Wijkbabbels

Sint-Pieters-Leeuw: – In het najaar organiseert de gemeente Sint-Pieters-Leeuw in samenwerking met de lokale politie en het OCMW vijf wijkbabbels.

Per avond gaan een zestigtal belangstellenden bevraagd worden over gemeenschappelijke thema’s waar de gemeente, het OCMW en de lokale politie garant voor staan. Thema’s die aan bod zullen komen zijn de leefomgeving, samenleven, veiligheid en de samenwerking met de overheid. Door de verwachtingen van eenieder beter te leren kennen kan men de dienstverlening beter op elkaar afstemmen.

Wijkbabbels komen er in Sint-Antonius voor het centrum (8 november), ’t Paviljoentje in Ruisbroek (21 november), de Merselborre in Vlezenbeek (29 november), Zonnig Leven in Zuun (4 december) en DC Negenhof op ’t Negenmanneke (12 december). De avond vangt telkens aan om 19 uur om te eindigen rond 22 uur.

Personen die willen deelnemen aan één van de wijkbabbels dienen zich telefonisch te melden op 02/359 99 22 of te mailen naar liesbeth.avaux@polleeuw.be . Een persoonlijke uitnodiging zal dan volgen.

De Crem belooft burgemeesters B-H-V alsnog toelichting

Pieter De Crem, voorzitter van de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, belooft de burgemeesters van Halle-Vilvoorde volgende week op informele wijze alsnog in te lichten over het verloop van de parlementaire werkzaamheden met betrekking tot de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Een afspraak deze namiddag ging volgens De Crem niet door “omwille van toevallige omstandigheden die niets met de politiek te maken hadden”.

“Het ging vanmiddag louter om een informele afspraak waarin ik hen zou informeren over het feit dat de Kamercommissie volgende week woensdag 7 november om 14.30 uur de bespreking zal aanvatten van de adviezen van de raad van de state over de wetsvoorstellen tot splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en dit zal afsluiten met een stemming. Ik kon vanmiddag echter niet aanwezig zijn”, aldus De Crem.

Burgemeester Leo Peeters (sp.a) van Kapelle-op-den-Bos reageerde vanmiddag ontgoocheld op het opzeggen van de afspraak en vroeg zich af “of deze wel mocht doorgaan”. Volgens De Crem kon Peeters ook zelf niet op de afspraak aanwezig zijn. “Indien de burgemeesters willen, wil ik hen dat volgende week nog eens persoonlijk zeggen dat de Kamercommissie woensdag wel degelijk zal stemmen over de wetsvoorstellen”, aldus De Crem.

** De burgemeesters wilden tijdens de vergadering de standpunten toelichten waartoe ze tijdens een vergadering op 12 oktober in Kapelle-op-den-Bos hadden beslist. De burgemeesters vroegen toen aan de Vlaamse leden van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken dat ze onmiddellijk en zonder compensaties het voorliggende Vlaamse wetsvoorstel tot splitsing van B-H-V zouden goedkeuren.

zondag: Coca-Cola verzamelbeurs

2007-10-27_jvb-cola.jpg
Sint-Pieters-LEeuw: – Sandrina en Johan houden ook dit jaar een Coca-Cola verzamelbeurs in zaal Zonnig Leven Jan vander Straetenstraat 198 te Sint-Pieters-leeuw op zondag 28 oktober 2007
van 10u. tot 16u., gratis toegang voor iedereen.
+ gratis geschenk voor de eerste 200 bezoekers.
Beurs voor verzamelaars die geïnteresseerd zijn in alles waar de het merk Coca-Cola op staat. Gaande van flessen, blikken en glazen, over auto’s, karton reklames en emaille tot meubelen, pins, viltjes, kroonkurken en nog zoveel meer.
Standhouders zullen aanwezig zijn uit, België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Turkije, Cyprus, USA, Japan en hopelijk nog heel veel meer.
IEDEREEN WELKOM om te kijken, te ruilen of te kopen.
wens je als standhouder deel te nemen, graag vooraf inschrijven via info@colanuts.be of op 0477 51 22 90. www.colanuts.be

Alle honden moeten aan de leiband.

Beersel/REGIO: – Alle honden uit de gemeenten Beersel, Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Ukkel, Sint-Pieters-Leeuw en Eigenbrakel moeten aan de leiband gehouden worden, zelfs als zij zich buiten de zone begeven. Die maatregel is het gevolg van het geval van hondsdolheid, dat vijf dagen geleden vastgesteld werd bij een hond uit Beersel. Alle personen of dieren die sinds 2 oktober in contact kwamen met de betrokken hond moeten zich bij hun huis- of veearts laten controleren. Er wordt ook geadviseerd honden en katten in deze zone te vaccineren en katten binnenhuis te houden. Als u gebeten zou worden door een hond of een kat doet u er goed aan een dokter te raadplegen. De instructies staan te lezen op plakkaten die de gemeentebesturen opgehangen hebben op vraag van het crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
http://www.favv-afsca.fgov.be/home/press/doc/2007-10-25_rage-gp_v2_nl.pdf

******************************************************
Lieve Vanlinthout, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, heeft in een Bericht aan de Bevolking, aangebracht op alle makkelijk zichtbare en toegankelijke plaatsen in het gebied ten oosten van de Bergensesteenweg (Ruisbroek, de wijk Witte Roos), enkele maatregelen en aanbevelingen bekendgemaakt. Dit gebeurde naar aanleiding van een geval van hondsdolheid vastgesteld in buurgemeente Beersel.

