Overval op Proxy-Delhaize Vlezenbeek

Om 7.30 uur werd een overval gepleegd op de Proxy-Delhaize aan de Postweg in Vlezenbeek. Drie gewapende en gemaskerde daders drongen via de personeelsdeur aan de zijkant van het gebouw de winkel binnen. De drie daders waarvan zeker één gewapend hebben de reeds aanwezige personeelsleden enkele minuten opgesloten in het magazijn. De uitbater van de superette kreeg enkele slagen in het gezicht, maar raakte niet ernstig gewond

Uitbater Benny: “Deze morgen kreeg ik vals alarm van de zaak. Ik ben naar hier gekomen en er was niets te zien. Ik ben dan terug naar huis gegaan en ben een uur later teruggekomen en een half uur later bij het binnen komen van het personeel is er drie man binnengekomen. Die hebben ons een tijdje gegijzeld, gevraagd om de kluizen open te doen wat niet gelukt is. Dan zijn we in de winkel moeten gaan voor sigaretten. Die wouden ze meenemen maar ondertussen kwam de politie toe op de parking. Dan hebben ze alles laten staan en zijn ze achteraan via de nooduitgang en de velden ontsnapt.”

De drie daders werden vervolgens door buurtbewoners opgemerkt in de wijk Kapelleveld waar zij nog steeds gemaskerd en gewapend rondliepen. Er werd door alle omliggende politiekorpsen een sper- en zoekactie opgezet. De daders konden ontkomen en hebben vermoedelijk de vlucht genomen door een kompaan die in de wijk rondreed met een donkerkleurige VW Golf.

Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (VSGB)

‘Grootstedelijk gewest’

In 1996 stelde Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewyns het ontwerp voor van een Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RVS). Eindelijk zouden het Gewest en vervolgens provincies en gemeenten een coherente visie op ruimtelijke ordening uitwerken. Uitgangspunt van de planologen was dat de resterende open ruimte in Vlaanderen zo veel mogelijk moest behouden worden. Woningen, kantoren en bedrijven zag de overheid er liever bijkomen in en rond de steden. Het RSV voorzag in 3 grootstedelijke gebieden: Antwerpen, Gent en Brussel. Over het Brussels Hoofdstedelijke Gewest heeft het Vlaamse Gewest natuurlijk niets te zeggen. Maar het plan stelde dat liefst 15 gemeenten uit de Vlaamse Rand ruimtelijk tot het ‘grootstedelijke gewest’ zouden kunnen behoren. Het ging om Sint-Genesius-Rode, Beersel, Linkebeek, Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Asse, Wemmel, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Tervuren. Een precieze afbakening was voor later.

Protest en bijsturing

Het plan veroorzaakte een golf van protest. Op het openbaar onderzoek kwamen 35 000 bezwaarschriften, waarvan ruim 10% uitsluitend verband hield met de Vlaamse Rand. De arrondissementele afdelingen van de Vlaamse politieke partijen, verenigingen en gemeenten uitten hun ongenoegen. Het plan stond haaks op het groene-gordelbeleid dat de overheid sinds bijna 30 jaar voerde in de Rand. Daarop kwamen er in het uiteindelijke RVS een naamsverandering (in ‘Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel’) en de bepaling dat het VSGB zo beperkt mogelijk moest afgebakend worden. Later werd de lijst betrokken gemeenten ingekort: Linkebeek en Sint-Genesius-Rode werden geschrapt. In een volgende fase besliste de Vlaamse Regering dat het VSGB een eigen ontwikkelingsperspectief moest krijgen: in deze stadsrand wou ze niet, zoals in andere stedelijke gebieden, een zwaar verstedelijkingsbeleid voeren. Eerder gestelde doelstellingen wat betreft bijkomende woningen en bedrijfsterreinen waren niet langer prioritair. Belangrijker was dat de open ruimte behouden blijft. De Vlaamse Regering wou liever oude sites saneren en bestaande bedrijventerreinen en woonkernen intensiever gebruiken. En er moesten begeleidende maatregelen komen op vlak van open ruimte, economie, huisvesting en mobiliteit.

Vervolg

Intussen is de derde fase van het afbakeningsproces rond: het voorstel tot eindrapport. De Vlaamse Regering zou dit najaar nog het definitieve eindrapport over de afbakening vastleggen. Zo’n rapport heeft geen juridische kracht, maar het vormt de basis voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (gewRUP) en dat heeft wel juridische kracht. De opmaak van dat gewRUP is voorzien voor het voorjaar van 2009. In dat ruimtelijk uitvoeringsplan zal het VSGB tot op perceelsniveau worden afgebakend. En het plan zal ook bestemmingswijzigingen bevatten en voorschriften voor inrichting en beheer. Het zal, net als het huidige gewestplan, het kader vormen voor vergunningsverlening.
Het grote publiek zal twee keer z’n zeg kunnen doen. Er volgen nog een openbaar onderzoek voor een milieueffectenrapport (MER) en één voor het gewRUP zelf.

