Agenda: herfstwandeling

Zondag 2 november herfstwandeling van Werkgroep De Vrede .
De wandelaars brengen onderweg een bezoek aan het Hof ten Berghe in Vlezenbeek.
Deze grote vierkanthoeve wordt uitgebaat door de familie Heymans. Het is een gemengd landbouwbedrijf dat op zowat 76 ha grond voornamelijk aan runderteelt voor melkproductie doet en als gewassen vooral tarwe, aardappelen en maïs teelt.
Vertrek om 14 uur op Gemeenteplein in Vlezenbeek
Stevige schoenen worden aanbevolen – afstand : 6 à 8 km
Deelname: € 1 (leden) – € 2 (niet-leden) – kinderen : gratis
Inlichtingen: 02/569.17.52 ( na 20 u ) – jan.quinart@scarlet.be

Overval op Proxy-Delhaize Vlezenbeek

Om 7.30 uur werd een overval gepleegd op de Proxy-Delhaize aan de Postweg in Vlezenbeek. Drie gewapende en gemaskerde daders drongen via de personeelsdeur aan de zijkant van het gebouw de winkel binnen. De drie daders waarvan zeker één gewapend hebben de reeds aanwezige personeelsleden enkele minuten opgesloten in het magazijn. De uitbater van de superette kreeg enkele slagen in het gezicht, maar raakte niet ernstig gewond

Uitbater Benny: “Deze morgen kreeg ik vals alarm van de zaak. Ik ben naar hier gekomen en er was niets te zien. Ik ben dan terug naar huis gegaan en ben een uur later teruggekomen en een half uur later bij het binnen komen van het personeel is er drie man binnengekomen. Die hebben ons een tijdje gegijzeld, gevraagd om de kluizen open te doen wat niet gelukt is. Dan zijn we in de winkel moeten gaan voor sigaretten. Die wouden ze meenemen maar ondertussen kwam de politie toe op de parking. Dan hebben ze alles laten staan en zijn ze achteraan via de nooduitgang en de velden ontsnapt.”

De drie daders werden vervolgens door buurtbewoners opgemerkt in de wijk Kapelleveld waar zij nog steeds gemaskerd en gewapend rondliepen. Er werd door alle omliggende politiekorpsen een sper- en zoekactie opgezet. De daders konden ontkomen en hebben vermoedelijk de vlucht genomen door een kompaan die in de wijk rondreed met een donkerkleurige VW Golf.

Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (VSGB)

‘Grootstedelijk gewest’

In 1996 stelde Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewyns het ontwerp voor van een Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RVS). Eindelijk zouden het Gewest en vervolgens provincies en gemeenten een coherente visie op ruimtelijke ordening uitwerken. Uitgangspunt van de planologen was dat de resterende open ruimte in Vlaanderen zo veel mogelijk moest behouden worden. Woningen, kantoren en bedrijven zag de overheid er liever bijkomen in en rond de steden. Het RSV voorzag in 3 grootstedelijke gebieden: Antwerpen, Gent en Brussel. Over het Brussels Hoofdstedelijke Gewest heeft het Vlaamse Gewest natuurlijk niets te zeggen. Maar het plan stelde dat liefst 15 gemeenten uit de Vlaamse Rand ruimtelijk tot het ‘grootstedelijke gewest’ zouden kunnen behoren. Het ging om Sint-Genesius-Rode, Beersel, Linkebeek, Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Asse, Wemmel, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Tervuren. Een precieze afbakening was voor later.

Protest en bijsturing

Het plan veroorzaakte een golf van protest. Op het openbaar onderzoek kwamen 35 000 bezwaarschriften, waarvan ruim 10% uitsluitend verband hield met de Vlaamse Rand. De arrondissementele afdelingen van de Vlaamse politieke partijen, verenigingen en gemeenten uitten hun ongenoegen. Het plan stond haaks op het groene-gordelbeleid dat de overheid sinds bijna 30 jaar voerde in de Rand. Daarop kwamen er in het uiteindelijke RVS een naamsverandering (in ‘Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel’) en de bepaling dat het VSGB zo beperkt mogelijk moest afgebakend worden. Later werd de lijst betrokken gemeenten ingekort: Linkebeek en Sint-Genesius-Rode werden geschrapt. In een volgende fase besliste de Vlaamse Regering dat het VSGB een eigen ontwikkelingsperspectief moest krijgen: in deze stadsrand wou ze niet, zoals in andere stedelijke gebieden, een zwaar verstedelijkingsbeleid voeren. Eerder gestelde doelstellingen wat betreft bijkomende woningen en bedrijfsterreinen waren niet langer prioritair. Belangrijker was dat de open ruimte behouden blijft. De Vlaamse Regering wou liever oude sites saneren en bestaande bedrijventerreinen en woonkernen intensiever gebruiken. En er moesten begeleidende maatregelen komen op vlak van open ruimte, economie, huisvesting en mobiliteit.

