Fruitwijnavond KWB Zuun en Gilde der Wijngeuzen


Maandagavond organiseerde KWB Zuun een voorlichtingsavond rond het thema “ambachtelijke fruitwijnen”. Te dien einde werd een samenwerkingsverband aangegaan met de Essenbeekse vereniging Gilde der Wijngeuzen.

De voorzitter van de Wijngeuzen, Christian Denayer, had voor de gelegenheid een viertal collega-fruitwijnmakers meegebracht naar Zuun. Freddy Vanzeebroeck, keldermeester binnen de vereniging, gaf door een overzichtelijke powerpointpresentatie en een gedetailleerde beschrijving van de door de Gilde eigen gemaakte fruitwijnen een goed overzicht in het proces van het maken van diverse fruitwijnen. Ook het meegebrachte materiaal zorgde ervoor dat eenieder zich een visueel beeld kon vormen van de bereidingsprocessen.

Uiteraard kon het proeven van de overheerlijke witte, roze en rode fruitwijntjes, met ieder hun specifieke karakteristieken door een weloverwogen mengeling van diverse fruitsoorten, niet achterwege blijven. De vijfendertigtal aanwezigen waren dan ook zeer vlug in een goede stemming en de talrijke vragen achteraf toonden aan dat ze de voordracht- en proefavond zéér geslaagd vonden. Het was dan ook met grote dankbaarheid dat het bestuur van KWB Zuun de leden van de Gilde der Wijngeuzen feliciteerde voor hun onbaatzuchtige inzet én de excellente wijnen.

Christian Denayer deelde ook mede dat de Gilde der Wijngeuzen binnenkort ook zal starten met het brouwen van bier, wat de veelzijdigheid van zijn vereniging beklemtoont.

Geïnteresseerden inzake de activiteiten en werking van de Gilde der Wijngeuzen kunnen contact opnemen via : tel. 02 – 356 00 02 – gsm  0476 – 62 76 38.

Tekst en foto’s : Jan Morre