Erkenning nieuw natuurreservaat Zobbroekbeekvallei

ZobbroekbeekvalleiZobbroekbeekvalleiZobbroekbeekvallei

Sint-Pieters-Leeuw: – Zopas erkende Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits de Zobbroekbeekvallei in St.-Pieters-Leeuw als natuurreservaat. De vallei wordt beheerd door Natuurpunt en wordt gekenmerkt door unieke natuur- en landschapswaarden.

De Zobbroekbeekvallei is een nieuw erkend natuurreservaat, dat zich tussen Anderlecht (Brussel) en Gaasbeek bevindt, en wordt de groene toegangspoort van het Pajottenland genoemd. Het landschap biedt hier prachtige vergezichten met glooiende heuvels, oude hoogstamboomgaarden en de stad Brussel. Het natuurgebied is een waardevol broekbos, in het brongebied van een smalle Pajotse beekvallei, de Zobbroekbeek. Hier groeit een typische vegetatie voor vochtige gebieden met onder meer dotterbloem, goudveil en bittere veldkers. De plaatsnaam verwijst dus naar de lokale vochtige ondergrond en de aanwezigheid van moerassen. Via de Sobroekwandeling (10 km) kan je het nieuwe erkende natuurreservaat verkennen.

Het reservaat beslaat na erkenning 3,05 ha. In totaal voorziet minister Hilde Crevits hierbij een jaarlijkse subsidie van 516 euro en een éénmalige subsidie van 762 euro, voor het startbeheer en de opmaak van het beheerplan. Minister Hilde Crevits benadrukt haar waardering voor het werk van de vele vrijwilligers van Natuurpunt die zich dagelijks inzetten voor het behoud en het beheer van kwetsbare natuur in Vlaanderen.

Minister  Hilde Crevits : “in opvolging van deze erkenning wordt door Natuurpunt een beheerplan opgemaakt.  Natuurpunt engageert er zich toe om dit beheerplan uit te voeren.  Niet zelden wordt met vrijwilligers werk gemaakt van herstel en behoud van de typische natuur in het reservaat.  Zoveel als mogelijk wordt het terrein ook toegankelijk gemaakt voor het publiek.  Concreet wordt hier onder meer werk gemaakt van een knuppelpad: dit laat de wandelaars toe om ook het meer vochtige terreindeel te verkennen.”

Zie ook Belgisch Staatsblad

http://www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be