Vervolg

Intussen is de derde fase van het afbakeningsproces rond: het voorstel tot eindrapport. De Vlaamse Regering zou dit najaar nog het definitieve eindrapport over de afbakening vastleggen. Zo’n rapport heeft geen juridische kracht, maar het vormt de basis voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (gewRUP) en dat heeft wel juridische kracht. De opmaak van dat gewRUP is voorzien voor het voorjaar van 2009. In dat ruimtelijk uitvoeringsplan zal het VSGB tot op perceelsniveau worden afgebakend. En het plan zal ook bestemmingswijzigingen bevatten en voorschriften voor inrichting en beheer. Het zal, net als het huidige gewestplan, het kader vormen voor vergunningsverlening.
Het grote publiek zal twee keer z’n zeg kunnen doen. Er volgen nog een openbaar onderzoek voor een milieueffectenrapport (MER) en één voor het gewRUP zelf.

Naar de samenvatting van het Ontwerp Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel

bron: De Vlaamse Rand – documentatiecentrum

Verslag kinderraad 15 oktober 2008

1. kennismaking : wie ben ik? Waar woon ik? Waar ga ik naar school en waarom ben ik naar de kinderraad gekomen? Waarover wil jij graag praten?
Dit zijn de wensen die jullie  reeds op papier zetten:
Zippora:
– een voetbalveld in de Impeleer
– speeltuin in de Impeleer bij nr. 106 en 104 moet weg.
– meer speeltuigen ter hoogte van nr 180
Lotte
– meer speelpleinen met klimtuigen waar je vrij mag spelen
– een info-Leeuw voor kinderen
– iets organiseren om leeftijdsgenoten te leren kennen tijdens de schooluren.
Kiona
– over dieren
– over wat kinderen leuk vinden
Luna
– meer activiteiten voor kinderen
Lisa
– onderhoud speelterreinen
– veiligheid rond scholen
Joachim en Alexander
– veiligere fietspaden rond de Rink
– in het centrum een speelterrein zoals het Zonnig Leven
Victorine
– meer uitstappen op school
– meer fietspaden voor kinderen
– meer parken voor kinderen
Irini:
– geen hondepoep op de stoep
– meer veiligheid op school
– Meer sportieve activiteiten op school?

2. We bespreken de speelterreinen die we goed kennen. Wat is goed, wat is minder goed is aan de speelterreinen en wat zou er kunnen veranderen? (groepswerk met foto’s als hulpmiddel)

Centrum: de Impeleer (2 speelterreinen): Kiona, Luna en Zippora
– Het speelterreintje boven (nr 104-106) wordt niet gebruikt door kleuters. Het klimtoestel heeft geen nut en zou beter in de kleuterspeeltuin staan.
– Dit terreintje zou beter ingericht worden voor tieners bvb. door een grasveld te maken om te kunnen voetballen.
– Nu komen de tieners nog teveel voetballen in de kleuterspeeltuin en dat is gevaarlijk en niet leuk voor kleine kinderen.
– Misschien kunnen er nog speeltoestellen bijkomen zodat er minder ruimte is om te voetballen en meer voor de kleintjes.
– De zandbak moet verdwijnen want dat wordt toch maar gebruikt als hondentoilet!
– Mensen moeten meer opletten waar ze hun hond uitlaten. In heel de wijk moet hiervoor een oplossing worden gezocht.
– Er moet nog meer politiecontrole zijn, liefst elke dag! Centrum: de Wipweide
– Het bestaande wegje dwars over het terrein zou opnieuw verhard moeten worden want nu hangen we bij regenweer vol modder als we op school toekomen.
– Er mag aan de andere kant van het speelterrein een wegje aangelegd worden dat uitkomt aan de bakker.
– Onder het klimtoestel zouden rubberen valtegels geplaatst moeten worden = veiliger.
– Een extra vuilbak is nodig.
– De voetbaldoelen zien er belabberd uit. Ze zouden opnieuw geverfd mogen worden en er zouden zeker netten in moeten komen.

Negenmanneke: de Bezemstraat (aan de buildings van de volkshuisvesting)
– Er is heel weinig voor kinderen en jongeren.
– De kruipbuizen zijn wel leuk maar sommige mensen plassen erin en laten veel zwerfvuil achter. Mochten deze buizen vaker schoongemaakt worden, zouden kinderen hier beter kunnen spelen.
– Tieners moeten meer respect hebben voor de speeltoestellen van kleine kinderen. Nu worden de toestellen afgebroken. Een bordje met “6 tot 12 jaar” aan de speeltoestellen zou misschien kunnen helpen.
– Tieners moeten ook kunnen spelen. Voetbaldoelen en een basketbalnet zouden leuk zijn.

Zuun: Zonnig Leven
– Dat het skateterrein weg is, vinden we jammer.
– Het voetbalveld zou er opnieuw als voetbalveld moeten uitzien met witte lijnen en doelen met netten.
– Een parcours voor paarden zou leuk zijn.
– De speelheuvels zouden beter moeten onderhouden worden want nu groeien er teveel distels.
– De agitio relax zou hersteld moeten worden (opnieuw het balspelletje in het midden van het toestel).

bron: http://www.sint-pieters-leeuw.be

Agenda: Scrabbel-avond

Scrabbel-avond  op vrijdag 31 oktober.

Scrabbel onder leiding van Huub Moonen.

Huub Moonen stelde een scrabbellijst samen met meer dan 550.000 toegelaten Nederlandstalige woorden van 2 tot 15 letters die mogen gebruikt worden bij het Scrabbellen

Om 19.45uurin het ontmoetingscentrum Merselborre in Vlezenbeek.

Jo Vandeurzen heeft nota klaar over de hervorming van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde

Volgens de franstalige krant La Libre Belgique  heeft het kabinet van minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V)  een nota klaar over de hervorming van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde door de oprichting van twee rechtbanken.

Een Franstalige rechtbank zou bevoegd zijn voor de 19 gemeenten van het Brussels gewest.
De andere, Nederlandstalige rechtbank, zou hetzelfde territorium bestrijken plus Halle-Vilvoorde.

Dit betekent een terugkeer naar het oude Vlaamse voorstel waartegen in het zuiden protest rees, net als bij de Frans- en Duitstalige balies.

Het scenario zou het einde betekenen van de mogelijkheid van Franstaligen uit de rand om hun rechten te laten gelden in het Frans.

Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw – poppenkast

Reizend Poppentheater Sloef  met de Voorstelling ‘Kwibus’
Het hondje van Sloefke mag mee naar de Bib van Sloefegem! Wanneer Sloefke op zoek is naar een goed boek, blijkt Kwibus plots spoorloos te zijn!
Een spannend hondenavontuurtje!

in het parochiecentrum Sint-Pieter, Balléstraat 4, Rink.  Ingang €2, iedereen welkom !
Doelpubliek: kinderen tot 12 jaar. Info: Marie-Jeanne Meert (02– 377 19 44)

Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw http://www.gezinsbond.be/sint-pieters-leeuw

voetbal Sint-Pieters-Leeuw 26/10/08

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Zuun A – Kapelle 4 – 1
In de algemene stand staat Zuun op de 5 de plaats op 2 punten van leider Maccabi A.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
D. Pamel – SK Leeuw 3 – 3
Kester     – Zuun B 1 – 1

Stand
1. SK Gooik 9 6 – 1 – 2 28 – 13 20
2. Liedekerke A 8 5 – 1 – 2 23 – 10 17
3. Leeuw 9 5 – 2 – 2 22 – 13 17
4. Lot 9 5 – 2 – 2 19 – 10 17
5. Kester 9 5 – 2 – 2 17 – 9 17
6. Itterbeek 9 5 – 3 – 1 19 – 11 16
7. Oviedo Ast. 9 5 – 4 – 0 15 – 13 15
8. D. Pamel 9 4 – 2 – 3 19 – 16 15
9. Vorst A 8 4 – 2 – 2 16 – 12 14
10. Rebecq 9 4 – 3 – 2 15 – 16 14
11. Bodegem 8 4 – 3 – 1 13 – 13 13
12. Lembeek 9 3 – 6 – 0 14 – 18 9
13. Berchem 8 1 – 5 – 2 4 – 16 5
14. RWD Molenb. 9 1 – 8 – 0 3 – 21 3
15. Oetingen 9 0 – 6 – 3 4 – 20 3
16. Zuun B 9 0 – 7 – 2 9 – 29 2

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Leeuw B – Brucom  0 – 2
Dworp     – Ruisbroek 0 – 1
Ittre      – Negenman. 5 – 0

Stand
1. Huizingen 9 9 – 0 – 0 35 – 6 27
2. Brucom 9 7 – 1 – 1 19 – 9 22
3. Leeuw B 9 6 – 2 – 1 19 – 10 19
4. Herne 9 6 – 2 – 1 13 – 6 19
5. Ruisbroek 9 6 – 3 – 0 15 – 13 18
6. Tollembeek 9 5 – 1 – 3 24 – 17 18
7. Saintes B 9 5 – 2 – 2 24 – 11 17
8. Ittre 9 5 – 4 – 0 21 – 17 15
9. Pepingen B 9 5 – 4 – 0 13 – 14 15
10. Alsemberg 9 4 – 4 – 1 23 – 14 13
11. Dworp 9 4 – 5 – 0 12 – 22 12
12. ES Braine 9 2 – 4 – 3 14 – 16 9
13. Klabbeek 9 1 – 8 – 0 4 – 28 3
14. Linkebeek 9 0 – 8 – 1 7 – 21 1
15. Negenman. 9 0 – 8 – 1 7 – 27 1
16. Bon Air B 9 0 – 9 – 0 9 – 28 0

Vierde Prov. D – Prov. Brabant – 2008-2009
Vlezenb.- Kobbegem 2 – 2
In de stand staat Vlezenbeek 10 op 9 punten van leider Peizegem.

**************************************************************

Meer info over de clubs uit onze gemeente:
K.V. ZUUN A   – 2de prov C —- http://www.kvzuun.be/
K.V. ZUUN B   – 3de prov C
SK Leeuw A    – 3de prov C —- http://www.skleeuw.be
KV. Brucom SP.- 4de prov C —- http://www.kvbrucomsp.be/
Rruisbroek FC – 4de prov C —- http://www.rrfc.be/
F.C. Negenmanneke – 4de prov C —- website onbekend
sk vlezenbeek – 4de prov D —- http://users.pandora.be/reicheltrik/

3de coca-cola beurs groot succesZondagmorgen begon de 3de coca-cola verzamelbeurs georganiseerd door Johan Van Mierlo en Sandrina Van Handenhove van Colanuts (www.colanuts.be).

