Sint-Pieters-Leeuw: – KWB Zuun, ACV & ACW Groot Leeuw organiseren op maandag 2 juni, om 20 uur, een voordracht in ’t Trapken Af (parochiecentrum Zuun) omtrent de concrete vooruitgang inzake het Rainbow4kids-project. 

Katrien Vermeersch, woonachtig te Lennik, maar hier beter bekend als kleuterjuf in de vrije basisschool van Zuun, is voor het eerst vertrokken in 2000 naar Kenia, vroeger een welvarend land maar tegenwoordig kampend met heel wat problemen op economisch en politiek vlak. Daar heeft zij met eigen ogen kunnen vaststellen dat haar Keniase collega-leerkrachten er onder penibele omstandigheden moeten lesgeven. Scheefgezakte lemen klasjes met strooien daken waar de regen binnengutst, een totaal gebrek aan welk lesmateriaal dan ook, barslecht of helemaal niet betaalde meesters en juffen, hongerige kinderen : het zijn maar enkele omschrijvingen die de situatie in Ukunda, een klein dorpje bij Diani Beach met haar drie scholen toen typeerden. Diep getroffen door de schrijnende situatie in Ukunda en na bijkomende bezoeken aan dit dorp, had juf Katrien uiteindelijk beslist om – via een hiertoe speciaal opgerichte vzw Rainbow4kids – een concreet hulpproject op te zetten, waarbij de drie scholen met in totaal 310 leerlingen tijdens het eerste werkjaar zouden ondersteund worden. 

Vóór de zomer van 2007 kwam Juf Katrien haar Rainbow4kids-project, dat toen nog in een voorbereidingsfase verkeerde, voor een eerste keer voorstellen.  

Na heel wat voorbereidend werk kon juf Katrien, die met het oog op het welslagen van haar project een jaar loopbaanonderbreking zou nemen vanaf september 2007, rond de zomerperiode een eerste container naar Kenia opsturen. Vervolgens vloog zij geregeld – en dit op eigen kosten – naar Kenia om in Ukunda de concrete uitvoering van het Rainbow4kids-project te begeleiden. Ondertussen mocht het kleinschalige project ook in eigen land op heel wat belangstelling rekenen en werden er meermaals binnen de parochiegemeenschap en ook in andere streken ondersteuningsacties gevoerd. 

Juf Katrien had vorig jaar beloofd om een presentatie te komen geven over de concrete uitvoering van het project. Nu is het zover : zij zal maandag vooreerst een powerpoint-presentatie geven omtrent de omgeving waar zij zich bevindt: huizen, winkels, bezigheden van de Kenianen en ook haar eigen bijdrage. In een fotopresentatie houdt zij ons vervolgens een spiegel voor door een sprekende vergelijking tussen de leefwereld in België en Kenya te maken. Het wordt zeker een avond die ons wat kan bijbrengen, zowel inzake de successen als de moeilijke periodes in een dergelijk project !!! 

Mocht u meer info omtrent het project willen, dan is een bezoekje aan de fraai ogende website, http://www.rainbow4kids.be/, de moeite waard. En indien gewenst is juf Katrien ook bereikbaar via katrien@rainbow4kids.be . 
 

Tekst : Jan Morre   Foto’s : Katrien Vermeersch

1 comment

  1. zou echt graag komen maar maandag is het steeds bidstond bij mij thuis. Maar als het eens op een andere dag is kom ik zeker. Mailen van informatie mag zeker.
    Vriendelijke groeten.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: