Actieplan ‘Straffe Streek gemeenten’

Vlaams-Brabant: – “Iedere streek heeft typische streekproducten. Ook in de Groene Gordel is dat het geval. Om deze streekidentiteit verder te ontwikkelen, steunen we het uithangbord van onze heerlijke streekproducten: de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant. Ze ontwikkelt sinds verschillende jaren acties voor de promotie van onze streekproducten, de producenten en de streekhoekjes”, verduidelijkt Jean-Pol Olbrechts op de persconferentie in Beersel.
Streekpaketten als geschenk voor diverse gelegenheden (bijvoorbeeld als relatiegeschenk of bij jubilea) promoten en ervoor zorgen dat de gemeenten deze streekpaketten ook gebruiken in hun dagelijkse werking. Deze nieuwe actie, ‘Straffe Streek Gemeente’ genoemd is een gezamenlijk initiatief van de provincie Vlaams-Brabant en de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant.
Een gemeente kan naar dit label streven. Dit label geeft aan dat de gemeenten de streekproducten een warm hart toedraagt én er ook effectief werk van maakt. “Gemeenten kunnen er een persoonlijke toets aan geven door er streekproducten uit de eigen gemeente aan toe te voegen”, besluit Jean-Pol Olbrechts.