Johan en Sandrina
Johan en Sandrina

De voorbije 2 jaar had deze plaats in Zonnig Leven maar daar zaten ze zeer krap qua ruimte en mogen nu geen evenementen meer plaatsvinden.
Dit jaar ging de verzamelbeurs door in de evenementenhal van Sint-Pieters-Leeuw. En deze locatie was ideaal. Reeds iets na 10 uur was de parking volledig vol met wagens niet alleen uit België maar ook vele Nederlandse nummerplaten vielen te bespeuren.
Binnen was het reeds een drukte van je welste. De beurs van Johan en Sandrina is dan ook de grootste coca-cola beurs van België geworden. Meer dan 40 standhouders stelden er hun cola collectie ten toon. Zo waren er ook standhouders uit Frankrijk, Zwitserland en Spanje zoals Antonio (foto) zijn cola website vind je op www.museudelantoni.com .

Antonio uit Spanje
Antonio uit Spanje

Het massaal opgekomen publiek kon naar hartelust zoeken naar wat ze in hun coca-cola collectie nog ontbraken of de niet verzamelaar vond wel een leuk cola geschenkje voor onder de kerstboom.

Johan Van Mierlo die met de voorbereiding van deze beurs een jaar bezig is ziet de toekomst van de beurs echter somber in.
Johan Van Mierlo: “ Normaal delen we steeds op de beurs reeds de flyers uit voor volgend jaar maar dat kunnen we nu niet doen. De gemeente liet ons weten dat ze niet zeker zijn of we volgend jaar nog de evenementenhal kunnen gebruiken. En geef toe je ziet het hier rond je waar in Sint-Pieters-Leeuw kunnen we zo een grote beurs nog onderbrengen? Ik weet het niet!”

Je kan de verzamelbeurs nog bezoeken tot 16 uur in de Evenmentenhal, Bergense steenweg 250 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Toegang gratis

Vernieuwde website:www.straffestreek.be

Paul Vleminckx, voorzitter vzw Streekproducten Vlaams-Brabant:
“Na maanden van bloed, zweet en digitale tranen (denk chronische typvingers, muisduimen en geïrriteerde ogen) staat onze nieuwe website op het wereldwijde web. Het is de bedoeling dat de website een interactief digitaal platform wordt voor al onze leden.

Informeer Daan en Joke over uw nieuwe acties, nieuwe producten, evenementen, … ! En dan voegen zij dit toe op de website.

De website doet ook dienst als een up-to-date digitale versie van onze streekproductengidsen waarbij de bezoekers op een gebruiksvriendelijke manier kunnen surfen naar de verschillende producten, producenten, streekhoekjes en streekgastronomie.

Daarnaast vind je ook een up-to-date evenementenkalender waar je kan zien welke beurzen of markten er gepland staan en waaraan je eventueel kan deelnemen.

Surf dus als de bliksem naar www.straffestreek.be en laat ons weten wat je er van vindt!”

Moderne volksdansinstuif + gratis initiatieles

SINT-PIETERS-LEEUW – 22 NOVEMBER 2008

Vorig jaar kon bij dansgroep Tirkedi op hun instuif kennismaken met de moderne dynamische (volks)dans zoals die in Vlaanderen stilaan opmars maakt en in de regio enkel bij dansgroep Tirkedi te beoefenen. Moderne vlotte meeslepende gevarieerde muziek en knappe dansen die je meteen in conditie houden.
Dit jaar doet de dansgroep nog beter: er wordt voorafgaand aan de instuif een gratis initiatieles (19-20 uur) georganiseerd zodat u de basispassen onder de knie krijgt en meteen enkele leuke dansen aanleert.
Dat uurtje is meteen een goede start om daarna een hele avond mee te doen met de dansinstuif (20 uur tot middernacht) en/of te genieten van het schouwspel. Kijken of meedoen, op de instuf kan het allemaal.
Bovendien zorgt de dansgroep voor een extra sfeertje ‘zomer in de winter’ met cocktails, huisgemaakt gebak, speciale biertjes en ander lekkers… aan democratische prijzen. Hou dus alvast zaterdag 22 november 2008 vrij.

Waar? nieuwe zaal met  héél veel ruimte om te dansen: Evenementenhal, Bergensesteenweg 250, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (Zuun)
Gemakkelijk te vinden: ring rond Brussel tot afrit 16 St-Pieters-Leeuw en dan rechtsaf de Bergense steenweg volgen (2 tal km) en u heeft na de bocht de zaal onmiddellijk aan uw rechterkant (ruime parking). Of rechtstreeks uit Anderlecht of Halle.

Kassa instuif € 4, voorinschrijving € 3 via www.tirkedi.be (ook voor wie nog meer wil weten, filmpjes zien enz.)
Maar wie ook de gratis initiatieles meevolgt mag bovendien de hele avond gratis blijven!


