15 jaar De Watertrollen & Duivels – een sfeerverslag

Sint-Pieters-Leeuw: – Zaterdagavond gaf duikschool ‘De Watertrollen & Duivels’ in het gemeentelijk zwembad  Wildersportcomplex een duikinitiatie aan de schepenen en gemeenteraadsleden van Sint-Pieters-Leeuw.

Jos Speeckaert – Eerste Schepen en Schepen van Sport: “ ik vond het een boeiende initiatie. Bij aanvang heeft men ons uitgelegd welke problemen men onder water allemaal kan krijgen, wat je moet doen hoe te ademen met het masker enz.  Dit was een initiatie dus we kennen nog niet alles maar je gaat wel beseffen wat voor risico mensen nemen die op vakantie meteen gaan duiken zonder degelijke opleiding.”

Verder zagen zij de jongerenafdeling van de duikclub namelijk de De Watertrollen voor kinderen tussen 8 tot 14 jaar aan het werk Evenals  de  jongsten tussen 6 en 9 jaar die leren snorkelen.

Voorzitter Marc Geerinckx: “De Duikopleiding Watertrollen  is uniek voor Vlaams-Brabant . Nergens anders kunnen kinderen tussen 8 en 14 jaar onder proffesionele begeleiding leren duiken. Onze monitoren (NELOS) zijn echte specialisten en staan ook in voor de opleiding van jeugdduik-instructeurs op nationaal vlak. “

Jos Speeckaert – Eerste Schepen en Schepen van Sport: “ Wat die kinderen hier door deze vrijwilligers aangeleerd krijgen is ongelooflijk! Je hebt zelf kunnen zien hoe ik door een acht jaar oud kindje in redders houding zonder problemen een lengte overgebracht werd.”

Voor het artikel over de geschiedenis van duikschool ‘De Watertrollen & Duivels’ kijk wat lager op deze pagina of KLIK HIER.
Enkele sfeer foto’s.
(Dubbelklik op de foto’s om ze in groter formaat te bekijken.)

Voor alle vragen en inlichtingen (na 19u): Marc GEERINCKX 0498/86.96.33
Annie MARIN 02/532.15.53
Breng ons eens een bezoek op zaterdagavond!
Je wenst eerst eens te proberen  ?
Volg drie duik-initiatielessen voor 25,00 €

Deze som is daarna aftrekbaar bij inschrijving in de duikschool  “ De Watertrollen & Duivels vzw “
Info: http://users.telenet.be/waterduivels/

Bookmark and Share

Duikschool De Watertrollen & Duivels bestaat 15 jaar


voor een sfeerverslag van het 15 jarig bestaan KLIK HIER.

Sint-Pieters-Leeuw: -De Duikschool  De Watertrollen & Duivels is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)  en werd in 1993 opgericht en aangesloten bij de Nederlandse Liga voor Onderwateronderzoek en – Sport  ( NELOS ).

De zetel van de duikschool “ De Watertrollen & Duivels vzw “ is gevestigd in Sint-Pieters-Leeuw. De lessen en trainingen gaan door in het Wildersportcomplex, Sportlaan 11 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

De Watertrollen”  was een duikclub voor kinderen jonger dan 14 jaar. In 1993 werd het jeugdduiken nog niet erkend door NELOS, de Nederlandstalige duikfederatie, waardoor deze activiteit toen diende te gebeuren met een privéverzekering en administratief ook volledig gescheiden was van “De Waterduivels”.

De Waterduivels bestonden toen vooral uit monitoren van de Watertrollen en jeugdige duikers die de leeftijd van 14 jaar bereikt hadden. Zij waren dan aangesloten bij de duikfederatie NELOS voor het behalen van brevetten en voor de verzekering van de duikactiviteiten.

Via hun kinderen leerden bovendien veel ouders duiken en sloten aan  bij “De Waterduivels”, zodat alle activiteiten voor het gezin op één avond kon plaatshebben.

