Agenda: toneelstuk “Chocomousse”

toneelToneelkring “Door Eigen Werk, Sterk”
Opvoering van toneelstuk “Chocomousse”, komedie over de perikelen achter het loket van een gemeente van Bart Daems en Hilda Vleugels in een regie van Mark Geerts.

In zaal “Ons Huis”, Fabriekstraat 9 te Ruisbroek.
Zaterdag 8 november 2008 om 20.00 uur.
Zondag 9 november 2008 om 15.00 uur.
Vrijdag 14 november 2008 om 20.00 uur.
Zaterdag 15 november 2008 om 20.00 uur.

Info en reserveringen: 0486 69 52 53

Nog heel wat werk om de Vlaams-Brabander op de fiets te krijgen

2008-11-04-fietsknooppuntTijdens de provincieraad van 4 november 2008 stelde gedeputeerde Monique Swinnen dat er nog heel wat werk is om de Vlaams-Brabanders op de fiets te kijgen. De gedeputeerde deed die uitspraak naar aanleiding van een mondelinge vraag van een raadslid. Uit een mobiliteitsonderzoek blijkt dat Vlaams-Brabanders gemiddeld minder de fiets gebruiken dan hun ‘collega’s’ uit andere Vlaamse provincies.

Gedeputeerde Swinnen ziet een aantal oorzaken. Veel Vlaams-Brabanders hebben zelf geen fiets. Ze gebruiken die ook minder om naar het werk/school te fietsen. Ons vaak heuvelende landschap zal daar ook niet vreemd aan zijn. Bovendien heeft onze jonge provincie nog maar enkele jaren een toeristische dienst die nu op kruissnelheid komt en ook de gemeentes moeten nog groeien op toeristisch gebied.

Stapsgewijze realisatie van het fietsknooppuntennetwerk
Intussen wordt er hard gewerkt om de achterstand in te halen met Europees geld. Het project ‘Beleef het groen’ heeft een deel van van het Hageland voorzien van fietsbewegwijzering in 2006. Dit jaar is een inhaalbeweging gemaakt in het Dijleland met 280 km bewegwijzerde fietswegen en 80 fietscafé’s.
Voor de rest van de regio is er een stappenplan opgemaakt om het fietsknooppuntennetwerk op korte termijn te vervolledigen.*

Een veilig en aantrekkelijk fietsknooppuntennetwerk:
Verkeersveiligheid, fietsvriendelijkheid en aantrekkelijkheid zijn belangrijke criteria bij de selectie van de routes voor het fietsknooppuntennetwerk. Omdat het fietsknooppuntennetwerk vooral op gemeentewegen ligt, is de steun van de gemeenten onontbeerlijk. Toerisme Vlaams-Brabant steekt veel energie in overleg met de gemeenten om hun terreinkennis optimaal te benutten, maar ook om ze aan te sporen om de wegen voor de fietser zo confortabel, veilig en aangenaam mogelijk te maken.  Dat is duur en tijdrovend maar de fietspadensubsidie van 40 % van de provincie helpt.  Ook de peter- en metercoördinator bij IGO-Leuven en Haviland zorgen voor een snelle opvolging van de meldingen op de routedokter ( routedokter@vlaamsbrabant.be).

Promotie van het fietsknooppuntennetwerk
Van bij het begin hecht de provincie groot belang aan het bekendmaken van het fietsknooppuntennetwerk Vlaams-Brabant. Er loopt een  communicatiecampagne bij de opening van elk fietsknooppuntennetwerk. Het het fietsknooppuntennetwerk sluit aan op de fietsroutes van het Brussels Gewest en per fietsknooppuntennetwerk zijn er gemiddeld een 40-tal fietsvriendelijke horecazaken, wat helpt om het toerisme aan te zwengelen. Ook de dag- en verblijfsarrangementen zoals bv. “lekker actief”, “lekker logeren” brengen toeristen naar Vlaams-Brabant.

Vanaf 2010 is Vlaams-Brabant goed voor ruim 1630 km fietsplezier. Dat is minder dan de andere provincies, maar Vlaams-Brabant heeft ook de kleinste oppervlakte. De investeringskost bedraagt gemiddeld € 250 000 / jaar waarvan 60% betoelaagd wordt door Toerismse Vlaanderen en Vlaams-Brabant de overige 40% bijdraagt voor bewegwijzering, picknicktafels en rustbanken, overzichtsborden, enz… Voor het onderhoud is er jaarlijks nog een apart budget van € 50 000 voorzien.

Fietsers die liever niet op knooppunten fietsen, vinden vanaf volgend jaar de themalussen Hageland op de website toerisme.vlaamsbrabant.be.

—-
* De fasering van de realisatie van het fietsknooppuntennetwerk verloopt als volgt:

subregio Pajottenland en Zennevallei:
* zomer 2008: inventarisatie op het terrein
* november – december 2008: overleg gemeentebesturen rond ontwerp fietsknooppuntennetwerk
* februari 2009: subsidiedossier indienen bij Toerisme Vlaanderen
* november 2009 : goedkeuring van het fietsknoopppuntennetwerk P&Z (met bijhorende subsidie van 60 %) door Toerisme Vlaanderen
* najaar 2009 : voorbereiding aanbestedingsopdracht bewegwijzering / randinfrastructuur, voorbereiding kartografie
* voorjaar 2010: realisatie bewegwijzering en randinfrastructuur op het terrein en kartografie
* april 2010: opening fietsknooppuntennetwerk P&Z

Agenda: fabrutsel maakt kaarsen

De Fabrutselclub uit Vlezenbeek gaat creatief aan het werk.
Op donderdag 6 november starten ze met het maken van kaarsen.
Van 20 tot 22uur in de Merselborre in Vlezenbeek.
De volgende knutselavonden zijn 27 november en 4 december.
Kom vrijblijvend langs!

Info: fabrutsel@hotmail.com

Agenda: Harry Potter-wandeling

zesde Harry Potter wandeling 2007
archieffoto: zesde Harry Potter wandeling 2007

Zaterdag 8 november 2008 om 19.00 uur stipt vertrekt aan de Sint-Lutgardiskerk te Zuun de zevende Harry Potter-wandeling.
Info: Marc Backaert – 0497 54 55 49
Organisatie: KWB Zuun in samenwerking met Chiro Zuun