Wervingsactie gemachtigde opzichters

Sint-Pieters-Leeuw: – Gemachtigde opzichters kunnen een heel belangrijke rol vervullen voor de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen en op de schoolroutes. Door gemachtigde opzichters in te zetten op drukke oversteekplaatsen, krijgen de ouders de mogelijkheid om hun kinderen alsnog zelfstandig naar school te laten gaan.
Vaak hebben onze basisscholen gemeenschappelijke knelpunten op weg van en naar school. Daarom wil de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, in uitvoering van het project”duurzaam naar school”, een gemeentelijk systeem van gemachtigde opzichters opstarten. Op schooldagen zullen een zestal drukke oversteekplaatsen tijdens de ochtend- en avondspits door een gemachtigde opzichter worden bemand.
Oproep aan ouders, grootouders, gepensioneerden, werklozen,
Met deze wervingsactie zoekt de gemeente kandidaat gemachtigde opzichters die na een korte theoretische en praktische opleiding de bevoegdheid krijgen om de zachte weggebruiker ter hoogte van een drukke oversteekplaats te laten oversteken.

De opleiding en uitrusting is gratis. De kosten voor de prestaties van de gemachtigde opzichter worden door het gemeentebestuur gedragen.
Bent u geïnteresseerd? Contacteer de dienst Mobiliteit: 02 371 22 92 johan.persoons@sint-pieters-leeuw.be

In oktober onderzoek in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem


Sint-Pieters-Leeuw: – De Katholieke Hogeschool Leuven voert in samenwerking met Landelijke Gilden en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een onderzoek uit naar de sociale cohesie op het platteland en de rol van het sociaal cultureel verenigingsleven daarbij. Het onderzoek wordt mede ondersteund door de Vlaamse Land Maatschappij.

Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem hebben de eer om één van de vijf dorpen in Vlaams- Brabant te zijn waar het onderzoek plaatsvindt.

De onderzoekers van de Katholieke Hogeschool Leuven zullen een bevraging doen bij een 300tal bewoners van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem. Deze bevraging zal begin oktober 2008 gebeuren. Deze bewoners krijgen thuis één van de onderzoekster van KHLeuven op bezoek die hen zal vragen om een enquête schriftelijk te beantwoorden. De ingevulde enquêtes worden nadien weer opgehaald. De resultaten van het onderzoek in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem zullen worden bekendgemaakt begin 2009. Nadien zal er op basis van deze resultaten een boek worden ontworpen met methodieken voor de verenigingen om de sociale samenhang te bevorderen.

De onderzoekers willen benadrukken dat de gegevens met de grootste graad van anonimiteit en vertrouwelijkheid worden behandeld. Deze gegevens worden enkel voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt.
Bookmark and Share 

Vormingsavond Voorlezen in Vlaams-Brabant

Sint-Pieters-Leeuw / Vlaanderen: – Tijdens de Vormingsavond Voorlezen maakt u kennis met de nieuwste en mooiste (voorlees)boeken voor baby’s en peuters tot drie jaar. U ontdekt hoe anderen werken met boeken en u kunt zich laten inspireren door het verhaal van een kinderboekenillustrator. Naast professionelen zijn ook ouders, babysitters en studenten van harte uitgenodigd.

De Vormingsavonden Voorlezen vinden plaats in Leuven (29 september), Antwerpen (30 september), Oostende (2 oktober), Hasselt (6 oktober) en Eeklo (7 oktober), telkens van 19.30 uur tot 22 uur. Elke deelnemer krijgt een werkmap met de affiche van de Voorleescampagne 2008 en de Voorleeskrant boordevol boekentips. Programma en inschrijven: http://www.voorlezen.be of via 03/204 10 08.

De Voorleescampagne is een project van Stichting Lezen. Stichting Lezen wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

De Vormingsavonden kunnen rekenen op de gulle steun van de bibliotheken van Oostende en Eeklo, de Provinciale Steunpunten voor Streekgericht Bibliotheekbeleid van Antwerpen en Vlaams-Brabant en het Provinciaal Steunpunt Limburgse Bibliotheken.