Gelet op de Vlaamse decreten betreffende de sport voor de jeugd, zag NELOS zich verplicht ook het jeugdduiken te organiseren en voor de nodige kaders en begeleiders te zorgen.

Gezien het voortrekkerswerk dat geleverd werd door monitoren bij “De Watertrollen” werden in het jaar 2000 op aanvraag van de duikfederatie twee monitoren gedelegeerd ,  Etienne SCHAMP en Marc GEERINCKX , om hun ervaringen in verband met jeugdduiken te gebruiken binnen de “subcommissie jeugdduiken “ die opgericht werd door NELOS.

Door deze nieuwe situatie, waarbij de beide activiteiten nu verzekerd en beheerd werden door één federatie, NELOS, werd in november 2001 beslist de twee clubs een administratieve fusie te laten ondergaan, waardoor het beheer eenvoudiger werd.

Duiken kan je zowat overal leren, behalve de jongeren van 8 tot 14 jaar, die kunnen in Vlaams-Brabant enkel terecht bij “ De Watertrollen & Duivels “

De duikmonitoren zijn ook specialisten in het jeugdduiken en staan ook in voor de opleiding van jeugdduik-instructeurs op nationaal vlak.

In de Duikschool “ De Watertrollen & Duivels vzw “ heerst er een vriendschappelijke ongedwongen sfeer, een omkadering door enthousiaste lesgevers,  krijgt men een opleiding tot wereldwijd erkende CMAS ( Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques ) duikbrevetten, zijn er regelmatige duikuitstappen in zoet en zout water tijdens duikweekends en clubreizen in binnen- en buitenland.

De instructeurs staan borg voor een gedegen opleiding van recreatieve duiker  (drie niveaus )  of sportduiker ( hoogste technisch duikbrevet ) tot instructeur.

Recreatief sportduiken is een fascinerende sport, een uitdaging voor mensen met verantwoordelijkheidszin, op ontdekking gaan langs onbetreden poelen en waters, een must voor al wie van de ongerepte natuur onder water houd, gewichtloos bewegen in een wereld die eens de onze was, een therapie voor de jachtige hedendaagse mens, een paradijs voor de onderwaterfotograaf.

De tijd is lang voorbij dat men mannelijk, sterk of waaghals moest zijn om te kunnen en durven duiken.  Het recreatief duiken voor kinderen is een relatief nieuw begrip in Vlaanderen. De Vlaamse overheid  heeft zich terecht tot doel gesteld de jeugd meer te doen sporten. NELOS, als enige erkende sportduikbond, heeft in die zin haar verantwoordelijkheid genomen door de oprichting van een speciale afdeling “ Subcommissie Jeugdduiken “ binnen de Commissie Duikonderricht in het jaar 2000.

Het Jeugdduiken heeft tot doel de jeugd  tussen 8 en 14 jaar, op een aan hen aangepaste manier te laten deelnemen aan de duiksport. Dit beperkt zich niet tot het louter deelnemen, de kinderen krijgen ook op een pedagogisch verantwoorde manier inzicht in alle aspecten van de duiksport en het onderwatermilieu.  Het jeugdduiken leert de kinderen zichzelf te beheersen en te gedragen in een vreemde omgeving, lichamelijk en mentaal.  Het bevordert het zelfvertrouwen door nieuwe uitdagingen te overwinnen. Het Jeugdduiken is dus niet enkel een middel om aan sport te doen maar draagt bij tot de ganse ontwikkeling van het kind .

*******************************************

Voor alle vragen en inlichtingen (na 19u): Marc GEERINCKX 0498/86.96.33
Annie MARIN 02/532.15.53

Contactadres : Duikschool De Watertrollen & Duivels VZW Hoogstraat 220, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Breng ons eens een bezoek op zaterdagavond!
Je wenst eerst eens te proberen ?
Volg drie duik-initiatielessen voor 25,00 €
Deze som is daarna aftrekbaar bij inschrijving in de duikschool ” De Watertrollen & Duivels vzw ”

U vindt alle info op http://users.telenet.be/waterduivels/