Op basis van het KB van 10 februari 1967 betreffende de bestrijding van hondsdolheid enerzijds en van het artikel 49 van het gemeentelijk politiereglement, houdende de verplichting honden aan de leiband te houden op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw, legt de burgemeester de verplichting op om op het volledige grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de honden aan de leiband te houden.
Bovendien gelden in het gebied, ten oosten van de Bergensesteenweg (Ruisbroek en wijk Witte Roos tot en met het gedeelte aan de Alsembergsesteenweg) volgende aanbevelingen: sterk advies tot vaccinatie van alle honden en katten, binnenshuis houden van alle katten en bij eventuele beten van honden en katten, hiervan melding maken aan uw huisarts, respectievelijk veearts.

Voor meer informatie over de bestrijding van rabiës (hondsdolheid) kunnen eigenaars van dieren terecht bij hun huisarts/veearts.
http://www.favv.be
http://www.zorg-en-gezondheid.be

België vierde op Europees kampioenschap voor jonge bakkers in Zweden.

2007-10-25-europees-kampioenschap.jpg
Zweden / Sint-Pieters-Leeuw: – Uitslag: Kandidaten: 1 Zwitserland, 2 Oostenrijk, 3 Nederland. Uitslag landen: 1 Oostenrijk, twee Zwitserland, 3 Nederland, 4 België  Door de gelijkwaardige prestatie van onze twee Belgische deelnemers eindigen we bij het samen tellen van de punten op de vierde plaats. België deed het opnieuw voortreffelijk tijdens het Europees kampioenschap voor jonge bakkers in Zweden. Jasper Braeken uit Overpelt en Michaël Devillé uit Sint-Pieters-Leeuw eindigde als ploeg vierde. Vijf  uur was net voldoende, Jasper had net één seconde over. De voorzitter telde de seconden af toen hij het laatste deel van zijn sierstuk aan het plakken was. Bij de laatste seconde liet hij het los en het was klaar. “Door de tijdsdruk waren onze kleine broodjes iets minder dan bij de oefeningen, toch mag ik als coach fier zijn op onze ploeg.” Heel wat juryleden waardeerden onze producten, zelf hadden we van Frankrijk en Luxemburg tweemaal de meeste punten, daarnaast van Zweden de minste. Je kan het vergelijken als het “Songfestival”. Smaken en goestingen liggen soms ver uit elkaar. Voor Michaël en Jasper een ervaring die ze nooit zullen vergeten en waar ze ook uit geleerd zullen  hebben. Werken onder stress met de nodige tijdsdruk is niet van de poes. Een ware bijscholing op hoog niveau, zowel voor de deelnemers. Nieuwe producten ontdekken, contacten leggen en daaruit leren. Maar ook voor de begeleider. Jongeren begeleiden, hen de motivatie en de nodige vakkennis meegeven en toch leren relativeren, maakt deel uit van de taak als coach. Juist daarom is het goed dat deze wedstrijden bestaan en dat we hieraan deelnemen. Volgend jaar wordt deze wedstrijd in Zwitserland georganiseerd.

Bron: Guido Devillé

Gym FriS laat mensen met een beperking turnen

2007-10-24-gymfris.jpg

Bron foto: www.leeuwseturnkring.tk
Sint-Pieters-Leeuw : – Sinds oktober 2006 kunnen ook mensen met een beperking turnen in een eigen vereniging in Sint-Pieters-Leeuw. Gym FriS is een samenwerking van FriS, een sportclub voor mensen met een beperking in Vlaams-Brabant en Brussel, en de Leeuwse Turnkring. De disciplines zijn aangepast aan kinderen en volwassenen met een fysieke of een mentale beperking.
Mark Peeters uit Lot heeft vier jaar geleden  GymFris opgestart. In de sporthal van Leeuw heeft hij de leiding over een  groep jonge mindervalide voetballersWie interesse heeft in de GymFris-afdeling van de Leeuwse Turnkring kan elke zaterdag terecht in de sporthal in Zuun van 15 uur tot 16.30uur..Meer informatie over de werking van Gym FriS op www.leeuwseturnkring.tk en www.frisclub.tk

11.11.11 comité Sint-Pieters-Leeuw zoekt nog medewerkers

2007-10-23_11-11-11.jpg
Sint-Pieters-Leeuw:  – Op 11 november zullen weer talrijke vrijwilligers de straat optrekken om steun te vragen voor de Noord-Zuid problematiek. Net als vorig jaar wordt  aandacht gevraagd voor de arme boeren in het Zuiden, die er niet meer in slagen om hun gezinnen te voeden.
11.11.11. Pajottenland trok de campagne op 16 september op gang met “wereldbollen”, met dit jaar ook een startpunt in Berchem. Op de Leeuwse jaarmarkten zullen de “Fair Trade” producten in de kijker gezet worden en tijdens het weekend van 11 november zullen vrijwilligers aan de kerken potloden en kaarten te koop aanbieden.
Het 11.11.11. comité Sint-Pieters-Leeuw is nog op zoek naar medewerkers uit de verschillende deelgemeenten. Steek je graag eens een handje toe voor de derde wereld, naam dan gerust contact op met Mayola Afrahte 02/569 63 03 of Marleen De Kegel. 02/569 75 22.

