Jaarverslag Politie Sint-Pieters-Leeuw.

Sint-Pieters-Leeuw :De Politie  Sint-Pieters-Leeuw heeft zijn jaarverslag voorgesteld.
Het aantal diefstallen in woningen in Sint-Pieters-Leeuw is vorig jaar met 17,5 percent gedaald. Maar het aantal diefstallen in handelszaken is dan weer gestegen. Begin mei start de lokale politie de dienst ‘Informatiegestuurd Onderzoek’ op, dat zal onder andere inspelen op dat fenomeen.

 

Enkele cijfers:

 

 

 

Er waren 107 verkeersongevallen met lichamelijk letsel en  314 ongevallen met stoffelijke schade.

De snelheidsradar werd 1.040 uur ingezet op 8 verschillende locaties.
Het analysetoestel werd 4.174 uur ingezet op 17 verschillende locaties.
Ook heel wat preventieve acties naar de scholen werd gedaan.

Door onbemande camera’s werden er 908.492 voertuigen gecontroleerd.
Er werden 211 uur controles met interceptie, 41,6 uur bemande controles uitgevoerd en 2.480 onbemande controles uitgevoerd.
In totaal werden 9.133 processen verbaal (onmiddellijke inning) opgesteld.

Naar de pakkans op vlak van rijden onder invloed werd er 234 uur op alcohol en 31 uur op drugs gecontroleerd. In totaal werden er 648 ademtesten afgenomen.

 Het aantal diefstallen in woningen is in 2007 met 17,57% gedaald, namelijk 197 tegenover 239 in 2006.
Het fenomeen diefstal in handelszaken kwam in 2007 op de eerste plaats. Het aantal zware diefstallen in handelszaken steeg met 27,54%, namelijk van 69 tot 88 en de gewone diefstallen in handelszaken steeg met 6,74% (van 91 naar 149).
Er werd 24 uren gerichte nachtpatrouilles met anoniem dienstvoertuig naar diefstal in gebouwen verricht. Daarnaast werden er 185,15 uur zichtbare dagpatrouilles op dit fenomeen gedaan. Deze patrouilles gebeurden zowel met voertuig, per fiets, per motorfiets als te paard.

Het aantal diefstallen uit voertuigen is tegenover 2006 met 11,28% gedaald. Het vandalisme aan voertuigen is met 2,70% gestegen.

In 2007 werd overlast steeds een belangrijker op te volgen onderwerp.
Er werden in totaal 642 uren preventiepatrouilles uitgevoerd op dit fenomeen”.

De politiemensen van Sint-Pieters-Leeuw verrichtten in 2007 niet minder dan 247 gerechtelijke en 89 bestuurlijke vrijheidsberovingen.

  • Politie Sint-Pieters-Leeuw – tel. 02 371 22 28. – http://users.skynet.be/fa276736/
  •