Nieuw subsidiereglement voor kunsten in Vlaams-Brabant

vlaams-brabant
Sint-Pieters-Leeuw / Vlaams-Brabant: –
750.000 euro. Dat is het totale budget dat de provincie Vlaams-Brabant inzet om de cultuurparticipatie in de provincie te verhogen.  De middelen worden verdeeld via het nieuwe reglement ‘Artistieke initiatieven voor jongeren en volwassenen’ dat vanaf 1 januari in voege is.
 
Het reglement voorziet in drie soorten subsidies: subsidies voor projecten, subsidies voor jaarwerking en -vanaf 2009- ook zgn. structurele subsidies die zich uitstrekken over 4 jaren.
 
Tom Troch: “Eerste criterium is en blijft de artistieke relevantie en kwaliteit, maar daar wordt onmiddellijk de vraag naar een zogenaamd ‘Publiekseffecten-rapport’ aan gekoppeld.  Subsidieaanvragers zullen met andere woorden  duidelijk moeten maken op welke manier ze de drempel naar hun initiatief  verlagen, hoe ze nieuwe doelgroepen aanspreken en op welke manier ze hierover communiceren.”
 
De aanvragen worden beoordeeld door een commissie die is samengesteld uit enerzijds ambtenaren van de cultuur- en jeugddienst, anderzijds door een aantal externe deskundigen.  Deze externen werden geselecteerd op basis van hun artistieke expertise, maar ook omwille van hun ervaring inzake cultuurparticipatie.  Deze commissie formuleert dan een advies voor de deputatie die de uiteindelijke beslissing neemt.
 
Het reglement is een integratie van een aantal bestaande reglementen van de dienst cultuur en de jeugddienst. 
 
Op deze manier wil de provincie verder werk maken van een transparante cultuursubsidiëring, en evolueren in de richting van één subsidieloket.  We zijn er ook van overtuigd op deze manier het verschil te kunnen maken inzake de cultuurparticipatie in onze provincie.

Meer info: http://www.vlaamsbrabant.be/specials/reglementen/reglementenCONTENT.jsp?page=6772

Vredeseilandenweekend 11-12-13 januari 2008

2008-01-09-vredeseilanden.jpg
Nog altijd lijden 854 miljoen mensen in de wereld honger. 70 procent van hen ‘leeft’ van landbouw. Honger en armoede treffen vooral boeren of landarbeiders: mensen die voedsel produceren. Bent u nog mee
?

Nronga, een dorp op de flanken van de Kilimanjaro in Tanzania. “Melk is de ruggengraat van onze dorpseconomie”, zegt de burgemeester trots. Maar de melkcoöperatie moet opboksen tegen goedkopere producten uit het buitenland. Nog meer import van goedkope Europese melk zou fataal kunnen zijn voor de ontwikkeling van hun bedrijf. En voor het ganse dorp. “Nooit opgeven, dat is ons motto,” vertelt Helen Usiri, de manager van de coöperatie. “Maar neem onze melkhandel weg, en we hebben geen been meer om op te staan.”

Vredeseilanden ondersteunt daarom MVIWATA, de Tanzaniaanse boerenbond die de belangen verdedigt van deze boeren en boerinnen. Op dit moment vechten ze tegen de Economische PartnerschapsAkkoorden (EPA’s), handelsakkoorden tussen de Europese Unie en Afrikaanse regio’s. Als deze akkoorden ondertekend worden, zal Afrika haar markten bijna volledig moeten openstellen voor goedkope landbouwproducten uit Europa. Maar Afrikaanse boeren en boerinnen kunnen niet concurreren tegen de grootschalige en vaak gesubsidieerde Europese landbouw.

Vredeseilanden wil de stem van de Afrikaanse boerenorganisaties tot bij Europese beleidsmakers brengen, en hen doen inzien dat de EPA’s in hun huidige vorm nefast zijn voor de Afrikaanse boeren en boerinnen.

Tegelijk vraagt Vredeseilanden uw steun om duizenden boerenfamilies in Tanzania en elders in het Zuiden aan een rechtvaardig inkomen en een waardig leven te helpen. Op die manier draagt u ook uw steentje bij om één van de millenniumdoelstellingen te behalen. Want tegen 2015 moet honger de wereld uit!

Koop daarom tijdens het weekend van 11, 12 en 13 januari een gadget van één van onze tienduizend Vredeseilandenvrijwilligers. Of doe een gift op rekening 000-0000052-52 van Vredeseilanden. V anaf 30 euro ontvangt u automatisch een fiscaal attest voor aftrek van uw belastingen. www.vredeseilanden.be

2008-01-09-vredeseilanden-2.jpg

In Sint-Pieters-Leeuw staan er vrijwilligers bij:

* Colruyt Sint-Pieters-Leeuw Bergensesteenweg , 1600 Sint-Pieters-Leeuw
* Carrefour Sint Pieters Leeuw Steenweg op Bergen , 1600 St Pieters Leeuw
* Proxy Vlezenbeek II Postweg , 1602 Vlezenbeek