VELT-Groot Halle en Wijngeuzen slaan de handen in mekaar

2007-10-22_velt-wijngeuzen.jpg
Halle / Sint-Pieters-Leeuw: – In het kader van de Cultuurmaand van de stad Halle organiseerden VELT-Groot Halle (waaronder ook Groot-Leeuw valt) en de Gilde der Wijngeuzen van Essenbeek op 19 oktober een gezamenlijke activiteit. Plaats van het gebeuren was het Vergeet-mij-nietje in Essenbeek, waar er voldoende plaats was voor de circa 70 toehoorders en een stand met allerlei info over de activiteiten van beide verenigingen.

Als sprekers van de avond traden alternerend Yves Hendrickx, verantwoordelijke voor het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit “Pamel” én een welbekende gastspreker bij VELT, en Freddy Vanzeebroeck, keldermeester bij de Gilde der Wijngeuzen, op. Beide sprekers zorgden voor boeiende en interactieve uiteenzettingen, waarbij overigens geregeld de link gelegd werd tussen een ecologische fruit- en landbouwteelt en de ambachtelijke productie van fruitwijnen.

Terwijl Yves Hendrickx de klemtoon legde op de specifieke rol van zowel nuttige als “schadelijke” insecten in een evenwichtig samengesteld ecosysteem, ging Freddy Vanzeebroeck wat meer in op de diverse aspecten van de productie van eigen geproduceerde wijnen, inzonderheid de fruitpluk, het productieproces en de karakteristieken van verschillende wijnsoorten. Vermits bij een dergelijke bijeenkomst het proeven van eigen geproduceerde fruitwijnen niet kon ontbreken, gaf Freddy Vanzeebroeck ook een boeiende bespreking van de 5 soorten wijnen die tijdens de bijeenkomst werden geproefd.

 In hun slotwoord beklemtoonden de Voorzitters van de organiserende verenigingen, Hélène Clement (VELT) en Christian Denayer (Gilde der Wijngeuzen) het belang van een samenwerking over de verschillende verenigingen heen en sloten een herhaling van een gelijkaardige gezamenlijke activiteit zeker niet uit. Beiden konden immers alleen maar vaststellen dat enerzijds de avond bijzonder geslaagd en fel gesmaakt was (hoe kon het anders met de lekkere wijntjes !!) en anderzijds de interesses van de aanwezige leden vaak samenvielen.

Info Velt-Groot Halle : 02 / 356.22.83 en Gilde der Wijngeuzen : 02 / 356.00.02.

Tekst & foto’s:  Jan Morre.

80ste jaarmarkt Vlezenbeek

2007-10-20_jvb-jaarmarkt-vlezenbeek-1.jpg2007-10-20_jvb-jaarmarkt-vlezenbeek-2.jpg
Vlezenbeek: -De Verenigde Handelaars Vlezenbeek (VHV) organiseerden zaterdag hun 80ste jaarmarkt met een gevuld programma voor jong en oud. De jaarmarkt is een mix van traditie en amusement. Met wedstrijden voor dieren een kinderspeelgoedmarkt waar de kids zelf kunnen een centje  bijverdienen en de nadruk vooral op het ludieke ligt en niet op het  commerciële.
Verder zorgde
Dixieland Streetband en The Nortside Boys voor de nodige ambiance.
Hoogtepunt van de dag was de traditionele kramballekesworp . (Een kramballeke is een broodje met rozijnen en een balleke.) in een nieuwe formule. Niet meer een juweel maar 5 waardebonnen. Bij de KLJ van Vlezenbeek kregen dit  jaar Evi en Ode de eer om de 450 kramballekes boven het publiek uit te gooien.
Winnaar van een waardebon van 250 euro werd Bernadette Goossens uit Itterbeek. Walter Van Der Seype kon het kramballetje met de waardebon van 100 euro vangen. Zij en de 3 gelukkigen met een waardebon van 50 euro kunnen deze benutten in de handelszaken van Vlezenbeek. Allemaal te raadplegen op de vernieuwde site van de Verenigde Handelaars Vlezenbeek :
http://www.vlezenbeek.com

zaterdag jaarmarkt Vlezenbeek

2007-10-19-vhv.jpg
Vernieuwde website : http://www.vlezenbeek.com

80ste editie jaarmarkt Vlezenbeek

Vlezenbeek wordt op zaterdag 20 oktober opnieuw een publiekstrekker. De Verenigde Handelaars Vlezenbeek (VHV) verwennen bezoekers tijdens de 80ste editie van de jaarmarkt met een gevuld programma voor jong en oud. De jaarmarkt is een mix van traditie en amusement. In de dorpskern zullen Dixieland Streetband en The Nortside Boys het evenement muzikaal opluisteren.
De traditionele kramballekesworp (om 13 uur) wordt gewijzigd.
Wie een kramballeken vangt met een sticker erop, kan een waardebon winnen.
En ook de website van VHV steekt voor de gelegenheid in een nieuw kleedje

Paula Vanderlinden werd er honderd.

