UNIZO regio Vlaams-Brabant & Brussel hekelt de verhoging van de gemeentelijke bedrijfsbelastingen in Sint Pieters Leeuw

logo_unizoUNIZO roept gemeente op tot het naleven van de geest van het lokaal fiscaal pact

UNIZO overlegt met gemeente omtrent een aanpassing van het belastingsreglement en rekent erop dat de gemeente zijn heffing zal aanpassen aan de problematiek van de economische crisis

De lokale overheden werder door de Vlaamse overheid uitgenodigd om een Lokaal Fiscaal Pact af te sluiten. Hierdoor neemt de Vlaamse overheid de gemeentelijke schuld voor een maximumbedrag van 100€ per inwoner over. Hieraan zijn twee belangrijke voorwaarden verbonden: de gemeenten verbinden er zich toe een ondernemingsvriendelijk fiscaal beleid te voeren en geen verhoging van de gemeentelijke belasting door te voeren in 2008 en 2009.

Alle gemeenten hebben een dergelijk pact met Vlaanderen ondertekend.

UNIZO stelt echter vast dat de bedrijfsbelastingen in Sint-Pieters-Leeuw, ondanks het door hen ondertekende Lokaal Pact, toch uitermate sterk de hoogte ingaan (ondernemingen betalen tot 700% meer belastingen).

De gemeente heeft immers, alvorens het Lokaal Pact met Vlaanderen te ondertekenen, nog een besluit op de gemeentebelastingen goedgekeurd, waarbij er belastingen geheven wordt met de bedrijfsoppervlakte als enige basis.  Dit geeft de gemeente de ruimte om de bedrijfsbelastingen voor 2008 toch te verhogen.

Van die boer geen eieren zegt UNIZO. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw ontduikt hier werkelijk de geest van het pact met Vlaanderen. De ondernemersorganisatie is bovendien verbolgen omwille van het feit dat de integrale belastinglast op de schouders van de KMO terechtkomt, aangezien oppervlakte boven de 10.000  m² onderworpen zijn aan een degressief tarief.

De ondernemersorganisatie waarschuwt dat op korte termijn verschillende kleine en middelgrote ondernemingen in financiële problemen komen en eist dat de gemeente zijn reglement herziet.

In de huidige sociaal-economische toestand zijn dergelijke bijkomende lasten totaal onaanvaardbaar.

UNIZO deelt mee dat het College van Burgemeester en Schepenen is ingegaan op de vraag tot overleg. De organisatie hoopt samen met het gemeentebestuur tot een oplossing te komen die voor de meeste ondernemers een haalbare kaart wordt.

The Big Ask: jouw vraag voor een klimaatwet

The Big Ask: jouw vraag voor een klimaatwet

We hebben een sterke klimaatwet nodig, België is één van de slechtste leerlingen van de klas, en het blijft bij loze beloften en halfbakken maatregelen. In het Verenigd Koninkrijk is er ondertussen een klimaatwet gestemd. Help ons om dat ook hier voor elkaar te krijgen.

Teken de video-petitie

Lancering “The Big Ask”, 27/11/2008

Als een schot in de roos wordt de “Big Ask” clip op 27 november 2008 gelanceerd in het Federaal Parlement. Daarna is het de bedoeling dat deze zinderende clip een eigen leven gaat leiden via internet, maar ook door het filmpje in verschillende steden te vertonen.

Resultaten alcoholcontrole van 25 november 2008

sint-pieters-leeuw_website_politie_sint-pieters-leeuw1Tussen 17u30 en 19u30 werd een alcoholcontrole gehouden in de E. Rooselaerstraat te Sint-Pieters-Leeuw. 41 bestuurders werden gecontroleerd.
Eén bestuurder testte A(larm). Na de ademanalyse bleek het resultaat echter onder de strafbare limiet te liggen.
Een andere bestuurder testte P(ositief). Na de ademanalyse bleek de bestuurder zich wel degelijk in een toestand van strafbare alcoholopname te bevinden. Het rijbewijs van de bestuurder werd ingehouden voor een periode van zes uur.
De overige 39 bestuurders testten SAFE.

Volgende aangekondigde verkeerscontrole op de politie site van Sint-Pieters-Leeuw:
Woensdag 4 december 2008 – Snelheid Postweg

surf naar: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Agenda: Alauda in taberna

2008-11-27-alauda1Vorig jaar vierde het gemengd koor Alauda zijn 130-jarig bestaan. De receptie achteraf liet sporen na, want een jaar later is het feesten nog steeds niet gestopt! ‘Alauda in taberna’ neemt u mee naar een herberg in de 16e eeuw: drank en plezier, maar ook lange gesprekken en warme vriendschap. Met grote en kleine polyfonie wordt een onvergetelijke sfeer geschapen – luisterplezier gegarandeerd! En wees gerust, de muzikanten hebben beloofd dat ze vóór het concert alleen water zullen drinken …

vvk 5 euro – kassa 7 euro

Waar & Wanneer:
Zondag 30 november 2008 om 15.00 uur in de feestzaal van het RVT Sint-Antonius, J. Sermonstraat te Sint-Pieters-Leeuw.

Info: 02 532 51 80