Bron: Christine Van de Steene Secretaris Dansgroep Tirkedi

PRIKactie – Vlaamse Griepcampagne


Naar aanleiding van de lancering van de Vlaamse Griepcampagne van het Vlaamse Griepplatform willen de lokale burgemeesters, de huisartsen en de verpleegkundigen samen met vzw LOGO Pajottenland/Zennevallei het goede voorbeeld geven. Het is van groot belang dat mensen blijven gesensibiliseerd worden voor de gevaren van griep. De doelgroep (65-plussers, chronisch zieken,…) moet zich jaarlijks blijven vaccineren. Ook zorgverstrekkers zijn een belangrijke doelgroep en daarom willen zij samen met de eerste lijnsgezondheidswerkers alvast het goede voorbeeld geven. Tijdens de PRIKactie op woensdag 22 oktober 2008 in het medisch huis te Buizingen lieten burgmeester Lieve Vanlinthout van Sint-Pieters-Leeuw, burgemeester Hugo Casaer van Beersel, burgemeester Dirk Pieters van Halle en burgemeester André De Roubaix van Pepingen zich ook intenten tegen griep.
Bron: http://www.sint-pieters-leeuw.be/griep.htm

website: Aurélie Van Daelen

Op 20september werd Aurélie Van Daelen uit Sint-Pieters-Leeuw tot Miss Vlaams-Brabant 2009 gekroond en hierdoor zit ze rechtstreeks in de finale van Miss België 2009.
Op 23 december 2008 zal VT4 de ontknoping van Miss België 2009 uitzenden, rechtstreeks vanuit de Spiroudôme in Charleroi.

De 20 finalistes zijn:

01 Annelore Boutens
02 Charlotte Withofs
03 Lindsey Blassieaux
04 Marie-Pierre Demoutiez
05 Isabel Chairez
06 Hind Ibn-Daifa
07 Stefanie Dehennin
08 Sophie De Petter
09 Seren Sierack
10 Alicia Massaux
11 Yasmine De Borger
12 Elena Gheorghui
13 Michèle Thissen
14 Cassandra D’Ermilio
15 Aurélie Van Daelen uit Sint-Pieters-Leeuw
16 Stéphanie Aerts
17 Debbie Vaes
18 Zeynep Sever
19 Lauren Vanbiervliet
20 Larissa Vastapane

Volg de weg die Aurélie aflegt naar de finale op haar website: www.aurelievandaelen.be
+ stem op 23 december voor nr. 15 Aurélie Van Daelen uit Sint-Pieters-Leeuw

Agenda: 2de Halloween fakkeltocht

Op 31 oktober 2008, organiseren de CD&V geledingen Jong CD&V en Vrouw en Maatschappij van Sint-Pieters-Leeuw hun 2de Halloween fakkeltocht.
 
We vertrekken om 19u aan Hoeve Van Heffen, Rink 14 te Sint-Pieters-Leeuw.
 
Het parcours is geschikt voor wandelwagens, maar de schrik laten de deelnemers best thuis. Nadien kan men gezellig nagenieten bij een heet pompoensoepje.
 
Kinderen tot 12 j : gratis
Volwassenen : 5 €, soep, fakkel en verzekering inbegrepen
 
Inschrijven verplicht: hvanimpe@cdenv.be of 0495/36.75.38 met opgave van het aantal volwassen deelnemers.

Provincie Vlaams-Brabant: Campagne tegen fietsblindheid

De provincie Vlaams-Brabant startte dit schooljaar met een bikespotting-campagne. Alles draait om de zichtbaarheid van jonge fietsers in het verkeer. Meest in het oog springt wellicht de filmwedstrijd. Jongeren, die een origineel filmpje over het bikespotting-thema draaien, kunnen in de prijzen vallen.
Gedeputeerde voor mobiliteit Julien Dekeyser : “Wie met gsm, fototoestel of camcorder aan de slag gaat en het resultaat op Youtube plaatst, gaat misschien naar huis met één van de vele aankoopbonnen van AS Adventure of Fnac. Waarde : van 1.000, 500, 250 of 100 euro.
Voor meer info zie www.bikespotting.be
 

Agenda: KAV Zuun – Sjaal maken met wateroplosbaar vlies

KAV Zuun – Sjaal maken met wateroplosbaar vlies
Ben je ook weg van creatieve nieuwigheden? Ontdek dan snel de verrassende mogelijkheden met wateroplosbaar vlies. Verwerk je wolrestanten en sta verbaasd over het resultaat, een modieuze sjaal aangepast aan het seizoen en aan je garderobe.
Woensdag 22 oktober 2008 om 20.00 uur in het parochiecentrum Sint-Lutgardis, A. Quintusstraat, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Info:Lutgard Vandenbosch – 02 377 69 98 – lutgard.vandenbosch@telenet.be

Agenda: AKKOORD ZET DE POPPEN AAN HET DANSEN

Zaterdag 25 oktober om 20u presenteert het zangensemble AKKOORD in de Merselborre te Vlezenbeek hun allernieuwste productie: PUPPETS ON A STRING.