2007-10-18-honderdjarigen-spl.jpg
Sint-Pieters-Leeuw:  – In het rustoord Sint Antonius in Sint-Pieters-Leeuw vierde Paula Vanderlinden (inzetfoto) haar honderdste verjaardag. Ze is er in goed gezelschap, want nog zes andere resideren zijn honderd en meer. Deze zijn: Lisa Bardo, Leontine De Boeck, Maria Cockmartin, Maria Staf, Elisa Tinlot en Angèle Swerts. Zij werden allen in de bloemen gezet.

Paula werd geboren in Brakel (Oost-Vlaanderen) en kwam uit een nest van 17 kinderen. Paula is in haar jonge jaren veel verhuisd van Brakel naar Oudenaarde. Dan naar Jette. Verder woont ze nog in Laken en Borsbeek. Ze woont zelfs een tijdje in Frankrijk in Cazillac. Zij was een goede leerling en hoewel ze geen diploma had, gaf ze zelfs Les toen ze in Frankrijk woonde. Toen ze in 1926 naar Huizingen verhuisde volgde ze een opleiding steno-dactylo. Met haar diploma op zak wordt ze secretaresse in ‘Papeteries van Huizingen’. Hier beëindigde zij haar loopbaan in 1967.

Paula is nooit getrouwd geweest en samen met haar zussen Anna en Elza doen zij hun intrede in Sint Antonius op 4 oktober 1996. Ze deelden er samen een kamer en waren zo op elkaar gesteld dat zij niet actief deelnemen aan de hobby activiteiten. Zij zijn er wel een goede ondersteuning bij de misvieringen.

Haar twee zussen zijn intussen overleden. Intussen verblijft haar broer Leon op dezelfde verdieping in het rusthuis. Na de dood van haar zussen neemt Paula wel deel aan de hobby activiteiten. 

Missiefeest ondersteunt projecten in Derde Wereld

2007-10-18_leeuw-missiefeest.jpg
Zuun: – Op zondag 21 oktober organiseert de werkgroep Missiefeest van de parochie Sint-Lutgardis naar jaarlijkse gewoonte haar eetfestijn, dit ten voordele van projecten van de missionarissen van de Pastorale zone “Ruisbroek-Negenmanneke-Zuun”, met name pater Jef De Laet, pater Ivo Van Volsem, wijlen pater Jean de Laat, zuster Reynders of hun opvolgers.

Bijzondere aandacht is er dit jaar ook voor het project Rainbow4kids”, waar juf Katrien van de Sint-Lutgardisschool Zuun bij betrokken is. Zij heeft vanaf dit schooljaar loopbaanonderbreking genomen om haar project inzake drie schoolgemeenschappen te Ukunda, Kenia met volle overgave in goede banen te kunnen leiden.
 Op het Missiefeest is er voor elk wat wils : een aperitief en / of een aantal voorgerechten, als hoofdschotel witte en zwarte pensen, vlaamse stoverij of een croque monsieur, en uiteraard een assortiment aan desserts en een afzakkertje. Ook de drankkaart, variërende van wijn tot allerlei biersoorten en frisdrank, is op ieders smaak ingesteld. Meer info omtrent de projecten zelf : zie http://www.kwbzuun.be/index.php?actie=sociaal en www.rainbow4kids.be  

U bent van harte welkom tussen 10u30 en 20 uur !!
bron: Jan Morre

Lindemans sponsort jaarmarkt Vlezenbeek

2007-10-16-lindemans-brouwerij.jpg
Vlezenbeek: – Tijdens de jaarmarkt van Vleznbeek (20 oktober 2007) kan je weer genieten van een glaasje kriek Lindemans.
Dirk Lindemans: “ Dit evenement is een goede manier om het sociaal leven in Vlezenbeek te laten herleven en daarom sponsoren wij jaarlijks de jaarmarkt”.
Liefhebbers zullen ook kunnen proeven van “Apple” die zeer populair is in Amerika en Zwitserland en
 “Geuze Cuvée René” genoemd naar de nonkel van Dirk die de brouwerij nu  samen leidt met zijn neef Geert.
2007-10-16-lindemans.jpg
Geuze Cuvée René
Door het versnijden van 2/3 jonge lambiek met 1/3 oude lambiek en dit mengsel te laten vergisten op fles, bekomt men een traditionele geuze. Deze flessen worden gedurende maanden bewaard in kelders (idem als “methode champenoise”).
Na ongeveer 6 maanden bekomt men een goudkleurige geuze met een sprankelende, rinse smaak en een sherryachtige geur. Geuze is jaren houdbaar en ondergaat net als wijn een smaakevolutie.
Om deze traditionele geuze een nieuw leven in te blazen, werd er een etiket voor ontworpen, en werd het gedoopt als “Geuze Cuvée René Grand Cru”. Dit om een duidelijk onderscheid te maken tussen de echte, traditionele geuze (ook Oude Geuze genoemd) en de meer commerciële geuze, d.i. een gefilterde en lichtjes aangezoete geuze die thans de markt domineert.

Apple
Deze laatste nieuwe telg zag het daglicht rond eind 2005. Appelbier is eigenlijk een zeer oud Keltisch bier dat tijdens de oogstfeesten veelvuldig werd gedronken. Brouwerij Lindemans bracht hierop een variant op de markt op basis van Lambiek; het resultaat van de menging van geselecteerde appelvarieteiten met authentieke Lambiek levert een verassend maar vooral een verfrissend bier op met een ciderachtige smaak, doch met een meer geprononceerde appelsmaak en is minder zoet dan de andere fruitbieren.
Zeer koel drinken.