Naar de samenvatting van het Ontwerp Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel

bron: De Vlaamse Rand – documentatiecentrum

Verslag kinderraad 15 oktober 2008

1. kennismaking : wie ben ik? Waar woon ik? Waar ga ik naar school en waarom ben ik naar de kinderraad gekomen? Waarover wil jij graag praten?
Dit zijn de wensen die jullie  reeds op papier zetten:
Zippora:
– een voetbalveld in de Impeleer
– speeltuin in de Impeleer bij nr. 106 en 104 moet weg.
– meer speeltuigen ter hoogte van nr 180
Lotte
– meer speelpleinen met klimtuigen waar je vrij mag spelen
– een info-Leeuw voor kinderen
– iets organiseren om leeftijdsgenoten te leren kennen tijdens de schooluren.
Kiona
– over dieren
– over wat kinderen leuk vinden
Luna
– meer activiteiten voor kinderen
Lisa
– onderhoud speelterreinen
– veiligheid rond scholen
Joachim en Alexander
– veiligere fietspaden rond de Rink
– in het centrum een speelterrein zoals het Zonnig Leven
Victorine
– meer uitstappen op school
– meer fietspaden voor kinderen
– meer parken voor kinderen
Irini:
– geen hondepoep op de stoep
– meer veiligheid op school
– Meer sportieve activiteiten op school?

2. We bespreken de speelterreinen die we goed kennen. Wat is goed, wat is minder goed is aan de speelterreinen en wat zou er kunnen veranderen? (groepswerk met foto’s als hulpmiddel)

Centrum: de Impeleer (2 speelterreinen): Kiona, Luna en Zippora
– Het speelterreintje boven (nr 104-106) wordt niet gebruikt door kleuters. Het klimtoestel heeft geen nut en zou beter in de kleuterspeeltuin staan.
– Dit terreintje zou beter ingericht worden voor tieners bvb. door een grasveld te maken om te kunnen voetballen.
– Nu komen de tieners nog teveel voetballen in de kleuterspeeltuin en dat is gevaarlijk en niet leuk voor kleine kinderen.
– Misschien kunnen er nog speeltoestellen bijkomen zodat er minder ruimte is om te voetballen en meer voor de kleintjes.
– De zandbak moet verdwijnen want dat wordt toch maar gebruikt als hondentoilet!
– Mensen moeten meer opletten waar ze hun hond uitlaten. In heel de wijk moet hiervoor een oplossing worden gezocht.
– Er moet nog meer politiecontrole zijn, liefst elke dag! Centrum: de Wipweide
– Het bestaande wegje dwars over het terrein zou opnieuw verhard moeten worden want nu hangen we bij regenweer vol modder als we op school toekomen.
– Er mag aan de andere kant van het speelterrein een wegje aangelegd worden dat uitkomt aan de bakker.
– Onder het klimtoestel zouden rubberen valtegels geplaatst moeten worden = veiliger.
– Een extra vuilbak is nodig.
– De voetbaldoelen zien er belabberd uit. Ze zouden opnieuw geverfd mogen worden en er zouden zeker netten in moeten komen.

Negenmanneke: de Bezemstraat (aan de buildings van de volkshuisvesting)
– Er is heel weinig voor kinderen en jongeren.
– De kruipbuizen zijn wel leuk maar sommige mensen plassen erin en laten veel zwerfvuil achter. Mochten deze buizen vaker schoongemaakt worden, zouden kinderen hier beter kunnen spelen.
– Tieners moeten meer respect hebben voor de speeltoestellen van kleine kinderen. Nu worden de toestellen afgebroken. Een bordje met “6 tot 12 jaar” aan de speeltoestellen zou misschien kunnen helpen.
– Tieners moeten ook kunnen spelen. Voetbaldoelen en een basketbalnet zouden leuk zijn.

Zuun: Zonnig Leven
– Dat het skateterrein weg is, vinden we jammer.
– Het voetbalveld zou er opnieuw als voetbalveld moeten uitzien met witte lijnen en doelen met netten.
– Een parcours voor paarden zou leuk zijn.
– De speelheuvels zouden beter moeten onderhouden worden want nu groeien er teveel distels.
– De agitio relax zou hersteld moeten worden (opnieuw het balspelletje in het midden van het toestel).

bron: http://www.sint-pieters-leeuw.be