Zij maken met u een reis doorheen de poppenwereld om te eindigen in the world of pop. Met hun mooie stemmen brengen zij de poppen van de groep WO(O)RD(T) VERVOLGD tot leven.

Zangensemble AKKOORD staat onder leiding van Sarah Van Hassel en wil op een originele en een creatieve manier koormuziek brengen.

Zij repeteren op zaterdag van 19u tot 21u in de pastorie te Vlezenbeek.

Zangers vanaf 16jaar  zijn altijd welkom.

Rotonde N6 en Lotstraat klaar op vrijdag 24 oktoberDe Rotonde op de N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) met de Lotstraat/Stationsstraat (Lot). zal tegen vrijdagavond volledig open zijn.

Vandaag is men begonnen met de laatste asfaltlaag aan het leggen op de toegangswegen naar de rotonde.

Werfleider Ludo Clauwaert: “ Donderdag gebeuren er nog proefboringen op de rotonde. Deze is namelijk gegoten uit betonplaten  en men moet nog nakijken of deze genoeg gehard zijn. Als dit ok is dan kunnen we de werken tegen vrijdag afronden en de rotonde openstellen voor het verkeer. Nadien moeten er natuurlijk nog enkele zaken afgewerkt worden.”

Vanaf volgende week behoren de omleidingen aan de Lotstraat dan ook tot het verleden.

De werken voor de aanleg van de rotonde begonnen in januari met de riolerings- en nutsleidingen werken. In april werd dan gestart met fase één van de wegeniswerken voor de aanleg van de rotonde en werd het  verkeer er deels beperkt.

Zie ook de artikels:

1 april 2008: Aanleg rotonde N6 / Lotstraat echt gestart
18 maart 2008: werken rotonde n6 brussel-bergen met de lotstraatstationsstraat
12 januari 2008: Werken op N6

Agenda: Coca-Cola verzamelbeurs

Johan en Sandrina van Colanuts
Johan Van Mierlo en Sandrina Van Handenhove van Colanuts

Op Zondag 26 oktober 2008 organiseren Johan en Sandrina hun internationale Coca-Cola verzamelbeurs.

Beurs voor verzamelaars van alles waar het merk Coca-Cola op staat.
U vindt er een aanbod van oude en nieuwe artikelen van over de hele wereld.
Verzamelaars komen jaarlijks naar deze beurs van over heel Europa en soms zelfs van daar buiten.
Blikken, flessen, glazen, Speelkaarten,vingerhoeden, viltjes, miniatuur auto’s, emaille reclame borden, en nog zoveel meer.

NIEUW ADRES !!!
Evenmentenhal, Bergense steenweg 250 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
van 10 tot 16u. Toegang gratis

E-mail: info@colanuts.be
www.colanuts.be

Coca Cola Collecting Event on 26 october 2008 in Sint-Pieters-Leeuw Belgium

Agenda:De LOGE – een geur van solfer?

– een internationale, occulte macht of een universeel broederschap?
– navelstaarders, intellectuele snobs, carrièremakers of idealistische humanisten?
– synagoge van de duivel of tolerante ontmoetingsplaats ?
– erfgenamen van de tempeliers … nostalgische compagnons of verloren gelopen
kathedraalbouwers ?

Een kijkje achter de schermen: oorsprong, werkplaats, symbolen en rituelen.

De LOGE: een geur van solfer?
Voordracht door de Leeuwse ereschepen Filip Packeu op donderdag 23 oktober 2008 om 20 uur in Coloma J.Depauwstraat 25 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Vrije toegang

Agenda: Tentoonstelling – trekpaarden in de kunst

Trekpaarden in de kunst in Coloma.

Vernissage vrijdag 24 oktober om 19.00 uur
met videopresentatie door Prof. dr. ir. Robert Piessens.

Kunstenaars: Luc Van Ruysevelt, Sigrid Joosen, Ton van der Weerden, Freddy De Vits, Marcel Henneghien, Karlos De Wilde, Theo O, Rik Moriau en Gust Van Kelecom.

De tentoonstelling is vrij toegankelijk op zaterdag 25 en zondag 26 oktober van 10.00 tot 18.00 uur in Coloma J. Depauwstraat, Sint-Pieters-Leeuw.

Organisatie:KWB-Rink en de Vereniging voor het bevorderen van het Belgisch trekpaard i.s.m. het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma

voetbal Sint-Pieters-Leeuw 18/10/08

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
RSD Jette A – Zuun A 2 – 1
In de algemene stand staat Zuun op de 7 de plaats op 4 punten van leider Maccabi A.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Zuun B – Rebecq  0 – 4
SK. Leeuw – Kester 2 – 4