Laatste training voor het Europees kampioenschap voor jonge bakkers.

2007-10-14_jvb-bakkerij-coppens.jpg
SINT-PIETERS-LEEUW: – Zondag was het de laatste training voor het Europees kampioenschap voor jonge bakkers in Zweden. bij Bakkerij Coppens op de Bergensensteenweg in Sint-Pieters-Leeuw heerste er een wedstrijdgevoel..
De ploeg bestaat uit Michaël Devillé uit Sint-Pieters-Leeuw en Jasper Braeken (met pet) uit Overpelt.  Het Europees kampioenschap wordt van 22 tot 24 oktober georganiseerd in het Zweedse  Göteborg.  Andere landen die meedoen zijn; Oostenrijk, Kroatië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Zwitserland, Zweden.
Voor de tweede keer neemt ons land deel aan deze wedstrijd. De selectie voor België komt uit het Belgisch kampioenschap.  Michaël Devillé oud-leerling van de Elishout school was Belgisch kampioen in 2003. Hij is werkzaam bij Bakkerij Coppens. Hier krijgt hij alle steun om dit avontuur tot een goed einde te brengen.  Onder begeleiding van coach, papa Guido zijn ze al maanden bezig met de voorbereiding.
Terwijl de twee ijverig oefenen geeft Guido Devillé ons uitleg wat ze moeten maken: ” De opdracht bestaat erin om in 5 uur tijd per kandidaat, 4 soorten koffiekoeken, 4 soorten luxe klein, 4 soorten krokante broodjes en 6 kg bloem te verwerken in verschillende broodsoorten. Met daarbij een sierstuk met als thema “Zeilen”. Een opdracht die niet te onderschatten is. De moeilijkheid bij deze proef is dat ze per twee het deeg maken maar dan elk hun eigen producten daarvan maken. Dit vraagt daarom veel samen oefenen om op elkaar ingespeeld te zijn en tijdig met de zelfde soort koeken klaar te zijn om te verwerken, bakken,..”
En dat het menens was tijdens deze training was duidelijk. Guido herinnerde hen steeds hoeveel tijd ze nog hadden voor het onderdeel waar ze mee bezig waren. En om het tempo erin te houden koste het de twee jonge bakkers een ‘Duvel’ per minuut dat ze over de vooropgestelde tijd gingen.  Wij Duimen alvast van 22 tot 24 oktober voor Michaël & Jasper.

Fruitrally RLZZZ

2007-10-14_jvb-rlzzz-fruitrally.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – Het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw organiseerde zondagnamiddag in Rattendaal in Sint-Pieters-Leeuw een Fruitrally.

In de hoogstamboomgaarden kreeg men deskundige uitleg tijdens een fruitige wandeling die je van boomgaard naar boomgaard bracht. Je kon er deelnemen aan een boomgaardraadsel. De imker gaf uitleg over de fruitboombloesems die in het voorjaar voor de eerste honing zorgt. (bij RLZZZ is gisteren een cursus imker gestart. Maar je kan nog steeds inschrijven. Info www.rlzzz.be ). Er werden tips over snoeien gegeven en ecologische info. Er waren allerlei spelletjes voor de kinderen. En alles kon doorgespoeld worden met een versgeperst glaasje appelsap met een fruitgebakje.

Veel volk voor Lambiektochten

2007-10-14_jvb-leeuwse-wandelclub.jpg
Beersel / Sint-Pieters-Leeuw: – Zondagochtend bij aankomst aan het provinciedomein merkte je de perfecte organisatie van Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw. Parkingwachters begeleidde je naar de vrije plaatsen. Om 9 uur was er al aardig wat volk en ook de eerste bussen waren toegekomen. In de tent heerste een gezellige drukte. Inschrijvingen verliepen zeer vlot terwijl anderen nog snel de innerlijke mens versterkten alvorens een van de 6 wandelingen aan te vatten. Er was voor elk wat wils 3, 5, 8, 16 en 20 km. De grotere tochten kwamen onder andere langs de jarige brouwerij Oud Beersel die net vandaag zijn verjaardag viert en opendeurdag houdt. En voor de doorbijters die de 20km tocht maakten was er ook een bezoekje mogelijk aan Geuzestekerij Hanssens.

BIBLIOTHEEKWEEK: Verwendag met wandelbrunch

2007-10-1_jvb-bib-leeuw.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – Tijdens de verwendag van de hoofdbibliotheek kregen de bezoekers een lekkere wandelbrunch aangeboden, met sfeervolle achtergrondmuziek van de groep “Fafoul”. buiten koffiekoeken kon men er vooral genieten van lekkere hapjes van producten uit eigen streek.
De “Week van de Bibliotheek” loopt nog tot 20 oktober met als thema “Het leven van A tot Z”. In de bib vind je de chaos van het volle leven, netjes gerangschikt van A tot Z. Je treft er 243 moorden en 65 affaires aan op slechts 2 vierkante meter.  En die kan je allemaal uitproberen, zonder risico! De bib inspireert, laat je fantasie op hol slaan, biedt antwoorden en oplossingen. Voor iedereen, hoe oud, jong, zelfverzekerd of vertwijfeld je ook bent. Niemand is onder één noemer te vangen, we zijn veelzijdiger dan we zelf denken.  De bib wil net zo veelzijdig zijn en met je mee groeien. Dag na dag.
Een week vol verrassingenTijdens de Bibweek zet de bib haar feestelijkste beentje voor. Iedereen is welkom om eens te komen proeven van het massale aanbod en de grote gastvrijheid. Wat staat er allemaal op het programma ? * Bibliotheekleden met een naam of voornaam die met een “B” begint, krijgen een leuke “B-gadget”, waar we verder nog niks over verklappen … Op 21 oktober van 9.30 tot 12.30 uur komt er nog  een bloembinder naar de hoofdbibliotheek. Hij komt ons de kneepjes en de weetjes van het vak vertellen. In een spontane, gezellige sfeer kunnen de bibliotheekbezoekers genieten van al het moois.

