanschaffen, kan dit nog steeds voor de democratische prijs van 14 euro. De lezer merkt het. Keurig Nederlands kost niet veel of is niet duur! Een prettig en didactisch-cultureel laat nieuwjaarsgeschenk. Tast toe.

   **Subscribe

   Provincie Vlaams-Brabant bestrijdt bodemerosie

   2009-01-21-bodemerosieIn Vlaams-Brabant is de bodem zeer gevoelig voor erosie. Bij hevige regenval spoelt het water gemakkelijk goede leemgrond weg. Bovendien bevorderen de vele sterke hellingen de erosie.
   Landbouwers zijn de grootste slachtoffers. Maar bij wateroverlast stroomt de modder vaak via de hellingen en de straten de woningen binnen. De provincie Vlaams-Brabant gaat haar kennis van erosiebestrijding gebruiken om, samen met de gemeenten en de landbouwers, erosie-remmende oplossingen uit te werken. Tijdens een studiedag op 27 januari in Landen wordt het hoe, wat en waarom van erosiebestrijding uit de doeken gedaan.
    
   Bij hevige regenval spoelt vaak goede grond van de velden weg. Erosie veroorzaakt niet alleen problemen op de akkers, maar ook modderstromen op wegen en in woonwijken, het dichtslibben van rioleringen en waterlopen. Tal van studies en praktijkvoorbeelden wijzen uit dat erosiebestrijdingsmaatregelen hun vruchten afwerpen.

   “Het landschap in de provincie Vlaams-Brabant, met zijn leemgrond, sterk hellende percelen en grote akkers, is gevoelig voor erosie. Bij felle regen dringt het water nauwelijks in de bodem, maar stroomt van de hellingen, maakt kanalen en geulen en sleurt tonnen vruchtbare grond mee. De landbouwers zien hun goede grond verloren gaan, het regenwater komt te snel in de beken, waar de meegesleurde grond als slib wordt afgezet op de bodem. Water- en modderoverlast zijn er het gevolg van” zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.”De provincie wil dan ook haar expertise inzake erosiebestrijding vanuit de dienst landbouw inzetten om samen met de gemeentebesturen en de landbouwers erosieremmende oplossingen uit te werken. Het gaat concreet over de inrichting van grasbuffers tot niet-kerende grondbewerkingen”.
    
   In 2009 staan twee projecten op stapel. Met BodemBreed wil de provincie via een geïntegreerde aanpak bodemerosie in het arrondissement Leuven tegengaan. In het Pajotse waterschap Zenne-Zuid wordt onder meer een demonstratieveld voor landbouwers aangelegd.
    
   “In de komende decennia zal erosiebestrijding nog belangrijker worden aangezien de modellen van klimaatsveranderingen een toename van de neerslagintensiteit voorspellen” besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

   Inschrijven voor 23 januari via: http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/kal-erosie-uitnodiging_tcm5-15187.pdf