Stand
1. SK Gooik 8 6 – 1 – 1 26 – 11 19
2. Liedekerke A 7 5 – 0 – 2 22 – 8 17
3. Leeuw 8 5 – 2 – 1 19 – 10 16
4. Lot 8 5 – 2 – 1 17 – 8 16
5. Kester 8 5 – 2 – 1 16 – 8 16
6. Vorst A 7 4 – 1 – 2 16 – 10 14
7. D. Pamel 8 4 – 2 – 2 16 – 13 14
8. Itterbeek 8 4 – 3 – 1 17 – 11 13
9. Rebecq 8 4 – 3 – 1 13 – 14 13
10. Bodegem 7 4 – 3 – 0 13 – 13 12
11. Oviedo Ast. 8 4 – 4 – 0 13 – 12 12
12. Lembeek 8 2 – 6 – 0 13 – 19 6
13. Berchem 7 1 – 5 – 1 3 – 14 4
14. RWD Molenb. 8 1 – 7 – 0 3 – 20 3
15. Oetingen 8 0 – 6 – 2 4 – 20 2
16. Zuun B 8 0 – 7 – 1 8 – 28 1

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Brucom  – Dworp      3 – 1
Negenman. – Leeuw B  2 – 3
Ruisbroek – Huizingen 1 – 8

Stand
1. Huizingen 8 8 – 0 – 0 32 – 5 24
2. Leeuw B 8 6 – 1 – 1 19 – 8 19
3. Herne 8 6 – 1 – 1 13 – 4 19
4. Brucom 8 6 – 1 – 1 17 – 9 19
5. Ruisbroek 8 5 – 3 – 0 14 – 13 15
6. Tollembeek 8 4 – 1 – 3 23 – 17 15
7. Saintes B 8 4 – 2 – 2 22 – 11 14
8. Ittre 8 4 – 4 – 0 16 – 17 12
9. Pepingen B 8 4 – 4 – 0 9 – 13 12
10. Dworp 8 4 – 4 – 0 12 – 21 12
11. Alsemberg 8 3 – 4 – 1 18 – 13 10
12. ES Braine 8 2 – 3 – 3 13 – 13 9
13. Klabbeek 8 1 – 7 – 0 4 – 27 3
14. Linkebeek 8 0 – 7 – 1 6 – 16 1
15. Negenman. 8 0 – 7 – 1 7 – 22 1
16. Bon Air B 8 0 – 8 – 0 8 – 24 0

Vierde Prov. D – Prov. Brabant – 2008-2009
Vlezenb.- Vorst B 4 – 2
In de stand staat Vlezenbeek 8 ste op 10 punten van leider Essene.

**************************************************************

Meer info over de clubs uit onze gemeente:
K.V. ZUUN A   – 2de prov C —- http://www.kvzuun.be/
K.V. ZUUN B   – 3de prov C
SK Leeuw A    – 3de prov C —- http://www.skleeuw.be
KV. Brucom SP.- 4de prov C —- http://www.kvbrucomsp.be/
Rruisbroek FC – 4de prov C —- http://www.rrfc.be/
F.C. Negenmanneke – 4de prov C —- website onbekend
sk vlezenbeek – 4de prov D —- http://users.pandora.be/reicheltrik/

Kramballekesworp Vlezenbeek
Voor de Kramballekesworp waren er weer 450 Kramballekes. De ballekes werden gemaakt door Bart Christiaans en Neckli en de broodjes door Biscotti.

Secretaris Kris Van Cutsem: ” Vroeger tijdens de kermis stond in alle gezinnen kramiek met ballekes op tafel. We wouden deze traditie niet laten verloren gaan. De ballekes en kramiek worden samen verpakt in een plastic zakje en zo ontstond het Kramballeke”.

Dit jaar kregen Evy en Jasmin van de KLJ Vlezenbeek het genoegen om vanop een hoogtewerker de kramballekes naar het talrijk opgekomen publiek te gooien.

De hoofdprijs een krambalzakje met daarin een waardebon van 250 euro werd gewonnen door Marleen Verhasselt. De bon van 100 euro ging naar Maxime Tolbecq.

Zie ook de artikels: 81ste jaarmarkt Vlezenbeek en  KLJ vendelzwaaien

81 ste jaarmarkt Vlezenbeek

 
In Vlezenbeek was er weer veel volk op de been voor de jaarmarkt.

Dit jaar schonken de De Verenigde Handelaars van Vlezenbeek aan iedereen die aan hun stand langskwam een notaboekje en kon men er deelnemen aan een wedstrijd met vragen over de jaarmarkt en de handelaars uit Vlezenbeek.

Zie ook de artikels: KLJ vendelzwaaien en Kramballekesworp

( Dubbelklik op de foto’s om ze in groot formaat te bekijken)

Hevige brand.

Er woed een hevige brand in de Klein-Bijgaardenstraat.
De brandweer diensten van Anderlecht en Halle zijn massaal aanwezig.
De hulpdiensten vragen aan buurtbewoners om ramen en deuren gesloten te houden.

UPDATE:

In de Klein Bijgaardenstraat heeft rond 19 uur een felle brand gewoed in een loods van Spullenhulp.
Het dak van de loods stortte in en twee brandweermannen raakten licht gewond toen ze een deel van een muur over zich heen kregen. Door de brand was er prikkelende rook maar deze was niet giftig. De brand werd bestreden door de brandweerkorpsen van Halle, Anderlecht en Lennik.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Het grote gevaar was er eigenlijk omdat op honderd meter daar vandaan de grote modeshow van Spullenhulp plaats vond. Waar dus 1200 mensen verwacht werden waarvan er al een deel bij de start van de brand in de zaal waren en we hebben die dus nog naar buiten terug evacueren en degene die dus toekwamen die hebben we kunnen buiten houden achter nadars en de mensen hebben toch tot 20u30 eigenlijk in de kou blijven wachten.”