Burgemeesters tegen behandeling B-H-V op einde van formatie

Kapelle-Op-Den-Bos / Sint-Pieters-Leeuw: -De Conferentie van Burgemeesters van Halle-Vilvoorde protesteert tegen het feit dat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde pas bij het einde van de formatieonderhandelingen aan bod zal komen. “Dit is een uitnodiging aan de Franstaligen om hun eisen binnen te halen”, aldus de burgemeesters in een mededeling.

Ze vrezen dat de Vlaamse onderhandelaars op dat ogenblik het hele akkoord niet meer op de helling zullen zetten voor B-H-V. De burgemeesters, die vrijdag in Kapelle-op-den-Bos een crisisvergadering hielden, herhalen voorts hun eis dat de kieskring en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde in uitvoering van het arrest van het Arbitragehof onmiddellijk moet gesplitst worden zonder compensaties en vragen dat de Vlaamse leden van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het Vlaamse wetsvoorstel tot splitsing volgende week zouden goedkeuren. Als de Franstaligen blijven weigeren de splitsing te aanvaarden, dreigt het Belgische staatsverband op de klippen te lopen, luidt het nog.

De Conferentie van Burgemeesters aanvaardt tot slot niet dat Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden Marino Keulen de burgemeesters van de faciliteitengemeenten Kraainem, Linkebeek, Wezembeek-Oppem en Sint-Genesius-Rode zou benoemen nadat “die bewust de taalwetgeving gesaboteerd hebben”. “Mocht men toch tot benoeming overgaan dat kunnen de Vlaamse burgemeesters het overeind blijven van de rechtsstaat niet meer garanderen”, aldus de Conferentie. 

Burgemeester Luc Wijnant –  Liedekerke: “ Ik vind het onaanvaardbaar dat wij in Liedekerke, 23km van Brussel een deur aan deur folder hebben gekregen van Franstalige partijen met Franse teksten. Dat is onaanvaardbaar en dat is ook wat de mensen vandaag begrijpen. Men aanvaart in Liedekerke niet dat er op een Franstalige wijze publiciteit wordt gevoerd voor politieke rechten die men kan uitvoeren.
Met de splitsing zou duidelijk zijn dat in Vlaanderen op een Vlaamse wijze dient publiciteit gevoerd te worden.”


Burgemeester Eddy De Block Merchtem: “ Vele mensen weten niet welke politieke impact de splitsing van de kieskring heeft of hoe het is ontstaan maar de mensen voelen wel in de winkels en de straten dat de Franstaligen meer en meer in onze gemeente proberen binnen te dringen. En daar proberen wij vanop gemeentelijk niveau iets aan te doen. Wij proberen aan de mensen duidelijk te maken jullie zijn welkom in Merchtem, maar dat blijft Merchtem en geen tweede Brussel.”

Burgemeester Stefaan Platteau – Dilbeek: “Dilbeek is autonoom en er is geen sprake van en daar verzet ik me tegen, met klem, met alle middelen en er kan geen sprake van zijn dat Dilbeek ooit bij Brussel zou zijn.”

Schepen Marc Demesmaeker – Halle: “ in mijn ogen en in de ogen van heel veel mensen want ik wordt er constant over aangesproken moet er geen pasmunt betaalt worden! Wij zijn hier in deze regio, de Vlaamse partijen, de Vlaamse kandidaten, de Vlaamse kiezers decennia lang het slachtoffer van een toestand van ongelijkheid van discriminatie. Moet degene die het slachtoffer is van discriminatie betalen om die discriminatie ongedaan te maken? Dat is toch de logica op z’n kop. In tegendeel ze zouden aan ons moeten betalen.”

Burgemeester Willy Dewaele – Lennik: “Wij eisen van de kamer commissie dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en onmiddellijk tot de stemming overgaan om de kieskring te splitsen.
Wij hebben ook beslist dat we aan meneer Decrem die de de zaken voorzit gehoord te worden voor woensdag , voor de stemming.”

500 kinderen nemen deel aan fietslint.

