Vlaming sorteert steeds beter.

2008-11-28-hilde-crevitsHilde Crevits, Vlaams minister voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, stelt op basis van de inventarisatie van de huishoudelijke afvalstoffen door de OVAM vast dat in 2007 maar liefst 72% van ons huishoudelijk afval (400 kg per inwoner) selectief werd ingezameld met het oog op hergebruik, recyclage of composteren. Nog meer dan in andere jaren heeft de Vlaming zich dus in 2007 overtroffen inzake afval sorteren. Per Vlaming werd in 2007 gemiddeld 555 kg huishoudelijk afval ingezameld. Dit ligt onder de lange termijndoelstelling van 560 kilogram per inwoner. Ten opzichte van 2006 is dit wel een toename met 19 kg per inwoner.

Ook in Vlaams-Brabant werden goede sorteerresultaten behaald. Nog 145 kg restafval hield de Brabander in 2007 over. Provinciehoofdstad Leuven doet met 127 kg restafval zelfs nog beter. In totaal werd in Vlaams-Brabant 485 kg huishoudelijk afval per inwoner ingezameld.
Voor Restafval per inwoner staat SINT-PIETERS-LEEUW
op de 231 ste plaats in  Vlaanderen.

intercommunale: HAVILAND
Sint-Pieters-Leeeuw kg/inwoner: 167.74742 (in 2007).

Vanaf 2009 gemeentediensten Sint-Pieters-Leeuw gesloten op zaterdag

gemeentehuis_sint-pieters-leeuw
Gelezen in de nieuwe InfoLeeuw van december 2008 (pg.18).
De nieuwe openingsuren voor de diensten in het gemeentehuis vanaf 1 januari 2009.

Maandag: van  8-12 en van  13-19 uur
Dinsdag: van  8-12 en van  13-15 uur
Woensdag: van  8-12 en van  13-15 uur
Donderdag: van  8-12 uur,  namiddag gesloten
Vrijdag: van  8-12  uur,  namiddag gesloten
Zaterdag: gesloten
Tijdens de zomermaanden juli en augustus zijn de diensten op weekdagen open van 8 tot 12 uur.

We vroegen om een woordje uitleg aan Marina Bosmans, gemeentesecretaris wnd.

Marina Bosmans, gemeentesecretaris wnd. : “ De wijzigingen zijn er eigenlijk een beetje gekomen op vraag van de burgers zelf. Er was een grote vraag naar een avond permanentie. Dit bleek ondermeer in de resultaten van de wijkbabbels die de politie met de gemeentediensten had georganiseerd.
Hierdoor zullen de gemeentediensten vanaf januari op maandag open blijven tot 19 uur en op dinsdag -en woensdagnamiddag open zijn van 13 tot 15 uur.
Donderdagnamiddag zullen de loketten gesloten zijn om het personeel de mogelijkheid te geven om hun dossiers bij te werken, te vergaderingen en vorming cursussen te volgen.
Vrijdagnamiddag zullen de loketten gesloten zijn ter compensatie van de lange dienst op maandag.
Doordat de dienstverlening in de week nu gevoelig is uitgebreid vervallen de openingsuren op zaterdagvoormiddag.”

 