Toen het vuur geblust was, bleek zowat de hele loods (van een kleine duizend vierkante meter) vernield was evenals de opgehaalde goederen van Spullenhulp die er zich in bevonden. De brandweer slaagde er wel in de aanpalende gebouwen te vrijwaren

De bib op de markt


Vrijdagnamiddag op de wekelijkse markt van Sint-Pieters-Leeuw waren er veel nieuwsgierige blikken gericht op een standje van de bibliotheek.
Ter gelegenheid van ‘de week van de bib’ wou de bibliotheek op het marktgebeuren inpikken met een marktstandje. Van tijdwinst gesproken: twee vliegen in één klap. Aankopen doen op de markt en tevens gezellig langs de boeken van de bib slenteren. Al de bib producten werden er aangeboden aan speciale voorwaarden. Men kon oa.DVD huren aan halve prijs of een jaar lang lid worden van de bib voor 2,50 euro.


De XXIXe Internationale Orgelweek van Brussel 19- 26 /10/2008

De geschiedenis van deze Orgelweek begint bij het millennium van Brussel in 1979. Brussel manifesteerde zich toen als een waardige hoofdstad, met een breed aanbod van culturele activiteiten – waaronder een internationale orgelweek. Dat kleine zaadje van toen is intussen uitgegroeid tot één van de grootste orgelfestivals van Europa. Vorig jaar hadden we vierduizend enthousiaste luisteraars, waaronder veel buitenlanders en ook een groot aantal jongeren. Ook dit jaar staan we garant voor een zeer gevarieerd programma, gebracht door eminente musici.

Het openingsconcert op zondag 19 oktober om 16 uur wordt traditioneel gegeven in de St-Michiel en St-Goedelekathedraal door de organist-titularis Jozef Sluys uit Vlezenbeek met op zijn programma
werken van J.S. Bach. Het is tevens een eerbetoon aan wijlen Ridder Demeure, aan wiens inzet wij het groot Grenzing-orgel te danken hebben.

Woensdag 22 oktober 2008 om 20 uur
Dominicanenkerk (Renaissancelaan 40)
Orgel: Jozef SLUYS – Viool: Erik SLUYS (Brussel – B)
J. Pachelbel, J.-N. Lemmens, P. Malengreau, O. Messiaen, Johan Sluys

Het volledige programma kan u bekijken op:
http://home.scarlet.be/semorgweek/programmes/prognl.pdf

De toegang tot deze concerten bedraagt 8 €
Pluskaart, Delhaize, Davidsfonds, >60 en <21 : 6 €
Knack-club : – 50% : 4 €
Orgelwandeling : 10 € of 3 € per concert
Inlichtingen: tel.& fax: 02 219 26 61 – gsm: 0475 98 67 10
web : http://home.scarlet.be/semorgweek
http://www.jozef.sluys.org

Rotary schenky 3000 euro aan vzw De Poel


Dankzij de opbrengst van de eerste zomerzoektocht  (zie artikel KLIK HIER) kon Rotary Sint-Pieters-Leeuw een cheque van 1.500 euro overhandigen aan  vzw De Poel. Rotary nationaal verdubbelde het bedrag zodat vzw De Poel met 3.000euro onder meer een lift kan installeren in haar vernieuwingsbouw in Ruisbroek.

meer info over Rotary Sint-Pieters-Leeuw: www.rotaryspl.be

Agenda: Rommelmarkt

Hobby- & verzamelaarsclub Ruisbroek  organiseert een Rommelmarkt in de grote zaal van CC De Merselborre tijdens de jaarmarkt van Vlezenbeek.
Gratis toegang.
Zaterdag 18 oktober 2008 van 10.00 tot 16.00 uur in CC De Merselborre, Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek.
Info: Bauduin Pierre – 02 331 23 06 – pbauduin@telenet.be of hobbyclub.ruisbroek@yucom.be

Agenda: Kievit wandeling in Sint-Pieters-Leeuw

Het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw (RLZZZ) wil ook het brede publiek van Sint-Pieters-Leeuw bij het akkervogelproject betrekken. De gemeente werkt hier ook aan mee. Ze heeft de kievit (ook een typische akkervogel) geadopteerd.

Onderweg krijg je boeiende uitleg over het doen en laten van de akkervogels in de gemeente en de adoptievogel in het bijzonder. Na de wandelingen is er een vogelvriendelijke receptie met onder andere vogeldrankjes, graanhapjes en vlot verteerbaar nestmateriaal.

zondag 19 oktober om 14u, vertrek aan de Café ’t Vagevuur, Vlezenbeeklaan 91 te Vlezenbeek.

www.rlzzz.be
www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Zie ook ons artikel van 26/09/08 Scholencross met 1500 Kievitskuiven. KLIK HIER