2007-10-11_jvb-st-p-l-fietslint-1.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – In het mistige Colomapark verzamelden 500 Leeuwse leerlingen om deel te nemen aan het Fietslint Vlaanderen. Dit Bloso-initiatief (sportlint)  bestaat reeds enkele jaren met als doel Vlaamse gemeenten van alle provincies op een sportieve manier met elkaar te verbinden. Het fietslint vertrok vorige zaterdag in Mol, in de provincie Antwerpen en komt dit weekend aan in de provincie West-Vlaanderen namelijk Middelkerke.
Aangezien dit jaar door minister Anciaux uitgeroepen werd tot het ‘jaar van de fiets’ is het dus dit jaar een fietslint door gans Vlaanderen.
2007-10-11_jvb-st-p-l-fietslint-2.jpg
Even na  10 uur kwamen de leerlingen uit Halle toe met de ‘fakkel’ om deze te overhandigen aan Sint-Pieters-Leeuw. De fakkel gaat van hieruit vandaag nog naar Lennik en Gooik om dan overgedragen te worden aan de provincie Oost-Vlaanderen via Ninove. De leerlingen werden door Bloso beloont met een drankje, led verlichting voor de fiets en een fluo bagcover.
2007-10-11_jvb-st-p-l-fietslint-3.jpg
Onder begeleiding van de fiets -en motorbrigade van de politie  vertrokken eerste schepen Jos Speeckaert en alle leerlingen met de fakkel naar het kasteel van Gaasbeek. Wat meteen ook  een echt mooi lang fietslint door de straten van Leeuw vormde.

Tentoonstelling: kunstkring De Merselborre

2007-10-10_jvb_st-p-leeuw_archief-20jaar_merselborre.jpg
archieffoto 20ste tentoonstelling 2006

Vlezenbeek: – Tentoonstelling: kunstkring De Merselborre
Fotogafie van Patrick Bardyn, Luk Stiens en Freddy Van Vlaenderen
Schilderijen van Rik Moriau, Piet Deryckere en Gust Van Kelekom
Groeninstallaties van Geert Van Kelecom
Beeldhouwwerken van Marcel Janssens en Micheline Van der Cruycen
Juwelen van Jan Crabeels
open op zaterdag 13 oktober van 15.00 tot 19.00 uur
zondag 14 oktober van 11.00 tot 18.00 uur (vernissage 11u30)
zaterdag 20 oktober van 09.00 tot18.00 uur
zondag 21 oktober van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 18.00 uur
Ontmoetingscentrum De Merselborre Schaliestraat 2 – 1602 Vlezenbeek

Leeuw wil “BIK woningen” gebouw kopen voor politie

2007-10-08-jvb_leeuw-bik-politie.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – Uit het verslag van de gemeenteraad van oktober: Agendapunt 003: Gebouw Beke Invest – goedkeuring aankoop. Het gebouw gelegen Bergensesteenweg 704a te Sint-Pieters-Leeuw kan door de gemeente worden aangekocht en worden gebruikt voor de huisvesting van de lokale politie. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bergensesteenweg 704a is bij de mensen beter gekend als de showroom en kantoren van BIK woningen.

Update 11/10/20007
De lokale politie is momenteel ondergebracht in gebouwen langs de Pepingensesteenweg. Maar in 2009 loopt het huurcontract af en dus is de gemeente op zoek naar een oplossing. Eind april werd aangekondigd dat er een nieuw commissariaat zou gebouwd worden naast het gemeentehuis.
De gemeente heeft nu dus ook een andere optie onderzocht  zoals het te koop staande gebouw waar BIK momenteel gevestigd is. De gemeente vind de locatie  ideaal  en ruim genoeg voor de politiediensten.Maar of de gemeente het gebouw zal kunnen kopen is niet duidelijk. De eigenaar wil wel verkopen maar huurder BIK wil helemaal niet weg. Bik heeft een contract van onbepaalde duur en is niet van plan om dat contract op te zeggen. Omdat het helemaal niet duidelijk is of de gemeente de nieuwe eigenaar van het gebouw kan worden is er besloten om niet alles in te zetten op de locatie aan de Bergensesteenweg.

Heel wat misbruik bij gebruik van busstrook

Sint-Pieters-Leeuw: – De verkeersdienst hield maandagochtend tussen 6.30 en 9.30 uur een controle gericht naar het misbruik van de busstrook op de Bergensesteenweg. De controle gebeurde samen met enkele inspecteurs van de busmaatschappij “De Lijn”. Er werden 44 overtredingen vastgesteld rond het misbruik van de busstrook. De lokale politie schreef voor elke overtreding een onmiddellijke inning van 50 euro uit. Verder werden nog 15 andere verkeersinbreuken vastgesteld waarvoor proces-verbaal werd opgesteld. Alle overtreders werden staande gehouden en geïdentificeerd.

Platform van de gemeenten uit de vlaamse rand ondertekenen charter

Sint-Pieters-Leeuw / Asse: – Op maandag 8 oktober 2007 is het Platform van de gemeenten uit de Vlaamse rand opnieuw samengekomen onder het voorzitterschap van gedeputeerde Tom Troch. De gemeentebesturen hebben een charter ondertekend dat een aantal krachtlijnen inhoudt waarrond de werkzaamheden van het Platform in de toekomst zullen gestructureerd worden.
De volgende gemeenten hebben de tekst van het charter aanvaard : Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Halle, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-bos, Lennik, Liedekerke, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Zaventem en Zemst.
 
De tekst van het charter luidt :
De deelnemers aan het Platform van de gemeenten van de Vlaamse Rand engageren zich er toe te waken over het Vlaams karakter van hun gemeenten en al het mogelijke te doen om dit Vlaams karakter te vrijwaren en te versterken.