Nieuwsbrief 10 Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw

logo_natuurpunt_sint-pieters-leeuw
We eindigen 2008 met de 10de nieuwsbrief om een kort overzicht van het voornaamste reilen en zeilen van onze vereniging te geven. In deze nieuwsbrief geven we ook meer info over het waterhuishouding-project rond de Zuunbeek. Natuurlijk raden we u aan om regelmatig eens onze website
www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be te raadplegen. Deze bevat de laatste berichten.
De gordel
Zondag 7 september was het weer gordel dag. Eén van de de wandeltochten startte in S P Leeuw en het traject liep o.a. langs onze natuurgebieden Oude Zuun en Volsembroek. Ondanks het slechte weer hopen we dat een groot aantal wandelaars hebben kunnen genieten van de pracht van onze natuurgebieden. Immers in de Oude Zuun stonden de paarse kattestaart en de witte bloemenschermen van de engelwortel nog in bloei (wegens het minder warme weer in augustus) en in het Volsembroek blijven de galloways
(onze 6 grote grazers en het jonggeboren kalfje) nog steeds een attractie.
Akkervogelwandeling 19 oktober
2008-11-28-akkervogel-wandeling
Zo’n 40 deelnemers daagden op aan het Vagevuur voor een prachtige natuurwandeling op de hoge kouters tussen Vlezenbeek en Rattendael. De wandeling kaderde in het project rond de sterk bedreigde akkervogels zoals Veldleeuwerik, Graspieper, Geelgors,..website. . Chris stippelde de de wandeling uit en coördineerde het gebeuren met Daisy. Naast een messcherp zicht op de Brusselse skyline, waren er veel overvliegende akkervogels te zien. Dankzij erkend vogelringer Edwin kon iedereen zelfs de vogels van zeer nabij bewonderen (zie de foto’s op onze website met o.a. een foto van de graspieper). Bovendien liet een Grote Zilverreiger zich uitgebreid bewonderen, wat de wandeling zelfs een exclusief tintje gaf. Meandert de Zuunbeek al opnieuw?
Het doel van onze website is niet het tonen van een verzameling van vakantiefoto s. Voor een keer willen we echter een uitzondering maken. De foto’s zijn gemaakt in de provincie Groningen toen Etienne in september er aan het rondfietsen was. Men is daar nu de beek Ruiten Aa aan het hermeanderen. Een aantal foto s van de werken kan je zien in onze fotogalerij en meer info over het project vind je op de website
www.ruitenaa.nl (wel geduld hebben als je de foto s wil zien). Onze Nederlandse zustervereniging Natuurmonumenten werkt hier ook aan mee http://www.natuurmonumenten.nl/natmminternet/
natuurgebieden/groningen.htm?n=35972
.
Met wat geluk kunnen we binnen enkele jaren gelijkaardige foto’s tonen over de Zuunbeek. En dit is niet onrealistisch, want eind oktober was er een openbaar onderzoek over de hermeandering- en andere waterhuishoudingsprojecten. Dit is weer een concrete stap in de realisatie van het project.
Wat houdt het ontwerp van het waterhuishoudingsproject Zuunbeek in?
De Zuunbeek gaat op verschillende plaatsen terug zijn natuurlijke structuur krijgen en daardoor de ecologische waarde van het stroomgebied sterk verhogen. Vooreerst zal de afgesloten meander van 350 m in ons natuurgebied de Oude Zuun terug aangesloten worden op de beek. De huidige rechtgetrokken bedding zal ook behouden blijven om de waterafvoer bij hevige regenval optimaal te laten stromen. Een tweede deelproject is het herstel van de oude loop van de Zuunbeek ter hoogte van Heidries (omgeving Karenberg en Bellestraat) met ook hier het behoud van de huidige bedding. Een derde maatregel is de beek tussen de Brabantse baan (De Blauw) en ons natuurgebied Volsembroek terug te laten meanderen met gedeeltelijk behoud van de huidige bedding. De vierde en laatste maatregel is de optimalisatie van de funktie van het wachtbekken van Volsem. Hiervoor wordt onder andere de Gaspeldoornbeek omgeleid zodat ze via ons natuurgebied Volsembroek in de Zuunbeek loopt.
Waarom is het goed dat werken aan de Zuunbeek uitgevoerd zouden worden?
De 3 W’s zijn belangrijk voor een waterloop: waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterloopstructuur. De waterkwaliteit zal verzekerd zijn als de 2de en 3de faze van de aanleg van collectoren door Aquafin gerealiseerd wordt. De waterkwantiteit (=hoeveelheid water) wordt aangepakt door het Gewest, vooral om de wateroverlast in het Negenmanneke te beperken. De wachtbekkens worden geoptimaliseerd zodat ze pas vol-lopen als er overstroming dreigt . Er zal ook veel aandacht gaan naar bovenstrooms water
vasthouden door het natuurlijk overstromingsregime te behouden in de natuurgebieden. Dit gaat hand in hand met de verbetering van de waterloopstructuur, want de rechttrekking uit de jaren ’70 zorgde voor een te snelle waterafvoer naar het verstedelijkt gebied. Door opnieuw meanders aan te leggen, krijgen we een variatie in structuur: zowel in diepte (stroomkuilenpatronen) als oeverafwisseling (steil, holle oever, zwakhellend). En waar er variatie in de waterloopstructuur is, kan de natuur zich weer diversifiëren.
Nieuwjaarsreceptie in volle natuur op vrijdag 26 december
We nodigen jullie op tweede kerstdag om 12u uit voor een receptie om een nieuw natuur-jaar te vieren. En dit in een origineel kader, namelijk in het Volsembroek. Geef een seintje via mail of website als je komt zodat we ons een beetje kunnen organiseren. Maar je mag ook een hele dag in ons uniek natuurgebied in de Zuunvallei door brengen. Immers we gaan die dag ook de handen uit de mouwen steken: namelijk de kijkwand wat verder afwerken, wilgen knotten en brandhout zagen. Er is werk voor jong en oud! Afspraak op 26/12 van 9u30 tot 16 u in het Volsembroek (Hoogstraat). De werkers worden na de receptie
’s middags op een BBQ vergast.
Algemene vergadering: donderdag 19 februari 2009
Eenmaal per jaar houden we een open algemene vergadering. Wat is de agenda? We overlopen het afgelopen jaar en blikken vooruit naar wat we volgend jaar van plan zijn. Het is daarom de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de werking en het beleid van de vereniging. De algemene vergadering gaat door in praatcafé Candide, Postweg 303 (tegen Vijfhoek) te Vlezenbeek op donderdag 19/2 om 20u.

bron tekst en foto’s: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be