Provincie Vlaams-Brabant ondersteunt amateurtoneelverenigingen

Sint-Pieters-Leeuw / Vlaams-Brabant: – Het provinciebestuur ondersteunt reeds jarenlang het amateurtoneel in Vlaams-Brabant. Ook dit jaar zal 27.000 euro toegekend worden aan amateurtoneelverenigingen. Via een tornooiformule komen, gespreid over drie jaar, zo’n 100 toneelverenigingen in aanmerking voor deze provinciale subsidie.
 
“De bedoeling van deze tornooien is de kwaliteit van de voorstellingen te stimuleren .De verenigingen die deelnemen aan het tornooi krijgen een individueel verslag met opmerkingen en aanbevelingen. Naargelang de behaalde afdeling krijgen de verenigingen ook, gedurende drie jaar, een financiële ondersteuning vanweg de provincie. Dit jaar zal de provincie zo’n 27.000 euro aan subsidies uitkeren aan de amateurtoneelverenigingen”, aldus Tom Troch, gedeputeerde voor cultuur.
 
Tijdens het afgelopen toneelseizoen 2007-2008 hebben niet minder dan 26 amateurtoneelverenigingen het bezoek van de provinciale jury aangevraagd. Daarvan zijn er twee jeugdtoneelverenigingen en drie verenigingen uit het Brussels gewest. De deelname van de Brusselse toneelverenigingen aan het provinciaal toneeltornooi is het gevolg van een samenwerking tussen de provincie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
 
Om de kwaliteit van de uitvoeringen nog te verbeteren organiseert het provinciebestuur, in samenwerking met Opendoek, jaarlijks een aantal kwaliteitsbevorderende cursussen. De voorbije drie jaar hebben niet minder dan 100 personen van zo’n 52 verschillende toneelverenigingen de cursus stukkeuze en dramaturgie gevolgd.
http://www.vlaamsbrabant.be/