  • Zij willen meewerken aan de integratie van anderstaligen die in de regio komen wonen, zonder onderscheid van nationaliteit, o. m. door initiatieven  die het gebruik van het Nederlands promoten te ondersteunen. 
  • Zij staan achter de maatregelen die het territorialiteitsbeginsel bevestigen en wensen een strikte toepassing en respectering van de taalwetgeving. 
  • Zij verbinden zich ertoe elkaar, via het Platform, te informeren over de wijze waarop rond thema’s zoals huisvesting, onderwijs, culturele activiteiten, onthaalbeleid, sport, verenigingsleven, mobiliteit, welzijnsvoorzieningen, werkgelegenheidsproblematiek, vernederlandsing van het straatbeeld ,… lokaal gewerkt wordt.
  • Zij gaan akkoord om  binnen het Platform gezamenlijke standpunten te ontwikkelen en die te toetsen aan het beleid van andere overheden of terzake beleidsideeën aan te reiken.

 De voorstellen en standpunten zullen uitgaan van een open, gastvrije, Vlaamse en sociale ingesteldheid waarbij het de bedoeling is alle inwoners van de gemeenten van de Vlaamse Rand te betrekken bij de Vlaams-Brabantse samenleving, zodat de leefkwaliteit en het samenleven van deze inwoners erop vooruit gaat.
 
Gedeputeerde Tom Troch : “We hopen dat we met dit charter niet alleen een basis hebben om te werken aan het Vlaams karakter in de gemeenten, maar dat het ook de samenwerking tussen de gemeenten zal stimuleren en we tot gezamenlijke acties kunnen komen.”

Sfeerfoto’s 37ste grote boekenbeurs van KWB-KAV.

2007-10-05-kwb-kav-boekenbeurs-in-ruisbroek-1.jpg2007-10-05-kwb-kav-boekenbeurs-in-ruisbroek-2.jpg
Ruisbroek: – sfeerfoto’s opening boekenbeurs, vrijdag 5 oktober
In “Zaal Ons Huis” in Ruisbroek organiseerde  KWB- KAV hun jaarlijkse boekenbeurs.
Je kon er terecht voor recente boeken en tegelijk een kijkje nemen op de tentoonstelling van René Vindevoghel.
vrijdagnamiddag waren ook al de kinderen van de vrije school komen snuisteren tussen de boeken.

foto’s ingestuurd.

VELT-Groot Halle verkent de Zwinstreek.

2007-10-06-zwin.jpg
Sint-Pieters-Leeuw / Halle / Zwin: -0p zaterdag 6 oktober organiseerde VELT-Groot Halle (waaronder ook Groot Leeuw valt) opnieuw haar jaarlijkse busreis, ditmaal met de Zwinstreek als bestemming. 43 personen, waaronder 6 enthousiaste jongeren, stapten om 7 u 30 de bus op, terwijl een opkomende zon een perfecte nazomerdag aankondigde.
 In de voormiddag bezochten de VELT-leden – na het nuttigen van een croissant en een tas koffie of chocomelk in het Vlinderhof in Knokke – het Provinciaal Natuurpark het Zwin. Onder begeleiding van 2 zeer bekwame gidsen werd het natuurreservaat, een prachtig stuk natuurgebied aan de Belgische kust en voor een kleiner gedeelte ook op Nederlands grondgebied, verkend en werd deze unieke biotoop voor heel wat vogels en planten toegelicht. Achter strand en duinen liggen de slikken en de schorren, die de zee bij hoog water geheel of gedeeltelijk overspoelt. Jaarlijks komen vele duizenden vogels naar het Zwin om er te broeden, te overwinteren of voedsel te zoeken. Door de voortdurende invloed van het zoute zeewater, overleven in het Zwin planten als zeekraal, lamsoor, zoutmelde en ander typische schorrenplanten die elders aan onze kust haast niet meer te vinden zijn. Terwijl de grote meerderheid van de leden de slikken en schorren bezochten, konden anderen het vogelpark met volières bezoeken en een kijkje nemen bij de interessante tentoon­stelling over de trek van de ooievaars, die in de voormalige koninklijke villa binnen het Natuurpark loopt. Na het overheerlijke middagmaal in Sluis, een voormalige Zwinhaven, was er nog een korte vrije wandeling in het stadje voorzien. Om 15 u 15 werd er koers gezet naar Aardenburg, in de Middeleeuwen ook een Zwin­haven, waar de Struisvogelboerderij Monnikenwerve ligt. Ook hier kregen de VELT-leden een boeiende rondleiding, waar men heel wat informatie over de struisvogelsoort bekwam. En de bekwame uitleg bij de broedmachine met eieren tot 1,5 kilo, de kuikens en de grote broedvogels in open lucht, maakten van het bezoek een onvergetelijk moment. Wat nu alvast naar het rijk der fabeltjes kan verwezen worden, is het idee dat struisvogels hun kop in het zand zouden steken. Wat wel waar bleek te zijn, is dat deze loopvogels zonder problemen snelheden tot 70 km per uur kunnen halen en dat ze in normale omstandigheden een leeftijd van 70 jaar kunnen bereiken. Na een afsluitend gedeelte in de tearoom en de winkel met allerlei afgeleide struisvogel­producten was de tijd aangebroken om voldaan huiswaarts te keren. 
Tekst en foto’s : Jan Morre